Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Kamus Dewan Perdana ; Kependekan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


yang menunjukkan bakat dalam akademik pada satu-satu tahap tertentu. Seramai 33 orang pelajar pintar cerdas akademik ( PCA) yang telah mendapat gred A untuk semua mata pelajaran pada peringkat peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di sebuah sekolah di negeri Selangor telah diuji pemprosesan kognitif mereka dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Kognitif ( SPK). SPK menilai pemprosesan kognitif: Perhatian, Serentak, Berturutan, dan Perancangan. Hasil analisis penskalaan multi dimensi ke atas data memberikan dua jenis prototaip pemprosesan kognitif pelajar PCA. Pelajar PCA yang


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pembelajaran ( P&P) yang berkesan supaya setiap matlamat pengajaran di IPT dapat dicapai. Di antaranya kaedah P&P yang disarankan bagi memenuhi setiap objektif adalah kajian kes untuk matlamat kedua; penilaian kritikal digunakan untuk matlamat ketiga; sumbang-saran digunakan untuk matlamat keempat; main peranan digunakan untuk matlamat kelima dan disertasi untuk matlamat keenam. Kesesuaian kaedah pengajaran yang digunakan adalah bergantung kepada terbahagi kepada dua aras. Kemahiran teknikal mewakili kemahiran kognitif yang lebih rendah iaitu aras pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Kemahiran analitikal menguji aras kognitif yang lebih tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian. Perbezaan di antara strategi KPK dan strategi PT adalah terletak pada kewujudan fasa pengalaman konkrit dan pemerhatian reflektif dalam strategi KPK yang tiada dalam strategi tradisional. Dalam kajian ini pelajar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


bahasa yang berkaitan dengan strategi kognitif dan metakognitif. Mereka bukan sahaja cemerlang dalam mata pelajaran BM, bahkan juga mencapai keputusan yang cemerlang dalam kebanyakan mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Dapatan kajian mereka disokong oleh kajian-kajian yang dijalankan oleh Mohamed Amin, Mohd. Isa, Zamri dan Jamaludin (2002) dan Zamri, Mohamed Amin, Noriah dan Juriah (2002, 2003) yang ketika DLK? METODOLOGI REKA BENTUK Kajian kes ini dijalankan terhadap empat orang pelajar cemerlang dan empat pelajar lemah dalam mata pelajaran BM. Pelajar dipilih berdasarkan gred keputusan BM dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Pelajar cemerlang ialah pelajar yang mendapat gred A, manakala pelajar lemah mendapat gred D atau E bagi mata pelajaran BM dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR). Pelajar cemerlang dan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


dan trenda perbezaan prestasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam peperiksaan awam negara. Berdasarkan analisis prestasi pelajar lelaki dan perempuan dalam peperiksaan awam, iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR ), Penilaian Menengah Rendah (PMR ) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ), beberapa kesimpulan dapat dibuat. Secara keseluruhan, pelajar perempuan memperoleh keputusan yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran dalam Perempuan Perbezaan persepsi pelajar terhadap pengajaran guru meliputi aspek-aspek strategi pengajaran, penggunaan sumber, penerapan kemahiran berfikir, penerapan nilai, penampilan, pengurusan bilik darjah, penggunaan ganjaran dan hukuman, keperihatinan dan cara penilaian. Dalam konteks ini dua pembolehubah telah diukur, iaitu: i) tahap kepuasan pelajar terhadap guru perempuan, dan; ii) tahap kepuasan pelajar terhadap guru lelaki tentang aspek- aspek tersebut. Analisis MANOVA mendapati


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
nilai (kata nama)
1. Bersinonim dengan harga: kimah, aji,

2. Bersinonim dengan kadar: nisbah, skala, ukuran, timbangan,

3. Bersinonim dengan mutu: kualiti, darjat, darjah, harkat,

Kata Terbitan : bernilai, menilai, nilaian, penilaian,