Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


BAKI JAMIL AHMAD ABSTRAK Artikel ini membincangkan perbezaan prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian eksploratori menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh lima tahun (1996-2000). Selain itu soal selidik digunakan keatas sampel 3,000 orang pelajar sekolah menengah dan 1,118 orang guru. Tujuan soal selidik pelajar gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan perasaan mereka terhadap guru dan sekolah; manakala soal selidik guru meninjau persepsi mereka terhadap gaya belajar pelajar lelaki dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Keputusan peperiksaan awam (UPSR , PMR dan SPM ) pada tahun 1996-2000 menunjukkan pelajar perempuan memperoleh prestasi yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran. Perbezaan pencapaian antara pelajar


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


berbanding dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang lain. GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN JANTINA Ujian-t digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan min tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan dengan jantina. Keputusan ujian-t adalah seperti Jadual 2. Jadual 2 menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan untuk lima tahap kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Hanya gaya pembelajaran berkumpulan menunjukkan perbezaan min melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan antara responden mengikut opsyen. Dalam kajian ini, opsyen dikategorikan dalam tiga bahagian, iaitu opsyen Sains, Sains Sosial dan Teknikal. Keputusan ujian ANOVA-satu hala dinyatakan dalam Jadual 3. JADUAL 1. Min skor dan sisihan piawai tentang tahap kecenderungan gaya pembelajaran Kecenderungan Gaya Sampel Min Skor Sisihan Piawai Pembelajaran (N) ( X


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


berbanding dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang lain. GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN JANTINA Ujian-t digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan min tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan dengan jantina. Keputusan ujian-t adalah seperti Jadual 2. Jadual 2 menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan untuk lima tahap kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Hanya gaya pembelajaran berkumpulan menunjukkan perbezaan min melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan antara responden mengikut opsyen. Dalam kajian ini, opsyen dikategorikan dalam tiga bahagian, iaitu opsyen Sains, Sains Sosial dan Teknikal. Keputusan ujian ANOVA-satu hala dinyatakan dalam Jadual 3. JADUAL 1. Min skor dan sisihan piawai tentang tahap kecenderungan gaya pembelajaran Kecenderungan Gaya Sampel Min Skor Sisihan Piawai Pembelajaran (N) ( X


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


kemahiran guru-guru dalam mengendalikan isi pelajaran dan cara penyampaian pengajaran dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai. 2. sebagaimana kaedah hafalan yang berkesan terhadap diri dan pencapaian pelajar-pelajar, maka keputusan ini sama seperti keberkesanan kaedah Taqlidiyah dalam kemahiran kefahaman (Maimun Aqsha Lubis 2003). 3. kebanyakan guru-guru pelajaran Pengetahuan Agama Islam menggunakan kaedah gabungjalin (elektik) dalam pengajaran mereka. Kaedah gabungjalin


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


jurnal dan penyediaan penyata kewangan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penyedia (preparer approach). Sebaliknya, bagi pelajar bukan perakaunan, kursus ini sepatutnya memberi tumpuan kepada penggunaan maklumat perakaunan dalam proses membuat keputusan (Dudley, Davis & Mc Grady, 2001) kerana ia merupakan kursus perakaunan yang tunggal yang diambil oleh kumpulan ini. MODEL PEMBELAJARAN KOLB Model Pembelajaran Kolb adalah satu model pembelajaran pengalaman yang telah sedia ada; secara tak langsung dari pendengaran, pembacaan dan sebagainya kepada pemerhatian baru. 3. Membentuk konseptual abstrak bagi membentuk teori dan generalisasi yang logik. 4. Menggunakan teori baru dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Model pembelajaran Kolb telah digunakan dalam kajian di berbagai bidang pengajian terutama sekali yang memerlukan kerja amali seperti kejuruteraan (Harb et al. 1995), perubatan, keusahawanan (Ulrich & Cole


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


bahawa pelajar yang berjaya dalam pelajaran BM menggunakan pelbagai strategi pembelajaran bahasa yang berkaitan dengan strategi kognitif dan metakognitif. Mereka bukan sahaja cemerlang dalam mata pelajaran BM, bahkan juga mencapai keputusan yang cemerlang dalam kebanyakan mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Dapatan kajian mereka disokong oleh kajian-kajian yang dijalankan oleh Mohamed Amin, Mohd. Isa, Zamri dan Jamaludin bertutur, membaca dan menulis ketika DLK? METODOLOGI REKA BENTUK Kajian kes ini dijalankan terhadap empat orang pelajar cemerlang dan empat pelajar lemah dalam mata pelajaran BM. Pelajar dipilih berdasarkan gred keputusan BM dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Pelajar cemerlang ialah pelajar yang mendapat gred A, manakala pelajar lemah mendapat gred D atau E bagi mata pelajaran BM dalam Penilaian Menengah Rendah


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


yang cemerlang dalam akademik pada tahap-tahap tertentu (Piirto 1999). Sekiranya Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR) di ambil sebagai ukuran pencapaian akademik pada akhir tahun enam persekolahan di sekolah rendah, keputusan UPSR boleh digunakan untuk mengenalpasti pelajar yang pintar cerdas akademik pada tahap itu. Pelajar-pelajar PCA pada tahap UPSR ialah pelajar- pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Kaedah menentukan pelajar


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
putus (kata kerja)
1. Bersinonim dengan retas: rabit, relah, relai, gentas, tercerai, terlerai, terpotong, terkerat,
Berantonim dengan bercantum

2. Bersinonim dengan berakhir: habis, selesai, tamat, berhenti, kiamat, langsai, beres, siap, sudah, gentas,
Berantonim dengan bermula

Kata Terbitan : memutuskan, terputus, terputus-putus, keputusan,