Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Kerajaan Malaysia ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


51 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas Jurnal Pendidikan 30 (2005) 51 - 73 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas ZAMRI MAHAMOD MOHAMED AMIN EMBI ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memperihalkan satu dapatan kajian tentang kepelbagaian strategi belajar yang digunakan oleh pelajar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


113 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb Jurnal Pendidikan 30 (2005) 113 - 128 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb dalam Pendidikan Perakaunan ROHAILA YUSOF NORASMAH OTHMAN FARIDAH KARIM ABSTRAK Gaya pembelajaran bermaksud kecenderungan individu dalam cara menerima dan memproses maklumat yang merupakan satu faktor


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


diri pelajar dan yang berkaitan dengan persepsi pelajar mengenai persekitaran sekolah dan pengajaran guru. Item-item dalam soal selidik pelajar meliputi maklumat demografi (18 item); gaya pembelajaran pelajar (36 item); strategi dan kemahiran belajar (24 item); nilai pelajar terhadap pendidikan dan kerjaya (18 item); tahap kepuasan terhadap persekitaran sekolah (11 item); persepsi terhadap kawalan keluarga (8 item) dan persepsi pelajar terhadap DAPATAN DATA PRIMER Bahagian ini melaporkan dapatan kajian mengenai perbezaan jantina dari segi faktor-faktor yang diandaikan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar, iaitu: 1. Faktor pelajar (Gaya pembelajaran pelajar, kemahiran dan strategi belajar serta aspirasi terhadap pendidikan dan kerjaya) 2. Faktor persekitaran (Tahap kepuasan terhadap persekitaran sekolah dan persepsi terhadap kawalan keluarga) 3. Faktor guru (Persepsi pelajar terhadap pengajaran guru, persepsi guru


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap sebagai sesuatu yang tekal dalam jangka masa


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap sebagai sesuatu yang tekal dalam jangka masa


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
strategi (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan taktik, muslihat, siasah, rancangan, perencanaan.,