Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
saya Robiah damae saya belajar bahasa melayu dan saya ingin bertanya tentang bahasa apakah makna pasanganPasangan bermaksud sesuatu yang menjadi regu atau jodoh kepada sesuatu yang lain; satu daripada dua yang berpasang-pasang. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pasangan">http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=pasangan.Lain-lain30.10.2015
Pasangan "Sebagaimana...begitu juga" tergolong dalam kata apa dalam BM? Contoh ayat: Sebagaimana dengan ibunya yang mengabaikan keluarga, begitu juga dengan anaknya yang kurang ajar. Soalannya: Adakah "dengan" diperlukan selepas "sebagaimana"" Atau memadai setakat mengatakan "Sebagaimana ibunya yang mengabaikan keluarga, begitu juga dengan anaknya yang kurang ajar"? Terima Kasih.Sebagaimana bermaksud sama halnya dengan, oleh itu tidak perlu lagi diikuti kata dengan.Tatabahasa08.09.2011
Adakah ayat: 1. ...516 buah keluarga atau ... 516 keluarga? 2. ...dalam kalangan 120 pasangan? ...dalam kalangan 120 orang pasangan? Mohon pencerahan.

“516 buah keluarga”

 “Dalam kalangan 120 pasangan” dan perlu dilengkapkan pasangan apa, contoh 2 pasangan kekasih,

Lain-lain20.05.2022
Tuan, Bolehkah penggunaan antara dan sesama dalam satu ayat? Contohnya: Proses perkenalan antara sesama pasangan mestilah diusahakan .... Tidakkah menunjukkan kelewahan bahasa?Frasa 'antara pasangan' lengkap dari aspek binaan frasa, iaitu kata sendi nama 'antara' diikuti kata nama 'pasangan'. Merujuk contoh yang diberikan, ayat tersebut boleh menjadi Proses perkenalan antara pasangan mestilah diusahakan atau Proses perkenalan sesama pasangan mestilah diusahakan.Tatabahasa13.03.2012
Dalam pasangan ayat yang berikut, perkataan bergaris yang manakah yang tergolong sebagai adjektif dan adverba? Berikan alasan anda. 1(a) Bangunan tinggi itu bangunan KLCC. 1(b) Burung helang itu terbang tinggi. 2(a) Lelaki itu orang kuat. 2(b) Dia bercakap kuat.1(a) Bangunan tinggi itu bangunan KLCC. - adjektif dalam frasa nama bangunan tinggi.
1(b) Burung helang itu terbang tinggi. - adverba kerana menerangkan kata kerja terbang.
2(a) Lelaki itu orang kuat. - adjektif dalam frasa nama orang kuat.
2(b) Dia bercakap kuat. - adverba kerana menerangkan kata kerja bercakap.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.
Tatabahasa14.11.2012
Dalam pasangan ayat yang berikut, perkataan bergaris yang manakah yang tergolong sebagai adjektif dan adverba? Berikan sebab. 1(a) Bangunan tinggi itu bangunan KLCC. 1(b) Burung helang itu terbang tinggi. 2(a) Lelaki itu orang kuat. 2(b) Dia bercakap kuat.1(a) Bangunan tinggi itu bangunan KLCC. Ayat biasa - Bangunan tinggi itu (Subjek - Frasa nama) bangunan KLCC (Predikat - Frasa Nama)
1(b) Burung helang itu terbang tinggi. Tinggi - Adverba
2(a) Lelaki itu orang kuat. Lelaki itu (Subjek - Frasa Nama) orang kuat (Predikat - Frasa Nama)
2(b) Dia bercakap kuat. Kuat - Adverba
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.
Tatabahasa25.10.2012
Berikut merupakan keratan akhbar Berita Harian yang saya baca. KOTA BHARU: Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Karim meluangkan masa bertemu anak pasangan yang dipenjara di Sweden, sempena Hari Ibu, hari ini. Berdasarkan ayat di atas, adakah anak atau pun pasangan tersebut yg telah dipenjara? T. Kasih.Berdasarkan ayat ini jelas menunjukkan pasangan yang dipenjara kerana pertemuan berlaku di Kota Bharu, sedangkan orang yang dipenjara di Sweden. Untuk mengelakkan kekeliruan boleh ditambah sendi nama "kepada" antara perkataan "anak" dan "pasangan" --> anak kepada pasangan.Makna11.05.2014
Tuan, antara pasangan ejaan berikut, yang manakah lebih sesuai dengan jalan bahasa Melayu? 1. rahsia - rahasia; 2. khabar - kabar; 3. khamis - kamis; 4. syaitan - setan; 5. syurga - surga. Antara "rahsia" dengan "rahasia", "rahasia" sepatutnya ejaan yang baku kerana berasal daripada kata Sanskrit "rahasya" yang disesuaikan ejaan sy Sanskrit kepada si bahasa Melayu. Penghilangan a di antara h dengan s dalam "rahasia" menjadi "rahsia" tidak ada sebab munasabah. Antara "khabar" dengan "kabar", saya berpendapat bahawa "kabar" lebih sesuai dengan bunyi bahasa Melayu. "Kabar" berasal daripada bahasa Arab "khabar" yang disesuaikan bunyi kh Arab kepada k bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, tidak adalah bunyi kh, oleh itu bunyi k bahasa Melayu dipadankan. Antara "khamis" dengan "kamis", "kamis" lebih sesuai dengan sebutan lidah Melayu. "Kamis" berasal daripada bahasa Arab "khamis", konsonan rangkap Arab kh disesuaikan kepada konsonan jati bahasa Melayu k. Antara "syaitan" dengan "setan", "setan" lebih baku kerana sy bunyi Arab tidak ada dalam bahasa Melayu, oleh itu dipadankan dengan s yang lebih dekat dengan sebutan bahasa Melayu. Antara "syurga" dengan "surga" pula, "surga" nyata ejaan yang lebih cocok dengan jalan bahasa Melayu kerana bunyi s bunyi bahasa Melayu. Bunyi sy dalam "syurga" tidak cocok dengan bunyii bahasa Melayu kerana hanya dilafalkan dalam Arab.Tuan,
Sistem ejaan bahasa Melayu telah bermula pada tahun 1904 dan diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis
Bahasa Indonesia-Malaysia.
Ejaan bahasa Melayu dibentuk berdasarkan pelbagai elemen yang telah ditetapkan dengan penambahbaikan sekiranya terdapat perkataan baharu yang diterima atau diserap dalam bahasa Melayu. 

Terima kasih.  
Ejaan08.06.2017
wujud tak pasangan kata hubung walaupun.... tambahan pula/namun ? perilaku atau peri laku?Walaupun, tambahan pula dan namun merupakan kata hubung pancangan keterangan yang berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Ejaan yang betul ialah peri laku.Tatabahasa20.03.2007
Ayat berikut yang mana betul 'dengan' atau 'pada'. 1. Bayi itu dijual dengan harga RM6,000 kepada pasangan... 2. Bayi itu dijual pada harga RM6,000 kepada pasangan...Ayat yang betul ialah "Bayi itu dijual pada harga RM6,000 kepada pasangan ...".Tatabahasa19.04.2012
Tesaurus
 
pasang1 (kata nama)
Bersinonim dengan jodoh, kelamin;,
Kata Terbitan : sepasang, berpasangan, memasangkan, pasangan,