Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Katan ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


PCL dan PLL ketika belajar BM semasa DLK. Empat SPB yang dikategorikan sebagai SPB paling popular itu ialah strategi DTKR, GABT, GTTT, dan BPBB. Keempat-empat SPB paling popular ini pula boleh dikelompokkan dalam empat pola, iaitu mendengar dengan teliti, menggunakan pelbagai alat bantuan, menggunakan teknik belajar dan membaca pelbagai bahan bacaan. Bagi pola mendengar dengan teliti, dilaporkan bahawa PCL dan digunakan oleh semua PCL dan PLL. Bagi PCL, dengan mendengar teliti kata rakan semasa berbincang, ia dapat membantu mereka memahami apa yang dikatakan oleh rakan tersebut. Segala yang didengar itu pula dapat digunakan semasa membuat tugasan. Bagi PLL pula, dengan mendengar teliti apa yang dikatakan rakan, ia dapat membantu mereka meningkatkan asek pendengaran- nya. Dapat dirumuskan di sini bahawa tujuan PCL


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


tinggi berbanding pelajar perempuan dalam bidang berkenaan. Bagaimanapun terdapat juga kajian yang menunjukkan prestasi pelajar perempuan lebih tinggi (Bridgement & Wendler 1995). Kajian Xu dan Farell (1992) ke atas pelajar Cina pula tidak menunjukkan keputusan yang konklusif dari segi jantina dalam dapatan kajian mereka. Tinjauan oleh Sutherland (dalam Tinklin, Croxford, Frame & Ducklin 2000) menyatakan bahawa prestasi pelajar perempuan yang lebih baik berbanding adalah lebih baik berbanding dengan pelajar lelaki dan kebarang- kalian pelajar perempuan meneruskan pendidikan ke tahap menengah atas adalah lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Di samping itu, statistik di Australia pula menunjukkan bahawa pelajar perempuan berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding pelajar lelaki. Jules dan Kutnick (1997) melaporkan bahawa fenomena yang serupa turut dialami di Trinidad dan Tobago dengan kadar


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


yang menyumbang kepada ketidakserasian, ketidaktekalan (inconsistent) dan terdapat juga yang bercanggah. Perbezaan ini terjadi kerana gaya pembelajaran dilihat dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


yang menyumbang kepada ketidakserasian, ketidaktekalan (inconsistent) dan terdapat juga yang bercanggah. Perbezaan ini terjadi kerana gaya pembelajaran dilihat dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


mulia para pelajar. Namun hakikatnya kita sering terdengar dan terbaca di suratkhabar bahawa masalah keruntuhan disiplin dan akhlak di kalangan pelajar-pelajar Islam merupakan satu masalah yang sangat membimbangkan. Tambahan pula sistem yang berorientasikan peperiksaan menyebabkan pembentukan rohani pelajar- pelajar tidak diberikan perhatian oleh guru-guru. Hal ini telah menyebabkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama Islam telah diabaikan. Kenapakah pelajaran kematangan, latar belakang pelajar dan matlamat pelajaran yang sedang diajar. Secara tidak langsung perkara ini dapat menggerakkan motivasi dalaman pelajar untuk menarik minat mereka terhadap pelajaran Agama Islam. Di sinilah pula perlunya pendekatan mengajar yang positif, hidup dan berkembang agar nilai pelajaran Agama Islam menjadi lebih tinggi. Semua kejayaan ini memerlukan kepada kerajinan dan daya inovasi yang sentiasa berkembang dan berdaya


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


peringkat negara telah dilaksanakan, kajian yang memberi maklum balas yang menyeluruh di peringkat negara belum dilaksanakan dengan sempurna. Mungkin masih lagi terdapat golongan pelajar yang ‘terpinggir’ dan buta komputer. Bagaimana pula tahap literasi komputer pelajar – pelajar sekolah menengah peringkat tinggi? Penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan maklumat mengenai sikap, pengetahuan kognitif dan kemahiran pelajar – pelajar sekolah menengah atas Negeri Kedah pilihan jawapan, termasuk pilihan jawapan ‘saya tidak tahu’. Pilihan seperti ini diberikan bagi memastikan responden tidak meneka jawapan. Setiap jawapan yang betul akan dikodkan sebagai 1, manakala jawapan yang salah pula akan dikodkan sebagai 0. Implikasinya, kemungkinan skor minimum ialah 0 (20 × 0) dan skor maksimum ialah 20 (20 × 1). Data yang dikumpul menunjukkan nilai min keseluruhan responden bahagian pengetahuan kognitif


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pembelajaran dalam strategi KPK diuji bagi melihat sama ada terdapat sumbangannya terhadap kemahiran kognitif. Fasa eksperimentasi aktif didapati mempunyai perkaitan yang kuat dengan pencapaian kemahiran kognitif. Sementara pencapaian kemahiran teknikal pula banyak disumbang oleh aktiviti fasa III dan IV iaitu eksperimentasi aktif dan konseptual abstrak. Fasa I dan II didapati menyumbang terhadap pencapaian kemahiran analitikal. 114 Jurnal Pendidikan 30 ABSTRACT Learning Analisis yang dilakukan oleh Bourner mendapati kaedah pengajaran tradisional yang berbentuk kuliah dan penyelesaian masalah berstruktur hanya berkesan untuk matlamat pertama iaitu penyampaian pengetahuan kandungan. Bagi melahirkan pelajar yang kompeten pula, beliau mencadangkan pihak fakulti mengamalkan berbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran ( P&P) yang berkesan supaya setiap matlamat pengajaran di IPT dapat dicapai. Di antaranya kaedah P&P yang disarankan bagi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


mencadangkan dua jenis mekanisme pemprosesan kognitif di kalangan pelajar-pelajar PCA. Jenis yang pertama menggunakan pemprosesan kognitif Perhatian dan Berturutan apabila pemprosesan kognitif Perancangan dan Serentaknya rendah. Jenis yang kedua pula menggunakan pemprosesan kognitif Perancangan dan Serentak apabila pemprosesan kognitif Perhatian dan Berturutannya rendah. ABSTRACT Academically talented students were defined as students who exhibited talent in academic fields at a particular


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
pula (kata tugas)
Bersinonim dengan jua, pun, juga.,

Puisi
 

Hendak berumah berumah pula,
     Rumah saya di tengah huma;
Hendak bermaaf bermaaf pula,
     Maaf seorang maaf semua.Lihat selanjutnya...