Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Jurnal ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Ensiklopedia
Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
NOMBOR POSITIF

Nombor positif lihat Algebra (Nombor positif dan

negatif).

UMUM
ARUS ELEKTRIK

Arus elektrik ialah pergerakan atau aliran cas

elektrik. Cas boleh jadi positif atau negatif. Proton

yang menjadi sebahagian daripada nukleus setiap

atom mempunyai cas elektrik positif. Elektron yang

mengelilingi nukleus mempunyai cas negatif. Arus

elektrik boleh terdiri daripada cas positif, negatif

atau kedua-duanya.

UMUM
NOMBOR NEGATIF

Nombor negatif lihat Algebra (Nombor positif

dan negatif).

UMUM
PROTON

Proton ialah zarah subatom yang bercas positif.

Satu proton membentuk nukleus atom hidrogen

biasa. Proton, berserta lain-lain zarah subatom yang

dikenali sebagai neutron , membentuk nukleus

semua atom lain (liha t Neutr on). Semua atom yang

sama unsur kimianya mempunyai bilangan proton

yang sama. Bilangan proton dalam atom dikenali

sebagai nombor atom unsur.

UMUM
PENGIONANProses pembentukan spesi bercas yang dikenali sebagai ion. Spesi bercas positif (atau kation) dan bercas negatif (atau anion), masing-masing terbentuk apabila atom atau kumpulan kehilangan dan menerima satu atau lebih elektron.KIMIAProses/Tindak Balas
ZARAH ALFA

Zarah alfa ialah zarah tenaga tinggi, bercas

positif yang dikeluarkan oleh nukleus atom

radioaktif apabila ia mengalami transformasi

nuklear.

UMUM
FIZIK ATOMSecara elektrik atom adalah nuetral. Ia berbentuk sfera dan terdiri daripada nukleus yang bercas positif ...FIZIKKonsep
TITIK ISOELEKTRIKNilai pH sesuatu larutan yang menunjukkan molekul dalam larutan itu mempunyai cas bersih sifar. Pada pH ini, nilai cas positif dan negatif pada molekul tersebut adalah sama dan diberikan simbol pI. Nilai pH ini juga dikenali sebagai titik isoionik. Struktur molekul yang mempunyai cas bersih sifar ini dinamai bentuk zwiterion. Contoh lazim molekul yang mempunyai sifat ini ialah asid amino dan protein....untuk maklumat lanjut sila rujuk Ensiklopedia Sains dan TeknologiKEJURUTERAANTeori/Teorem/Hukum
MAGELLAN, FERDINAND

Magellan, Ferdinand (1480?1521) ialah kapten

laut Portugis yang mengetuai ekspedisi pertama

yang belayar mengelilingi dunia. Pelayarannya

memberikan bukti positif yang pertama bahawa

bumi ini bulat. Magellan tidak panjang umur untuk

menyelesaikan ekspedisi tersebut, tetapi

perancangannya yang imaginatif dan

kepimpinannya yang berani membuat keseluruhan

ekspedisi berjaya. Ramai sarjana menganggap

ekspedisi itu suatu kejayaan pelayaran yang paling

besar dalam sejarah.

UMUM
MENYADUR ANOD

Menyadur anod ialah sejenis elektrolisis yang

digunakan untuk menyalut logam dengan lapisan

pelindung oksida. Logam bertindak sebagai anod

(kutub Positif) sel elektrolit. Ion oksida bercas

negatif dialirkan menerusi larutan yang

dinamakan elektrolit, dan mengoksidakan

permukaan logam. Aluminium boleh disadur

anod dalam larutan asid sulfurik. Magnesium

sering disadur anod dalam larutan dikromat.

UMUM
Tesaurus
 
positif (adjektif,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan pasti, tentu, tegas, sah, nyata, jelas, terang, benar, sahih, tepat, jitu, muktamad;,