Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Ensiklopedia ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Novel ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
KKRMOD
APP KKR 2021.pdf
6. PELAKSANAAN SISTEM BELANJAWAN BERASASKAN OUTCOME - OUTCOME BASED BUDGETING (OBB) 11 7. PENGURUSAN PRESTASI BELANJA MENGURUS 14 8. PELAPORAN ANGGARAN HASIL KEPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA 14 9. PENGURUSAN PERMOHONAN BERTUGAS RASMI KE LUAR NEGARA 15 10. KELULUSAN PAKEJ (MESYUARAT/ KURSUS) 18 11. PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEMUDAHAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM 20 12. PELANTIKAN PENCERAMAH BUKAN PENJAWAT AWAM/ TRAINING PROVIDER 22 13. KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI keperluan. 4 PENYELARASAN SEMULA PERUNTUKAN 4.1 PINDAH/ TAMBAH PERUNTUKAN/ PELEPASAN BAKI 4.1.1 Permohonan pindah/ tambah peruntukan/ pelepasan baki (jika ada) hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Kewangan dari semasa ke semasa selewat- lewatnya pada 15 September 2021 (Rabu). 4.1.2 Permohonan pindah/ tambah peruntukan/ pelepasan baki akan dipertimbangkan berdasarkan prestasi perbelanjaan semasa PTJ dan/ atau justifikasi kukuh. Permohonan mesti
GPaQ KKR 2021.pdf
Tawaran Penyewaan (Kakitangan Kerajaan) 59 9. Lampiran G Format Surat Setuju Terima (Kakitangan Kerajaan) 61 10. Lampiran H Surat Perjanjian Menduduki Kuarters (Kerajaan Kakitangan Kerajaan) 62 11. Lampiran I Borang Masuk Kuarters (Kakitangan Kerajaan) 80 12. Lampiran J Sijil Akuan Masuk Rumah (Kakitangan Kerajaan) 82 13. Lampiran K Borang Permohonan Keluar Kuarters (Kakitangan Kerajaan) 83 14. Lampiran L Format Notis Penamatan Penyewaan (Kakitangan Kerajaan) 85 15. Lampiran M Sijil Akuan Keluar
Microsoft Word - Draf DKICT_KKR_Versi3.1 040319.docx
37 060104 Pengurusan Infrastruktur Kunci Awam (PKI) 37 BIDANG 07 : KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN 0701 Keselamatan Kawasan dan Persekitaran 39 070101 Kawalan Kawasan 39 070102 Kawalan Persekitaran 40 070103 Kawalan Masuk Fizikal 40 070104 Kawasan Terhad 41 070105 Bekalan Kuasa 41 070106 Kabel 42 070107 Prosedur Kecemasan 42 0702 Keselamatan Peralatan 42 070201 Peralatan ICT 43 07020 2 Penyelenggaraan Peralatan ICT Mengenal Pasti Undang-Undang dan Perjanjian Kontrak 70 140104 Perlindungan Rekod 70 140105 Privasi dan Perlindungan Maklumat Peribadi 71 140106 Peraturan Kawalan Kriptogafi 71 140107 Pelanggaran Dasar 71 1402 Pemantauan ke atas Pematuhan Dasar 72 140201 Audit Pemahaman dan Pematuhan ICT 72 8.0 GLOSARI 73 9.0 LAMPIRAN 81 Lampiran 1 : Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT KKR 82 Lampiran
GARIS PANDUAN AKAUN PENYELESAIAN SEMASA TEMPOH CUTOVER 1GFMAS.pdf
Akaun Penyelesaian Tempoh Cutover bertujuan untuk mengakaunkan terimaan dan bayaran yang melibatkan akaun seperti dinyatakan di Para 1 dalam tempoh bermula 1 Januari 2018 sehingga proses migrasi data baki awal ke sistem 1GFMAS selesai. 3. TAKRIFAN 3.1 Akaun Penyelesaian Tempoh Cutover: Akaun yang digunakan untuk membuat pembayaran dan terimaan bagi akaun bersubsidiari di 1GFMAS semasa tempoh cut over (peralihan) seperti AKAUN PENYELESAIAN SEMASA TEMPOH CUTOVER 1GFMAS 3 4. PENGGUNAAN AKAUN PENYELESAIAN 4.1 Akaun Penyelesaian ini hanya terpakai dalam tempoh cutover sebelum baki subsidiari seperti pada 31 Disember 2017 dimuatnaik ke 1GFMAS pada tarikh berikut: a) 7 Februari 2018 (Stage 1) bagi Akaun Pinjaman Kakitangan, Pendahuluan Diri dan Akaun Deposit; dan b) 28 Februari 2018 (stage 2) bagi Wang Pendahuluan Kontraktor
SOP Sektor Pembinaan PKP Kemaskini 30 Mei 2021.pdf
Kerja-kerja pembinaan melibatkan infrastruktur awam utama dan kritikal meliputi- i. Terowong; ii. Cerun iii. Jambatan dan viaduct; iv. Lebuhraya yang disahkan mencapai kemajuan fizikal lapan puluh peratus ( 80%) dan ke atas; v. Infrastruktur awam utama termasuklah MRT, LRT, ECRL, komuter, single/double track dan projek rel; vi. Infrastruktur berkaitan elektrik, telekomunikasi, empangan, saliran dan pembentungan, minyak dan gas; vii. Kerja-kerja hospital yang disahkan mencapai kemajuan fizikal lapan puluh peratus (80% ) dan ke atas; dan, viii.Kerja pembinaan bangunan yang mempunyai penginapan pekerja yang lengkap di tapak bina. c) Perkhidmatan professional/ perunding yang terlibat bagi kerja-kerja pembinaan yang dibenarkan beroperasi seperti yang
SOP Pembukaan Semula Ekonomi KKR.pdf
sektor-sektor yang dinyatakan dalam Senarai Aktiviti Yang Dilarang tersebut, kesemua sektor perniagaan yang lain dibenarkan untuk dibuka semula dan beroperasi berdasarkan SOP ini. Senarai tersebut akan dikemaskini dari masa ke semasa oleh badan Kerajaan dan agensi seliaan yang bertanggungjawab, mengambil kira tahap ketersediaan perniagaan untuk memulakan semula operasi. 6. Kegagalan untuk mematuhi SOP boleh membawa kepada tindakan undang-undang, penarikan ini. 2. Oleh itu, Kerajaan akan menentukan tahap Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO), berasaskan tahap penularan wabak Covid-19 yang boleh membawa kepada beban yang berat ke atas sistem kesihatan. 3. Kerajaan juga menggalakkan orang ramai memainkan peranan untuk memantau dan memastikan pematuhan kepada SOP. Melalui aplikasi MySejahtera, orang ramai dan perniagaan boleh membantu Kerajaan dalam merealisasikan
SOALAN LAZIM SEKTOR PEMBINAAN PKP 3.0 2606202 V3
Kerja-kerja pembinaan melibatkan infrastruktur awam utama dan kritikal meliputi- a)Terowong; b)Cerun c)Jambatan dan viaduct; d)Lebuhraya yang disahkan mencapai kemajuan fizikal lapan puluh peratus (80%) dan ke atas; e)Infrastruktur awam utama termasuklah MRT, LRT, ECRL, komuter, single/ double track dan projek rel; 1 f)Infrastruktur berkaitan elektrik, telekomunikasi, empangan, saliran dan pembentungan, minyak dan gas; g)Kerja-kerja hospital yang disahkan mencapai kemajuan fizikal lapan puluh peratus (80%) dan ke atas; h)Kerja pembinaan bangunan yang mempunyai penginapan pekerja yang mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di dalam tapak bina C. Perkhidmatan profesional/ perunding yang terlibat bagi kerja-kerja pembinaan
1
Tesaurus
 
masuk (kata kerja)
1. Bersinonim dengan pergi ke dalam: datang ke dalam
Berantonim dengan keluar

2. Dalam konteks matahari
bersinonim dengan terbenam, tenggelam, turun, meruyup, terpuruk,
Berantonim dengan terbit

3. Bersinonim dengan pergi: hadir di, berada di,

4. Bersinonim dengan menganut: memeluk

5. Dalam konteks peperiksaan
bersinonim dengan mengambil, menduduki, menghadiri, menyertai, mengikuti,

6. Bersinonim dengan telap: bobos, telus, lut, tembus,

Kata Terbitan : memasuki, memasukkan, termasuk, kemasukan,