Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


bahasa berbanding pelajar lelaki walaupun kedua-dua kumpulan pelajar kajiannya terdiri daripada pelajar cemerlang dalam mata pelajaran BM. Dari segi kemahiran, kajian yang mengkaji penggunaan strategi pembelajaran berdasarkan kemahiran bahasa kurang dijalankan dalam konteks pendidikan BM. Kajian Supian (2003) lebih kepada aspek tatabahasa, iaitu untuk mengetahui bagaimana pelajar belajar tatabahasa. Kajian Zamri dan Mohamed Amin (2003a, 2003b) lebih berfokus kepada kemahiran dan faham dan saya cuba buat soalan. (PLL-2, DLK-KTs: 40-41) Selain SPB yang dikategorikan sebagai SPB paling popular dan popular, terdapat juga SPB yang dikategorikan sebagai SPB kurang popular. Berdasarkan Jadual 2, terdapat 69 SPB kurang popular yang dilapor digunakan oleh pelajar lelaki. Daripada jumlah tersebut, PCL dilaporkan paling banyak menggunakan SPB kurang popular, iaitu sebanyak 56 SPB


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


lelaki. Jules dan Kutnick (1997) melaporkan bahawa fenomena yang serupa turut dialami di Trinidad dan Tobago dengan kadar keciciran yang tinggi di kalangan pelajar remaja lelaki kerana mereka dikatakan mula kurang selesa dengan guru perempuan. Keadaan yang serupa turut berlaku di Malaysia. Data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) mengenai 95 Prestasi Akademik Mengikut Gender keputusan peperiksaan awam dari tahun 1996-1999 pelajar perempuan di Caribbean. Berbanding pelajar perempuan, pelajar lelaki lebih terpengaruh untuk meninggalkan alam persekolahan dan menyertai sektor pekerjaan yang menawarkan peluang untuk mendapatkan wang. Keadaan tersebut menyebabkan pelajar lelaki kurang menumpukan perhatian untuk terus berada di sekolah berbanding pelajar perempuan yang lebih mempunyai matlamat yang lebih khusus dalam pendidikan. Dengan kata lain, aspirasi dan motivasi yang dimiliki pelajar mempengaruhi tindakan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


kaedah pengajaran pengetahuan agama Islam belum mencapai tahap keberkesanan yang dikehendaki di sekolah-sekolah yang menjadi kajian ini. Sementara itu, masih terdengar beberapa rungutan yang lain tentang guru yang bersifat kurang kreatif, penyampaian bahan yang membosankan, kaedah mengajar yang kurang berkesan yang mengakibatkan murid kurang berminat dalam mata pelajaran Agama Islam. Untuk membetulkan situasi seperti ini maka sewajarnyalah pelajaran pendidikan Islam dipersembahkan dengan cara inovatif, bahan yang menarik dan hidup


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


ialah melakarkan graf. Nilai min tertinggi ialah bagi item 59 (belajar Bahasa Melayu) iaitu 3.97. Hanya tiga (3) item sahaja iaitu item 45, 47 dan 55 yang mendapat min kurang JADUAL 3. Min dimensi kognitif Dimensi Kognitif Jumlah Soalan Min Skor Kesan kepada masyarakat 5 8.26 Aplikasi komputer 5 7.21 Perkakasan dan sistem 6 15.37 Pengurusan data 4 10.31 JADUAL 4. Min Item kemahiran dan tahap kemahiran responden Item Kemahiran Min Tahap 44 Menulis karangan atau surat 3.89 Mahir 45 Melakarkan graf 2.85 Kurang mahir 46 Membuat pengiraan matematik 3.15 Mahir 47 Membina model 2.51 Kurang mahir 48 Mempelajari Bahasa Inggeris 3.18 Mahir 49 Menyimpan data dalam fail 3.78 Mahir


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


ini, pengkaji menguji keberkesanan gaya pembelajaran terhadap peningkatan kemahiran kognitif melalui strategi KPK berbanding strategi PT. Insitusi Pengajian Tinggi (IPT) sering menjadi bahan kritikan berbagai pihak kerana melahirkan graduan yang kurang berkemahiran serta kurang keupayaan pemikiran yang tinggi (Graham & McKenzie 1995) kerana lebih mementingkan kandungan teknikal dalam menyusun program sarjanamuda (Candy, Crebert & O’ Leary 1994) dan kurang memberi perhatian kepada tujuan pendidikan yang lebih


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,

Puisi
 

Kurang bulat sembayan sakar,
     Akan membubur si kacang gadung;
Tanah bersukat jangan diekar,
     Kalau diekar siapa yang tanggung?Lihat selanjutnya...
Peribahasa
530

Six of one and half a dozen of the other

Dua pihak atau perkara yang dianggap sama sahaja buruknya, tidak lebih dan tidak pula kurang.

Seperti birah dengan keladi

My little brotherblamed his friend for starting the fight, but as far as I could tell, it's six of one and half a dozen of the other. Both are equally naughty.

Adikku menuduh kawannya yang memulakan pergaduhan, tetapi setahu aku, kedua-duanya sama sahaja nakalnya : seperti birah dengan keladi.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...