Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Dialek ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


jenis pelajar, pelajar cemerlang didapati menggunakan pelbagai pola strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lemah seperti pola penghayatan agama, aktiviti bahasa dan teknologi maklumat ketika di luar kelas. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran bahasa dalam kemahiran mendengar, bertutur dan menulis berbanding pelajar perempuan dalam kemahiran membaca ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas. ABSTRACT This article describes findings of a bahasa sering diketepikan. Oxford dan Crookall (1989) berpendapat bahawa salah satu bidang yang perlu diberi fokus dalam kajian tentang strategi pembelajaran bahasa ( SPB) ialah jantina. Menurut Ellis (1994), setakat ini terlalu sedikit perhatian telah diberikan terhadap faktor sosial terutamanya aspek jantina dalam mengkaji strategi pembelajaran bahasa. Oxford (1990) menegaskan bahawa kebanyakan kajian tentang strategi pembelajaran bahasa gagal mengkaji perbezaan jantina atau


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


dalam strategi KPK diuji bagi melihat sama ada terdapat sumbangannya terhadap kemahiran kognitif. Fasa eksperimentasi aktif didapati mempunyai perkaitan yang kuat dengan pencapaian kemahiran kognitif. Sementara pencapaian kemahiran teknikal pula banyak disumbang oleh aktiviti fasa III dan IV iaitu eksperimentasi aktif dan konseptual abstrak. Fasa I dan II didapati menyumbang terhadap pencapaian kemahiran analitikal. 114 Jurnal Pendidikan 30 ABSTRACT Learning styles didedahkan dengan strategi serta persekitaran pembelajaran yang sama tidak semestinya menghasilkan output yang sama dalam pembelajaran. Ini adalah kerana faktor pelajar yang pelbagai, dan kepelbagaian ini berupaya mempengaruhi pencapaian. Justeru banyak kajian telah dijalankan di bidang masalah pembelajaran bagi memahami 115 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb tentang perbezaan individu serta sumbangannya terhadap pencapaian pelajar. Kajian–kajian dibidang permasalahan pembelajaran boleh


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Agama Islam. 5. Untuk menarik minat pelajar-pelajar, buku-buku teks pelajaran Pengetahuan Agama Islam hendaklah diperbaharui serta mempunyai gambar-gambar yang bersesuaian dan menarik. 6. Guru-guru agama hendaklah banyak menggunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran mereka. 7. Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan-kemudahan lain yang mencukupi seperti lut sinar ( OHP), bilik pandang dengar, video, televisyen dan lain-lain. Menurut lain juga menunjukkan bahawa seramai 5 orang guru (19.2%) kerap menghadapi masalah penggunaan kaedah-kaedah pengajaran dari segi masa atau period mengajar. Hal ini disebabkan masa atau period mengajar terlalu singkat iaitu satu masa/period sahaja sementara itu tedapat pelajar yang ramai dalam sebuah bilik darjah. Oleh itu guru-guru terpaksa menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang mudah serta menjimatkan masa


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Agama Islam. 5. Untuk menarik minat pelajar-pelajar, buku-buku teks pelajaran Pengetahuan Agama Islam hendaklah diperbaharui serta mempunyai gambar-gambar yang bersesuaian dan menarik. 6. Guru-guru agama hendaklah banyak menggunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran mereka. 7. Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan-kemudahan lain yang mencukupi seperti lut sinar ( OHP), bilik pandang dengar, video, televisyen dan lain-lain. Menurut lain juga menunjukkan bahawa seramai 5 orang guru (19.2%) kerap menghadapi masalah penggunaan kaedah-kaedah pengajaran dari segi masa atau period mengajar. Hal ini disebabkan masa atau period mengajar terlalu singkat iaitu satu masa/period sahaja sementara itu tedapat pelajar yang ramai dalam sebuah bilik darjah. Oleh itu guru-guru terpaksa menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang mudah serta menjimatkan masa


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
lalu
1. Bersinonim dengan berjalan
( melintas, melewati, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan berdaya
( larat, bertenaga, bermaya, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan kemudian
( sesudah itu, selepas itu, setelah, justeru itu, maka, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan lewat
( menjangkaui, melampaui, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlalu, melalui, melalukan, terlalu, keterlaluan, laluan,