Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Direktori Karyawan ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


93 Prestasi Akademik Mengikut Gender Jurnal Pendidikan 30 (2005) 93 - 111 Prestasi Akademik Mengikut Gender ZALIZAN MOHD JELAS SAEMAH RAHMAN ROSELAN BAKI JAMIL AHMAD ABSTRAK Artikel ini membincangkan perbezaan prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian eksploratori menggunakan pelajar lelaki dan perempuan diteliti dari segi faktor-faktor yang dijangkakan mempengaruhi perbezaan tersebut. Dapatan kajian mendapati pelajar perempuan lebih baik dalam tugasan yang memerlukan penghafalan fakta dan peraturan yang jelas manakala pelajar lelaki lebih cenderung kepada tugasan berbentuk terbuka yang berkaitan dengan situasi yang realistik dan praktikal. Pelajar perempuan juga didapati mempunyai ciri-ciri positif yang menyumbang kepada pencapaian prestasi


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih opsyen sama ada ingin mengikuti aliran sains atau sains sosial, memperlihatkan keupayaan untuk mencapai kejayaan adalah tinggi. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kaitan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya Pembelajaran Komputer Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah pelajar. Kajian lepas juga memperlihatkan kaitan antara gaya


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih opsyen sama ada ingin mengikuti aliran sains atau sains sosial, memperlihatkan keupayaan untuk mencapai kejayaan adalah tinggi. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kaitan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya Pembelajaran Komputer Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah pelajar. Kajian lepas juga memperlihatkan kaitan antara gaya


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


digunakan. Berdasarkan analisis data pada Jadual 3, ia menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian pelajar pada peringkat pra rawatan ujian kemahiran teknikal berdasarkan gaya pembelajaran pelajar. Ini jelas kelihatan apabila, min antara kumpulan bagi ujian pra kemahiran teknikal ialah 334.33 dan min dalam kumpulan ialah 149.26 dengann ujian F [3, 141] = 1.21, p> .05. Ini min dalam kumpulan ialah 94.64. Seterusnya, Jadual menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik antara pencapaian kemahiran analitikal bagi pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai. Ini jelas apabila ujian F [3,141] =0.61, p> .05 seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. Amnya, dapatan ini menerangkan bahawa Ho3² ini adalah diterima. Persoalan kajian 4. Apakah taburan skor


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


DLK- KB: 31-32) Pola teknik belajar merujuk kepada penggunaan strategi GTTTs atau menggunakan teknik bagi meningkatkan aspek penulisan. Bagi PCP, pelbagai teknik menulis digunakan seperti menulis dengan cantik dan jelas agar mudah dibaca oleh guru. Dengan menulis cantik, guru dapat memeriksanya dengan lancar dan memberi markah yang baik. Bagi PLL pula, antara teknik menulis yang digunakan ialah menulis dengan pantas menggunakan teknik yang berbeza bagi meningkatkan aspek penulisan seperti yang tercatat dalam temu bual berikut: • DLK pula saya akan menulis sesuatu perkataan atau kerja-kerja yang saya buat itu lebih jelas, terang dan boleh dibaca oleh semua orang. ( PCP-2, DLK-KTs: 74-75) • Saya akan membuat…kadang-kadang itu saya akan membuat latihan menulis panjang supaya tangan saya itu biasalah


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


Pemprosesan Kognitif Pelajar Pintar Cerdas Akademik Jurnal Pendidikan 30 (2005) 35 - 49 Profil Pemprosesan Kognitif Pelajar Pintar Cerdas Akademik di Sekolah Menengah ROSADAH ABD MAJID NORIAH MOHD ISHAK ZALIZAN MOHD JELAS ABSTRAK Pelajar-pelajar pintar cerdas akademik adalah pelajar yang menunjukkan bakat dalam akademik pada satu-satu tahap tertentu. Seramai 33 orang pelajar pintar cerdas akademik ( PCA) yang telah mendapat gred


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
jelas (adjektif)
1. Bersinonim dengan terang: nyata, ketara, pasti, jali, curai, izhar, jaleh,
Berantonim dengan kabur

2. Bersinonim dengan lunas: selesai, langsai, habis, beres, impas,

Kata Terbitan : berjelas-jelas, menjelaskan, kejelasan, penjelasan,