Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


2005) 93 - 111 Prestasi Akademik Mengikut Gender ZALIZAN MOHD JELAS SAEMAH RAHMAN ROSELAN BAKI JAMIL AHMAD ABSTRAK Artikel ini membincangkan perbezaan prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian eksploratori menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh lima tahun (1996-2000). Selain itu soal selidik digunakan keatas sampel 3,000 dan perempuan di IPTA mempunyai implikasi sosio-politik dan ekonomi yang serius kepada negara. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meneliti perbezaan gender dari segi prestasi akademik di kalangan pelajar dalam sistem pendidikan di Malaysia dengan harapan untuk mendapatkan input-input yang dapat memberi cadangan terhadap usaha untuk memperbaiki pencapaian bagi kedua-dua jantina. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara tinjauan faktor


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


yang telah mendapat gred A untuk semua mata pelajaran pada peringkat peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di sebuah sekolah di negeri Selangor telah diuji pemprosesan kognitif mereka dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Kognitif ( SPK). SPK menilai pemprosesan kognitif: Perhatian, Serentak, Berturutan, dan Perancangan. Hasil analisis penskalaan multi dimensi ke atas data memberikan dua jenis prototaip pemprosesan kognitif pelajar PCA. Pelajar PCA pernah mengajar mereka, mereka berpotensi untuk menjadi cemerlang. Justeru sebilangan besar para pelajar berpotensi menjadi sumber tenaga profesional yang amat diperlukan untuk memajukan negara di masa akan datang. Oleh itu sistem pendidikan di Malaysia wajar sensitif kepada keperluan pelajar-pelajar PCA dan BA yang ada di sekolah-sekolah. Perkara pertama yang perlu diketahui oleh semua pihak sebelum merancang program pendidikan pintar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


bersikap positif terhadap komputer. ASPEK PENGETAHUAN KOGNITIF Bahagian ini mengandungi 20 soalan ujian aras pengetahuan kognitif berbentuk objektif berdasarkan soal selidik MCLAAT. Ia merangkumi empat dimensi kognitif iaitu perkakasan dan sistem komputer, aplikasi komputer dalam kehidupan seharian, pengurusan data dan kesan penggunaan komputer kepada masyarakat Setiap item diberikan beberapa pilihan jawapan, termasuk pilihan jawapan ‘saya tidak tahu’. Pilihan seperti ini diberikan dan 55 yang mendapat min kurang JADUAL 3. Min dimensi kognitif Dimensi Kognitif Jumlah Soalan Min Skor Kesan kepada masyarakat 5 8.26 Aplikasi komputer 5 7.21 Perkakasan dan sistem 6 15.37 Pengurusan data 4 10.31 JADUAL 4. Min Item kemahiran dan tahap kemahiran responden Item Kemahiran Min Tahap 44 Menulis karangan atau surat 3.89 Mahir 45


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


para pelajar. Namun hakikatnya kita sering terdengar dan terbaca di suratkhabar bahawa masalah keruntuhan disiplin dan akhlak di kalangan pelajar-pelajar Islam merupakan satu masalah yang sangat membimbangkan. Tambahan pula sistem yang berorientasikan peperiksaan menyebabkan pembentukan rohani pelajar- pelajar tidak diberikan perhatian oleh guru-guru. Hal ini telah menyebabkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama Islam telah diabaikan. Kenapakah pelajaran Agama


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pengajaran yang digunakan oleh guru. Di antara persoalan yang dibangkitkan dalam kajian ini adalah kesan gaya pembelajaran terhadap pencapaian pelajar yang didedahkan kepada strategi pengajaran pengalaman berbanding strategi pembelajaran tradisional. Sistem pendidikan di Malaysia yang menekankan kepada pencapaian akademik telah secara tidak langsung menyebabkan pendidik memilih kaedah pengajaran berpusatkan guru atau kuliah dalam menyampaikan kandungan pelajaran dan meliputi sukatan pelajaran untuk


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
sistem (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
1. Bersinonim dengan aturan: peraturan, susunan, struktur, kaedah, prosedur, metode, teknik, cara, fesyen, stail, polisi, panduan, tertib, ketetapan, ketentuan,

2. Bersinonim dengan proses: metodologi, strategi, pendekatan, aliran, perjalanan, pelaksanaan, perancangan, penilaian, pemantapan, penerapan,

3. Rujuk undang-undang 2

Kata Terbitan : bersistem,