Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Bahasa
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Tautan dalam Wacana Bahasa Melayu Penulis : Sanat M. Nasir Tahun terbit : 2002 Halaman : 553 Abstrak : Buku ini menghuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tautan wacana bahasa Melayu, berasaskan Lidah Pengarang akhbar Utusan Zaman dari tahun 1957-1961. Tumpuan kajian ini berasaskan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Sintaksis Bahasa Melayu Bersumberkan Karya Sastera Penulis : Awang Sariyan Tahun Terbit : 2009 Halaman : 364 Abstrak : Kajian ini berkaitan dengan aspek sistem tatabahasa iaitu kajian sintaksis bahasa Melayu berdasarkan karya sastera Melayu klasik dan karya sastera Melayu moden. Untuk sastera Melayu klasik
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Simposium Dialek Penyelidikan dan Pendidikan Penulis : Farid M. Onn dan Ajid Che Kob Tahun terbit : 1993 Halaman : 316 Abstrak : Simposium Dialek: Penyelidikan dan Pendidikan memuatkan sebelas buah kertas kerja yang membincangkan beberapa aspek dialektologi. Beberapa aspek dialektologi tersebut termasuklah teori dialektologi, gagasan tentang dialek sosial
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Retorik Kewartawanan Melayu Akhbar Berita Harian Penulis : NorAzuwan Yaakob Tahun terbit : 2008 Halaman : 486 Abstrak : Kajian ini dari segi makronya bertujuan mengkaji bidang komunikasi yang berteraskan pendekatan linguistik dan dari segi mikronya merupakan kajian dalam bidang retorik. Bidang kewartawanan dipilih sebagai
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Rekonstruksi dan Cabang-Cabang Bahasa Melayu Penyelenggara : Mohd Thani Ahmad Zaini Mohamed Zain Tahun terbit : 1988 Halaman : 155 Abstrak : Buku ini merupakan himpunan tujuh buah kertas kerja yang dibentangkan dalam Bengkel Antarabangsa Sejarah Bahasa Melayu. Kumpulan kertas kerja ini merupakan hasil penyelidikan daripada pakar-pakar
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi Penulis : Amat Juhari Moain Tahun terbit : 1996 Halaman : 179 Abstrak : Kajian ini telah menelusuri sejarah mula penggunaan tulisan, khususnya tulisan Jawi di rantau Asia Tenggara. Bidang kajian ini ditumpukan kepada sejarah Jawi yang berasal daripada tulisan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Pensejarahan Bahasa Melayu beberapa Pandangan Awal Penyelenggara : Zaiton Ab. Rahman dan Zaini Mohamaed Zain Tahun Terbit : 1990 Halaman : 48 Abstrak : Merupakan himpunan kertas kerja tentang pandangan awal pensejarahan bahasa Melayu. Terdapat enam makalah yang terkandung di dalam buku ini merupakan hasil pemikiran ke arah pembinaan konsep
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu Penulis : Hashim Musa Tahun terbit : 2003 Halaman : 470 Abstrak : Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu merupakan hasil kajian Projek Penyusunan dan Penulisan Sejarah Bahasa Melayu yang mula digerakkan pada tahun 1988. Buku ini
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Dialek Melayu Sarawak Penulis : James T. Collins Tahun terbit : 1987 Halaman : 100 Abstrak : Buku ini memaparkan kajian tentang sejarah bahasa Melayu di Sarawak. Kajian yang dilakukan meliputi kampung-kampung Melayu yang terdapat di Bahagian Pertama di sepanjang lembangan Sungai
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera Penulis : James T. Collins Tahun Terbit : 1995 Halaman : 201 Abstrak : Bibliografi ini membincangkan tulisan tentang dialek-dialek Melayu yang dituturkan di sekitar Pulau Sumatera. Setiap tulisan diberikan anotasi yang ringkas, tetapi jelas dan padat. Ini memudahkan
Tesaurus
 
terbit (kata kerja)
1. Bersinonim dengan keluar: muncul, timbul, terpacul, terpancar, mencorak,

2. Bersinonim dengan lahir: berbangkit, timbul, datang, terpancar,

3. Bersinonim dengan tercetak: tersiar, tertulis, tercatat, terakam, terekod,

4. Bersinonim dengan tumbuh: keluar, muncul, timbul, hidup, bercambah, bertunas, terpacul,

5. Bersinonim dengan berpunca: bermula, berpangkal, berasal, berpokok, timbul, muncul,

Kata Terbitan : menerbitkan, terbitan, penerbitan, penerbit,

Puisi
 

Sebab bulan terbit pagi,
     Bunga pandan dalam cerana;
Sebab intan datang ke mari,
     Nampak berlain dalam bunga.Lihat selanjutnya...