Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Keputusan peperiksaan awam (UPSR , PMR dan SPM ) pada tahun 1996-2000 menunjukkan pelajar perempuan memperoleh prestasi yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran. Perbezaan pencapaian antara pelajar lelaki dan perempuan diteliti dari segi faktor-faktor yang dijangkakan mempengaruhi perbezaan tersebut. Dapatan kajian mendapati pelajar perempuan lebih baik dalam tugasan yang Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR ), Penilaian Menengah Rendah (PMR ) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ), beberapa kesimpulan dapat dibuat. Secara keseluruhan, pelajar perempuan memperoleh keputusan yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran dalam peperiksaan tersebut, terutamanya bagi peperiksaan UPSR dan PMR . Keputusan peperiksaan bagi kedua-dua peperiksaan bagi tahun 1996-2000 menunjukkan bahawa pelajar perempuan mengatasi pelajar lelaki dalam


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


10, diikuti dengan pelajar yang menggunakan gaya pembelajaran konverger, seterusnya gaya pembelajaran akomodator dan yang terakhir bagi pelajar menggunakan gaya pembelajaran assimilator. Dapatan ujian kemahiran analitikal juga menunjukkan hasil yang hampir sama kecuali bagi gaya pembelajaran assimilator dan gaya pembelajaran akamodator. Untuk maklumat terperinci mengenai pencapaian skor ujian pra bagi kemahiran teknikal dan kemahiran analitikal, Jadual 2 boleh dirujuk. 122 Jurnal 33 dan min dalam kumpulan ialah 149.26 dengann ujian F [3, 141] = 1.21, p> .05. Ini bermakna bahawa pencapaian pelajar dalam ujian pra kemahiran teknikal adalah sama atau hampir sama tanpa mengira gaya pembelajaran mereka (Ho3¹ diterima). JADUAL 3. Analisis ANOVA sehala ujian pra kemahiran teknikal berdasarkan gaya pembelajaran Sumber dk jkd mkd f sig. p Antara kumpulan 3


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


menekankan proses pengajaran untuk difahami. Suasana pengajaran dijuruskan agar pelajar boleh mengaitkan secara semula jadi (intuitive) maklumat yang telah ada pada mereka dengan maklumat yang disampaikan semasa pengajaran. Kaedah ini hampir menyerupai kaedah pengajaran konstruktivis (Piirto 1999). Kaedah ini merangkumi empat tahap perkembangan kefahaman pelajar; (1) mencari jawapan atau idea-idea yang intuitif berkaitan dengan perjalanan dunia ini; (2) berfikir mengikut


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


Pelajar Sekolah Menengah di Kedah daripada 3.00 iaitu 2.85, 2.51 dan 2.96. 12 item yang lain mempunyai min lebih daripada 3.00. Oleh kerana min bagi hampir kesemua item kemahiran lebih daripada 3.00, maka dapat dikatakan bahawa pada umumnya tahap kemahiran responden bagi semua item kemahiran adalah mahir. Dapatan analisis skor min setiap responden bagi setiap


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
hampir (adverba)
1. Dalam konteks jarak
bersinonim dengan dekat, rapat,
Berantonim dengan jauh

2. Dalam konteks masa
bersinonim dengan tidak lama lagi, sedikit masa lagi, sekejap lagi, sebentar lagi,

Kata Terbitan : hampir-hampir, berhampiran, menghampiri, menghampirkan, kehampiran,

Puisi
 

Hari hampir sudah siang,
     Fajar di hulu sudah benderang;
Aku duduk di Muha Lawang,
     Makin bertambah hatiku pusang.Lihat selanjutnya...