Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Sukacita sekiranya pihak DBP dapat memberi penjelasan tentang perkara-perkara berikut: 1. Mengikut Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga) (halaman 217), "dipersetujui" merupakan lewah dan seharusnya "disetujui." Saya perhatikan dalam PRPM (DBP) 'dipersetujui' dan 'setujui' di gunakan sering kali. Yang mana harus dipakai? 2. Bertanggungjawab di ikuti dengan untuk/bagi dan bertanggungjawab terhadap sesuatu. Yang mana betul? 3. Terima kasih di atas bantuan tuan/ terima kasih keana membantu saya. Yang mana betul? 4. Harga terbaru atau terbaharu? 5. Tahun baru atau tahun baharu (seperti jawatan baharu)? terima kasih. Peter Johnson1. Kedua-dua perkataan tersebut boleh digunakan kerana membawa maksud yang sama.
2. Untuk ayat kedua, kedua-duanya boleh digunakan. Sungguhpun demikian, perlu dilihat pada kontek ayat.
3. Terima kasih kerana membantu saya atau Terima kasih atas bantuan tuan.
4. Harga terbaru dan terbaharu, kedua-duanya boleh digunakan kerana membawa maksud yang sama.
5. Tahun baru dan tahun baharu juga boleh digunakan kerana membawa maksud serupa.
Tatabahasa29.11.2017
Sukacita sekiranya pihak DBP dapat menjelaskan perkara-parkara berikut: Sila beritahu sama ada atau tidak ayat-ayat yang berikut betul: 1. Kabus itu menghadkan / mengehadkan darjah penglihatan. (Saya mendapati Kamus Oxford Fajar (Prof Asmah Haji Omar), Kamus Utusan dan Kamus Lengkap (Drs. Awang Sudjai) menggunakan perkataan 'menghadkan' (restrict/limit) manakala Kamus Dewan menggunakan 'mengehadkan'. Ini menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar dan orang awam. Peerkara ini perlu diperjelaskan dari segi tatabahasa Melayu). 2. Berita hangat /menarik itu adalah daripada BBC/CNN/Radio Malaysia. 3. Isu /perkara mengenai /tentang rasuah perlu diteliti secara halus dan mendalam. 4. Makalah yang berguna/bermanfaat/berfaedah itu adalah daripada majalah 'Dewan Masyarakat', terbitan DBP. 5. Apakah perbezaan antara perkataan-perkataan berikut: kesahihan; keesahan; sah dan sahih 6. Maklumat ini telah diperolehi daripada sumber yang boleh dipercayai. 7. Saya telah memperoleh maklumat ini daripada Kementrian Kewangan. 8. Untuk menambahbaikkan khidmat nasihat yang berkesan dan jitu mengenai tatabahasa (nahu) Melayu, respons pihak DBP perlu tepat pada masa. Sekian , terima kasih. Peter Johnson DurairajSoalan 1: Perkataan yang betul ialah mengehadkan, bukan menghadkanPeng- menjadi penge- apabila bergabung dengan kata dasar yang mempunyai satu suku kata sahaja, baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contoh lain: cat - pengecat, bom - pengebom, pam - pengepam. Untuk maklumat lanjut, saudara boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 111.  Soalan 2: Kedua-dua perkataan iaitu, hangat atau menarik boleh digunakan dalam ayat yang tuan kemukakan bergantung pada maksud yang ingin disampaikan. Soalan 3: Ayat yang betul ialah (i) Isu rasuah perlu diteliti secara halus dan mendalam. Soalan 4: Ayat yang betul adalah seperti yang berikut:  4(i) Makalah yang berguna itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. 4(ii) Makalah yang bermanfaat itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. 4(i) Makalah yang berfaedah itu merupakan majalah Dewan Masyarakat, terbitan DBP. Soalan 5: Bagi mengetahui maksud dan mengenal pasti perbezaan maksud perkataan, tuan boleh merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat, dan Dewan Pelajar.  Perkataan sahih bermaksud pasti, benar, sah, dapat diakui maka kata nama yang diterbitkan daripada sahih ialah kesahihan perihal sahih (benar, pasti sah). Perkataan sah membawa dua maksud iaitu, 1. lulus pd sisi undang-undang 2. benar, pasti, nyata, manakala kesahan pula bermaksud  perihal sah, sah tidaknya sesuatu. Soalan 6:  Ayat yang betul ialah 6(i) Maklumat ini diperoleh daripada sumber yang boleh dipercayai. Soalan 7: Ayat yang betul ialah 7(i) Saya memperoleh maklumat ini daripada Kementerian Kewangan.
Tatabahasa15.11.2017
Sukacita sekiranya pihak DBP dapat memberi sedikit penjelasan mengenai perkara-perkara berikut: 1.Bagaimana perkataan "terhadap" perlu digunakan: Jabatannya telah mengambil tindakan tatatertib terhadapnya. (Adakah ayat ini betul)? Sikapnya terhadap pembelajran bahasa adalah terlalu negatif. (adakah ayat ini betul dari segi tatabahasa?). 2. Kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk menambahbaikkan sitem pendidikan negara. (adakah ayat ini betul?) 3. Baru-baru ini adik saya telah menerima tawaran yang menarik daripada syarikat itu. (betul?) Sekian, terima kasih. Peter Johnson peterj@streamyx.comKata sendi nama terhadap biasanya digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu sama ada manusia, haiwan atau benda. Penggunaan kata sendi terhadap dalam kedua-dua ayat tersebut betul. Ayat (2) dan (3) betul.Tatabahasa15.05.2008
Sukacita mendapat penjelasan tentang pengunaan "antara dan "di antara". T.kasih.Kata sendi nama "antara" perlu hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contoh penggunaannya Mereka berbincang antara adik-beradik. Sementara penggunaan kata 'antara' sebagai kata arah yang mengikuti kata sendi nama di-. Contohnya ialah Rumahnya terletak di antara sebuah tasik dengan sawah padi.Tatabahasa16.04.2007
Pohon penjelasan yang mana penggunaan yang tepat: 1) Sukacita memaklumkan bahawa... atau 2) Sukacita dimaklumkan bahawa... Sekian, terima kasih.Penggunaan yang betul ialah Sukacita dimaklumkan bahawa ...Tatabahasa18.01.2008
Harap dapat penjelasan mengenai penggunaan 'sukacita' atau 'dukacita' di dalam penulisan surat. Yang mana betul "Sukacita dimaklumkan bahawa ...." atau "Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa ...."

Encik Yahaya,

 • sukacita - senang hati, suka hati, kegembiraan, kegirangan: kanak-kanak yg pandai akan berasa ~; mereka dgn ~ mengambil peluang ini;
 • duka, susah (sedih) hati: pd wajah baginda kelihatan tanda-tanda yg menunjukkan baginda sedang dilamun ~; 2. = berdukacita berasa sedih atau susah hati, berduka: dia sangat ~ atas kematian tunangannya; turut (ikut) ~ sama (turut) bersedih;
 • Dengan sukacitanya / dukacitanya dimaklumkan bahawa ...."

  Tatabahasa04.03.2010
  1. Sukacita dimaklumkan BAHAWA Mesyuarat xxx pada xxx telah bersetuju ... atau Sukacita dimaklumkan Mesyuarat xxx pada xxx... 2. ADALAH dimaklumkan...atau ...Untuk makluman tuan/puan..Salam sejahtera,

  Puan,

  Frasa yang betul:
  1. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat xxx

  2. Untuk makluman tuan/puan...


  Sekian, terima kasih.
  Lain-lain24.07.2019
  Yang mana satu betul: 'Sukacita dimaklumkan bahawa ...' atau 'Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa ...' atau 'Dimaklumkan bahawa ...'Penanda makluman yang betul ialah "Sukacita dimaklumkan bahawa..." dan "Dimaklumkan bahawa...". "Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa..." sepatutnya "Sukacita dimaklumkan bahawa...".Tatabahasa16.06.2009
  Dalam penulisan rasmi Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini. Ayat di atas ialah ayat songsang. Sekiranya ditukar dalam bentuk ayat aktif akan menjadi begini Saya memaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini sukacita. Kalau pasif. "Dimaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini sukacita. Soalan saya, menurut jawapan yang diberi oleh DBP bertarikh 16.06.2009, penanda makluman yang tepat ialah "sukacita dimaklumkan bahawa" dan bukannya "Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa". Daripada contoh yang saya berikan di atas, kalau ayat songsang itu dijadikan ayat biasa kedengaran salah, iaitu: Saya memaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini sukacita. Sepatutnya, "Saya memaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini dengan sukacitanya".Kami bersetuju dengan cadangan tuan, ayat yang betul ialah "Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa Unit Kegiatan Pelajar akan mengadakan ceramah motivasi pada malam ini". Frasa "dengan sukacitanya" ialah bahagian keterangan yang disongsangkan. Kami mohon maaf atas kekeliruan yang timbul.Tatabahasa10.10.2018
  Salam, sukacita sekiranya pihak DBP dapat memaklumkan istilah yang sesuai untuk perkataan berikut: collared shirt = kemeja berkolar ribbed neckline = leher baju beralur round neck = leher baju bulat crewneck = leher baju kecil/ leher baju kru (Crewneck merujuk kepada leher baju berpotongan bulat tetapi saiznya lebih sempit berbanding leher baju bulat) Dalam laman web DBP, "scoopneck" diterjemahkan sebagai garis leher skup. Adakah leher baju lebih sesuai digantikan kepada garis leher atau boleh dikekalkan? Sekian, terima kasih.Untuk makluman, setakat ini perkataan bahasa Inggeris tersebut tidak mempunyai padanan dalam bahasa Melayu. Sunggupun begitu, kami mencadangkan terjemahannya seperti di bawah:

  1. collared shirt - baju leher berkolar
  2. ribbed neckline - baju leher beralur
  3. round neck - baju leher bulat
  4. crewneck - baju leher ketat
  Penyemakan dan penterjemahan19.09.2018
  Tesaurus
   
  suka
  1. Bersinonim dengan gembira
  ( girang, suka ria, senang hati, riang, sukacita, )
  (adjektif:)
  Berantonim dengan duka

  2. Bersinonim dengan mudah
  ( kerap, kerap kali, sering, sering kali, acap-acap, acapkali, nyalar, sentiasa, selalu, )
  (adverba:)
  Berantonim dengan jarang

  3. Bersinonim dengan gemar
  ( mahu, ingin, berminat, rela, sudi, berkenan, sualak, kasdu, gegek, solak, amuh, )
  (kata kerja:)
  Berantonim dengan benci

  4. Bersinonim dengan sayang akan
  ( cinta akan, berminat, kama, hubah, semara, )
  (kata kerja:)
  Berantonim dengan benci

  Kata Terbitan : bersuka-suka, bersuka-sukaan, menyukai, menyukakan, sukaan, kesukaan, sukacita, bersukacita, menyukacitakan,