Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Jurnal ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Bahasa
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
dan Ajid Che Kob Tahun terbit : 1993 Halaman : 316 Abstrak : Simposium Dialek: Penyelidikan dan Pendidikan memuatkan sebelas buah kertas kerja yang membincangkan beberapa aspek dialektologi. Beberapa aspek dialektologi tersebut termasuklah teori dialektologi, gagasan tentang dialek sosial, aspek kesan dan pengaruh dialek pada penguasaan bahasa Melayu baku, penggunaan dialek dalam hasil-hasil kesusasteraan dan penyelidikan geografi dialek yang dilakukan di luar Semenanjung Nik Safiah, Mashudi Kader dan beberapa orang pakar bahasa yang lain. Sebelas kertas kerja yang termuat dalam buku ini mencerminkan kerencaman bidang penyelidikan dialek yang berlaku dan dibicarakan dari sudut teori dan pembentangan hasil rumusan penyelidikan mereka tentang dialek. Title: SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU Author: wsikin Creator: Microsoft® Office Word 2007 CreationDate: 2012-04-24 02:00:50 ModDate: 2012
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Melayu moden pula cerpen-cerpen Keris Mas, dan novel Hari-hari Terakhir Seorang Seniman karya Anwar Ridhwan. Analisis kajian berdasarkan pada rumus-rumus sintaksis bahasa Melayu yang disusun menurut kerangka teori linguistik transformasi-generatif. Pola dan jenis ayat yang tinggi kekerapannya dalam karya-karya sastera dianalisis binaannya, termasuk variasi gaya yang wujud dalam sesuatu binaan ayat itu. Hasil kajian membuktikan analisis
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
didapati antara ayat yang membentuk wacana, berhubung dengan kombinasi susunan maklumat dan susunan ayat yang lojik. Antara yang dibincangkan termasuklah permasalahan nahu ayat, tujuan dan ruang lingkup nahu wacana, dan teori perkaedahan yang digunakan dalam kajian ini. Pola dasar susunan maklumat, susunan ayat yang lojik dan inti ayat bahasa Melayu dari segi bentuk nahuan, juga dibincangkan. Selain itu, dihuraikan bentuk nahuan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
menggunakan konsep tadahan penyebaran bahasa sebagai satu skema yang membolehkan bahasa hidup dan berkembang. Konsep yang melibatkan organisasi dan sistem sosial, pandangan dunia, kegiatan sosioekonomi, pendidikan, ekonomi dan sistem semiologi. Teori yang dikemukakan di dalam buku ini digubal berdasarkan data tentang bahasa dan dialek-dialek Melayu yang diperoleh daripada sumber linguistik dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah alam Melayu, baik sejarah, politik
1
Tesaurus
 
teori (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan peraturan, hukum, andaian, pendapat, prinsip, hipotesis, idea, sintesis.,