Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


kognitif dalam Taxonomi Bloom. Kemahiran teknikal merujuk kepada aras kognitif rendah iaitu aras pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Kemahiran analitikal merujuk kepada aras kognitif tinggi iaitu aras analisis, sintesis dan penilaian. Kepentingan empat fasa pembelajaran yang dilalui oleh pelajar melalui strategi KPK ialah fasa pengalaman konkrit (fasa I), fasa pemerhatian reflektif (fasa II), fasa konseptual abstrak (fasa III) dan fasa eksperimentasi aktif (fasa IV). Analisis Korelasi Pearson dijalankan bagi melihat perkaitan yang wujud di antara kepentingan setiap fasa pembelajaran dan pencapaian kemahiran kognitif. Pada peringkat aras kognitif rendah iaitu aras pengetahuan, pemahaman dan aplikasi yang dirujuk sebagai kemahiran teknikal, fasa yang mempunyai hubungan signifikan dengan korelasi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


isi penting, dapat mengisi masa lapang, memudahkan buat latihan penulisan dan sebagainya. Dengan kata lain, tujuan PCL dan PLL membaca pelbagai bahan bacaan adalah sama ketika belajar BM semasa DLK. Kepentingan strategi BPBB kepada pelajar lelaki ketika belajar BM semasa DLK dapat ditunjukkan berdasarkan petikan temu bual berikut: • DLK pula saya banyak membaca buku-buku cerita, majalah dan novel. Contohnya majalah Tuhan), SS (sentiasa sembahyang) dan BAS (membaca ayat suci al- Quran) banyak membantu sesetengah PCL berjaya dalam pelajaran BM. Petikan temu bual bagi strategi BDSB, BAS dan SS membuktikan akan kepentingan SPB tersebut kepada segelintir PCL ketika belajar BM semasa DLK. Contoh strategi BDSB: • Saya juga selalu berdoa kepada Allah dan bertawakkal dengan sepenuh yakin. Dengan itu saya dapat menguasai BM


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


keberkesanan suatu kaedah pengajaran yang digunapakai dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam merupakan hal yang sangat penting terutama terhadap pembinaan tingkah laku dan sahsiah pelajar. Hasil dapatan kajian mempunyai implikasi kepada kepentingan penggunaan kaedah pengajaran yang berkesan dalam meningkatkan tingkah laku dan sahsiah pelajar yang mulia di samping kejayaan pencapaian akademik mereka. Peningkatan penggunaan kaedah-kaedah yang berkesan dalam pengajaran Pengetahuan Agama


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


ini menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai amalan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pembelajaran di bilik darjah, iaitu gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pengajaran guru perempuan. Keadaan ini bertepatan dengan kepentingan keberkesanan strategi pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar (Hsueh-Ya & Banya 1998; Muhammad Kamarul Kabilan 1998). Walaupun demikian, tidak semua kajian tentang keserasian gaya pembelajaran pelajar dengan gaya pengajaran guru


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding dengan pelajar lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan untuk tujuan memperkukuhkan lagi sikap positif yang sedia ada dan mengembangkan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
penting (adjektif)
Bersinonim dengan mustahak, perlu, utama, berharga, tinggi nilainya, berguna, berfaedah, bermanfaat, signifikan, behena;,
Kata Terbitan : mementingkan, kepentingan,

Peribahasa
194

To fish in troubled waters

Cuba mengambil kesempatan daripada keadaan kekalutan atau kesusahan orang lain demi kepentingan diri.

Menahan lukah di pergentingan

The two nations were on the brink of war, and the big powers did nothing even though they could stop them. They hoped to fish in troubled waters by selling their weapons to the nation in conflict.

Dua buah negara itu diambang peperangan, dan kuasa-kuasa besar pula hanya berpeluk tubuh meskipun mereka boleh menghalangnya. Mereka berharap untuk menahan lukah dipergentingan dengan menjual senjata kepada Negara terbabit.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...