Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


balas terhadap persekitaran pembelajaran. Umumnya, setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Oleh itu, perlu kaedah pengajaran yang pelbagai sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk menguji kesan gaya pembelajaran yang pelbagai terhadap pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran pendidikan perakaunan. Gaya pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini ialah gaya pembelajaran berasaskan kepada teori Kolb. Untuk itu, kaedah kuasi eksperimen telah dilaksanakan dengan melibatkan seramai 145 pelajar Kursus Pengantar Perakaunan Kewangan di sebuah IPTA. Tujuan kajian ialah menguji kesan gaya pembelajaran terhadap peningkatan kemahiran kognitif yang dibahagikan kepada dua aras kesukaran iaitu kemahiran teknikal (aras kognitif rendah) dan kemahiran analitikal (aras kognitif tinggi) melalui strategi pembelajaran pengalaman berasaskan Model


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


tidak diberikan perhatian oleh guru-guru. Hal ini telah menyebabkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama Islam telah diabaikan. Kenapakah pelajaran Agama Islam yang mereka pelajari di sekolah tidak memberikan kesan yang mendalam terhadap diri mereka. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini. Dalam situasi ini dinyatakan bahawa belum ada kaedah pengajaran yang diaplikasikan dapat menolong pengajaran dan pembelajaran kepada pencapaian popular ini berkesan? 144 Jurnal Pendidikan 30 3. Adakah kaedah-kaedah tertentu yang berkesan dalam pengajaran pengetahuan Agama Islam di sekolah-sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam? 4. Adakah perbezaan kesan pengajaran Agama Islam di antara guru lelaki dengan guru perempuan? METODOLOGI KAJIAN Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada seramai 26 orang guru agama yang mengajar di tingkatan lima dan seramai


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


20 soalan ujian aras pengetahuan kognitif berbentuk objektif berdasarkan soal selidik MCLAAT. Ia merangkumi empat dimensi kognitif iaitu perkakasan dan sistem komputer, aplikasi komputer dalam kehidupan seharian, pengurusan data dan kesan penggunaan komputer kepada masyarakat Setiap item diberikan beberapa pilihan jawapan, termasuk pilihan jawapan ‘saya tidak tahu’. Pilihan seperti ini diberikan bagi memastikan responden tidak meneka jawapan. Setiap jawapan yang betul Melayu) iaitu 3.97. Hanya tiga (3) item sahaja iaitu item 45, 47 dan 55 yang mendapat min kurang JADUAL 3. Min dimensi kognitif Dimensi Kognitif Jumlah Soalan Min Skor Kesan kepada masyarakat 5 8.26 Aplikasi komputer 5 7.21 Perkakasan dan sistem 6 15.37 Pengurusan data 4 10.31 JADUAL 4. Min Item kemahiran dan tahap kemahiran responden


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


strategi pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar (Hsueh-Ya & Banya 1998; Muhammad Kamarul Kabilan 1998). Walaupun demikian, tidak semua kajian tentang keserasian gaya pembelajaran pelajar dengan gaya pengajaran guru mempunyai kesan ke atas pencapaian pelajar, seperti kajian Griffin (1987). Kemahiran dan Strategi Belajar Kemahiran dan strategi belajar meliputi aspek persediaan belajar, pembelajaran dalam bilik darjah, kemahiran membaca dan persediaan menghadapi peperiksaan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
kesan (kata nama)
1. Bersinonim dengan tanda: bekas, jejak, cap, denai, tapak, tompok, surih, parut, tikas,

2. Bersinonim dengan akibat: hasil, padah, ekoran, kebaikan, keburukan, efek,

3. Bersinonim dengan pengaruh: akibat, ekoran, risiko,

Kata Terbitan : berkesan, keberkesanan, mengesan, mengesani, mengesankan, terkesan, pengesanan, pengesan,