Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Jurnal ; Direktori Karyawan ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Dialek ; Katan ; Kamus Dewan Perdana ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
BahasaPenyelidikan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Kedah memberikan gambaran tentang pertumbuhan beberapa aspek fonologi, morfofonemik dan nahu dialek Kedah dan juga bahasa Melayu amnya. Pendekatan yang diterapkan dalam menganalisis Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah adalah berasaskan tiga kaedah utama iaitu kaedah sistemik, kaedah analisis komponen makna dan kaedah konteks. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapat gambaran kesejarahan tentang bahasa yang digunakan dalam karya-karya yang dikaji memandangkan karya itu ditulis pada
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
dialek Melayu iaitu Dialek Sarawak dan dialek Brunei. Tujuan kajian ini adalah untuk membuat perbandingan bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku. Di dalam kajian dialek Melayu Sarawak ini dua kaedah kajian digunakan iaitu kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Kaedah kajian lapangan menggunakan soal selidik dan perakaman yang melibatkan 53 pemaklum dari 25 kampung dengan 230 daftar kata. Hasil kajian membuktikan bahawa pelbagai ragam dialek ditemui di sekitar Sungai Sarawak
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Kitab Tib Pontianak. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal di Kalimantan sebagai sebuah kitab perubatan yang penting dalam masyarakat Melayu sebelum kemunculan perubatan moden. Dalam proses penyediaan bahan-bahan dan kaedah rawatan, aspek pemilihan kata khusus dibincangkan. Pemilihan kata yang khusus inilah yang diketengahkan kerana sesuatu bahan yang diproses tidak boleh dilakukan secara sembarangan kerana akan menimbulkan kesan kepada pesakit. Antara
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
projek penyusunan Sejarah Bahasa Melayu. Aspek penting yang dibincangkan ialah tumpuan utama yang perlu diberi perhatian apabila mengkaji susur galur sejarah bahasa Melayu. Persoalan yang diutarakan berkait dengan ruang lingkup, kaedah, cara kerja dan pendekatan yang digunakan. Pandangan dan saranan yang dikemukakan menyentuh persoalan ilmiah dan persoalan praktis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan mana-mana penyelidikan. Liputan aspek yang dibicarakan memberi
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
rujukan atau mencari tulisan yang menyentuh dialek-dialek di Indonesia Timur. Kajian menunjukkan terdapat lapan dialek yang utama iaitu dialek Makassar, Manado, Ternate, Irian Jaya, Bacan, Ambon, Kupang dan Larantuka. Kaedah penyusunan bibliografi ini agak berbeza dengan bibliografi lain kerana susunan dialeknya diatur dengan berpandukan geografi. Susunannya bermula pada daerah paling jauh ke barat, iaitu Pulau Sulawesi, dengan rujukan pada dialek
1
Tesaurus
 
kaedah (kata nama)
Bersinonim dengan cara, aturan, hukum, prinsip, sistem, susunan, metode, teori, tata, ragam, norma, cara, laku, adat, kebiasaan, adat kebiasaan, lagam, lagu.,