Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


penghafalan fakta dan peraturan yang jelas manakala pelajar lelaki lebih cenderung kepada tugasan berbentuk terbuka yang berkaitan dengan situasi yang realistik dan praktikal. Pelajar perempuan juga didapati mempunyai ciri-ciri positif yang menyumbang kepada pencapaian prestasi akademik yang lebih baik berbanding pelajar lelaki. Analisis tentang pendekatan dari segi pedagogi dan sosio-budaya yang sesuai untuk kedua-dua pelajar lelaki dan perempuan mengapa pelajar perempuan lebih baik berbanding pelajar lelaki termasuklah dakwaan bahawa stail pengajaran dan pengujian yang lebih berpihak kepada pelajar perempuan. Dapatan kajian yang ditinjau juga mendapati pelajar perempuan lebih positif dan memberi perhatian yang lebih serius kepada kerja-kerja sekolah berbanding pelajar lelaki (Dwyer 1974; Fennema 1987; Halpern 1992). Mereka juga menunjukkan minat membaca yang lebih baik (McKenna 1997). Pelajar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


matlamat pelajaran yang sedang diajar. Secara tidak langsung perkara ini dapat menggerakkan motivasi dalaman pelajar untuk menarik minat mereka terhadap pelajaran Agama Islam. Di sinilah pula perlunya pendekatan mengajar yang positif, hidup dan berkembang agar nilai pelajaran Agama Islam menjadi lebih tinggi. Semua kejayaan ini memerlukan kepada kerajinan dan daya inovasi yang sentiasa berkembang dan berdaya maju mengikut keperluan semasa, perkembangan perempuan lebih berkesan daripada guru lelaki. Kebolehan guru-guru dalam memilih kaedah-kaedah pengajaran yang berkesan dalam pengajaran adalah sangat berperanan dalam membentuk sikap pelajar-pelajar dalam bertingkah laku secara positif. Hal ini adalah penting kerana mereka sentiasa berinteraksi dengan persekitaran sekolah dan masyarakat. Fenomena ini dianggap bahawa interaksi antara guru dengan pelajar dengan penggunaan kaedah-kaedah pengajaran yang tepat akan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


teknologi yang berkembang, Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pusat Perkembangan Kurikulum, telah melaksanakan Projek Literasi Komputer pada tahun 1992. Di antara objektif utama perlaksanaan program ini ialah untuk memupuk sikap positif pelajar terhadap penggunaan komputer di samping bertujuan supaya pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai kegunaan komputer, khususnya perkakasan dan perisian sesuai dengan zaman teknologi maklumat (Kementerian Pendidikan 1992). Walaupun tiada satu item pun menunjukkan responden bersikap negatif. Min keseluruhan bahagian sikap ini ialah 3.18 (lebih daripada 3.00). Ini menunjukkan pada umumnya, pelajar – pelajar sekolah menengah ini bersikap positif terhadap komputer. ASPEK PENGETAHUAN KOGNITIF Bahagian ini mengandungi 20 soalan ujian aras pengetahuan kognitif berbentuk objektif berdasarkan soal selidik MCLAAT. Ia merangkumi empat dimensi kognitif iaitu perkakasan dan sistem komputer


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


untuk kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang telah dijalankan ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding dengan pelajar lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


untuk kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang telah dijalankan ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding dengan pelajar lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


Kesemua SPB kurang 60 Jurnal Pendidikan 30 popular tersebut boleh dikelompokkan dalam beberapa pola seperti meng- gunakan pelbagai alat bantuan, motivasi, memperuntuk masa belajar, teknik belajar, mendengar dengan teliti, bersikap positif, memperbanyak latih tubi, membaca pelbagai bahan bacaan, mempelbagai gaya bacaan, penghayatan agama, penerapan nilai murni dan sebagainya. Pola motivasi merujuk kepada sesuatu aktiviti yang dibuat oleh sebahagian pelajar lelaki sebagai GTTB, BBLTs dan SLSH. Kesemua SPB paling popular ini pula boleh dikelompokkan dalam lima pola, iaitu gaya pertuturan, membaca pelbagai bahan bacaan, menggunakan teknik belajar, memperbanyak latih tubi dan bersikap positif. Pola mempelbagaikan gaya pertuturan merujuk kepada penggunaan strategi TDK. Strategi TDK atau bertutur dengan keluarga merujuk kepada sikap dan 62 Jurnal Pendidikan 30 JADUAL 2. SPB Pelajar Cemerlang Perempuan dan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
positif (adjektif,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan pasti, tentu, tegas, sah, nyata, jelas, terang, benar, sahih, tepat, jitu, muktamad;,