Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pengajaran tidak dapat dipisahkan daripada pembelajaran kerana pengajaran dalam erti kata sebenarnya adalah mengajar pelajar untuk belajar (Joyce et al. 2000). Dalam usaha menyampaikan pengajaran, pendidik sama ada dengan secara langsung atau tidak langsung melatih pelajar mendapatkan maklumat, idea, kemahiran, nilai dan cara berfikir. Pendidik sebenarnya mengajar mereka untuk belajar. Umumnya, pembelajaran adalah satu proses yang kompleks yang melibatkan dua pihak iaitu pelajar dan


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dari pelbagai sudut yang menyumbang kepada ketidakserasian, ketidaktekalan (inconsistent) dan terdapat juga yang bercanggah. Perbezaan ini terjadi kerana gaya pembelajaran dilihat dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dari pelbagai sudut yang menyumbang kepada ketidakserasian, ketidaktekalan (inconsistent) dan terdapat juga yang bercanggah. Perbezaan ini terjadi kerana gaya pembelajaran dilihat dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Islam dipersembahkan dengan cara inovatif, bahan yang menarik dan hidup, pendekatan, kaedah serta teknik yang sesuai dengan peringkat, kematangan, latar belakang pelajar dan matlamat pelajaran yang sedang diajar. Secara tidak langsung perkara ini dapat menggerakkan motivasi dalaman pelajar untuk menarik minat mereka terhadap pelajaran Agama Islam. Di sinilah pula perlunya pendekatan mengajar yang positif, hidup dan berkembang agar nilai pelajaran Agama


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang luas dalam bidang komputer boleh dianggap sebagai sumber atau aset yang sangat berharga kepada masyarakat industri. Sebaliknya, manusia yang ‘jahil’ atau tidak mempunyai pengetahuan langsung terhadap komputer, boleh dikenali sebagai buta komputer dan dianggap sebagai penghalang terhadap kemajuan sesebuah negara yang kemajuannya berasaskan teknologi maklumat (Lim 1995). Berita mengenai kecanggihan teknologi maklumat sering dipaparkan melalui 2. Sikap Pelajar Terhadap Komputer Kajian turut mendapati para pelajar menunjukkan sikap positif terhadap komputer dengan nilai min 3.18 (lebih daripada 3.00) (63.6%). Dapatan kajian ini secara langsung menunjukkan bahawa pelajar – pelajar yang bersikap positif terhadap komputer dapat menguasai kemahiran komputer dengan lebih cepat berbanding dengan pelajar – pelajar yang bersikap negatif. Mereka menunjukkan perasaan kegelisahan apabila didedahkan kepada


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


cemerlang dalam pendidikan berbanding pelajar lelaki. Kawalan keluarga yang lebih ke atas pelajar perempuan memberikan ruang dan peluang yang lebih kepada pelajar perempuan untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran. Secara tidak langsung, mereka mempunyai lebih semangat dan peluang untuk menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Keadaan ini turut dilaporkan oleh Eisenberg, Martin & Fabes (1996). Dapatan ini juga selaras dengan dapatan kajian Hutson (1983) yang menetapkan sesuatu aliran pengajian kepada pelajar kerana pelajar mungkin tidak berminat dengan aliran tersebut. Kursus keguruan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan haruslah menekankan kemahiran untuk menerapkan nilai dan bukan mengajarnya secara langsung. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki menunjukkan reaksi yang berbeza terhadap persekitaran sekolah dan gaya pengajaran guru dengan mengambil tindakan yang lebih mendorong mereka untuk meninggalkan sekolah atau ponteng


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


ia melibatkan pengumpulan dan penganalisaan data secara kualitatif yang paling mudah (Creswell 1994). Kaedah temu bual juga melibatkan interaksi secara bersemuka antara pengkaji dengan pelajar cemerlang dan lemah secara terus, langsung dan terarah untuk mendapatkan maklumat tentang pengalaman atau situasi pelajar cemerlang itu (Taylor & Bogdan 1984). Temu bual dalam kajian ini menggunakan kaedah temu bual secara berstruktur. Temu bual berstruktur lebih


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
langsung
1. Dalam konteks siaran
bersinonim dengan terus, terus-menerus,
(adverba:)

2. Bersinonim dengan lantas
( lalu, terus, lanjar, )
(kata tugas:)

3. Bersinonim dengan selama-lamanya
( kekal, terus, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan sama sekali
( sedikit pun)
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlangsung, melangsungkan, terlangsung, kelangsungan,

Puisi
 

Dari jauh bermalam datang,
     Hendak menuju pergi Kemboja;
Jika sudah terkata langsung,
     Mahal dan murah ikut harga.Lihat selanjutnya...