Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


Pendidikan 30 (2005) 93 - 111 Prestasi Akademik Mengikut Gender ZALIZAN MOHD JELAS SAEMAH RAHMAN ROSELAN BAKI JAMIL AHMAD ABSTRAK Artikel ini membincangkan perbezaan prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian eksploratori menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh lima tahun (1996-2000). Selain itu soal selidik digunakan keatas sampel soal selidik pelajar adalah untuk meninjau gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan perasaan mereka terhadap guru dan sekolah; manakala soal selidik guru meninjau persepsi mereka terhadap gaya belajar pelajar lelaki dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Keputusan peperiksaan awam (UPSR , PMR dan SPM ) pada tahun 1996-2000 menunjukkan pelajar perempuan memperoleh prestasi yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas ZAMRI MAHAMOD MOHAMED AMIN EMBI ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memperihalkan satu dapatan kajian tentang kepelbagaian strategi belajar yang digunakan oleh pelajar lelaki dan perempuan ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas berdasarkan kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis). Kaedah kualitatif berbentuk kajian kes digunakan bagi memperoleh kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa di luar kelas lemah seperti pola penghayatan agama, aktiviti bahasa dan teknologi maklumat ketika di luar kelas. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran bahasa dalam kemahiran mendengar, bertutur dan menulis berbanding pelajar perempuan dalam kemahiran membaca ketika belajar bahasa Melayu di luar kelas. ABSTRACT This article describes findings of a descriptive case study designed to examine the range of language learning strategies employed


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


2 menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan untuk lima tahap kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Hanya gaya pembelajaran berkumpulan menunjukkan perbezaan min yang signifikan antara guru pelatih lelaki dan perempuan (p<0.05). GAYA PEMBELAJARAN MENGIKUT OPSYEN Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan antara responden mengikut opsyen. Dalam kajian dua hujung yang menentukan perbezaan min kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina Aspek Jantina N Min Nilai-t Sig. Kecenderungan Gaya Pembelajaran Audio Lelaki 148 3.745 1.403 0.161 Perempuan 190 3.678 Visual Lelaki 148 3.684 0.725 0.469 Perempuan 190 3.650 Kinestatik Lelaki 148 4.073 .008 0.994 Perempuan 190 4.073 Tactile Lelaki


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


2 menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan untuk lima tahap kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Hanya gaya pembelajaran berkumpulan menunjukkan perbezaan min yang signifikan antara guru pelatih lelaki dan perempuan (p<0.05). GAYA PEMBELAJARAN MENGIKUT OPSYEN Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang signifikan antara responden mengikut opsyen. Dalam kajian dua hujung yang menentukan perbezaan min kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan jantina Aspek Jantina N Min Nilai-t Sig. Kecenderungan Gaya Pembelajaran Audio Lelaki 148 3.745 1.403 0.161 Perempuan 190 3.678 Visual Lelaki 148 3.684 0.725 0.469 Perempuan 190 3.650 Kinestatik Lelaki 148 4.073 .008 0.994 Perempuan 190 4.073 Tactile Lelaki


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


membantu pelajar dalam menilai dan menyerap nilai-nilai Islam serta membina rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Selain daripada itu, dalam kajian ini didapati pengajaran guru-guru perempuan lebih berkesan daripada guru-guru lelaki. ABSTRACT This research was conducted in secondary schools at Brunei-Muara district. Among the main purposes of the research were to find out the kaedah tertentu yang berkesan dalam pengajaran pengetahuan Agama Islam di sekolah-sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam? 4. Adakah perbezaan kesan pengajaran Agama Islam di antara guru lelaki dengan guru perempuan? METODOLOGI KAJIAN Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada seramai 26 orang guru agama yang mengajar di tingkatan lima dan seramai 148 orang pelajar tingkatan lima yang mengikuti pelajaran Pengetahuan Agama


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding dengan pelajar lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
perempuan (kata nama)
1. Bersinonim dengan wanita: kaum Hawa, kaum ibu, nisa, empuan, awewe, wadon, betina,
Berantonim dengan lelaki

2. Bersinonim dengan isteri: bini, orang rumah, suri rumah, paduri,
Berantonim dengan suami

Kata Terbitan : keperempuanan,

Puisi
 

Buah durian dibelah dua,
     Mari kutaruh dalam perahu;
Orang perempuan bersanggul dua,
     Mari kucium orang tak tahu.Lihat selanjutnya...