Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Kerajaan Malaysia ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada DBP bahawa adakah 'Bersekutu Bertambah Mutu' dalam ayat 'Semangat kebangsaan tersebut terbukti apabila mereka sanggup bergabung parti dalam suatu wadah politik nasional untuk kepentingan perpaduan bangsa sesuai dengan slogan Bersatu Teguh, Bercerai Roboh dan Bersekutu Bertambah Mutu.' ialah peribahasa dan apakah maksudnya dan juga maksud bagi frasa 'dalam suatu wadah politik'. Terima Kasih. (ayat tersebut dipetik daripada buku yang berjudul Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia daripada A. Aziz Derman dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2001. ) Terima Kasih.Dari aspek bahasa, frasa "Bersekutu Bertambah Mutu" betul dan slogan tersebut telah mantap penggunaannya bagi sebuah organisasi. Tidak ada maksud "dalam satu wadah politik" dalam data kami, apa yang dapat kami bantu adalah dengan memberi maksud kata demi kata, dan kata yang agak sukar difahami ialah wadah yang bermaksud medan. Maka frasa tersebut bolehlah diungkapkan sebagai "dalam satu medan politik". Untuk mendapatkan tafsiran yang lain tentang maksud frasa-frasa berkenaan seperti dari aspek sains politik, tuan boleh merujuk buku atau makalah yang berkaitan dengan aspek berkenaan.Tatabahasa04.12.2014
kenapa soalan ini salah: Badariah mengucapkan takziah di atas kematian ibu MutuKata sendi nama di atas hanya merujuk tempat, oleh itu penggunaan kata sendi yang betul dalam ayat ini ialah "Badariah mengucapkan takziah atas kematian ibu Mutu"Tatabahasa30.06.2009
apakah maksud perkataan-perkataan klasik tersebut: 1)bertimbalan 2)pertuanan 3)tambul 4)ratma mutu manikam 5)piala 6)memekis 7)murka 8)bicara1. Bertimbalan, beriringan ataupun berpadanan 2. Pertuanan, golongan bangsawan atau kaum ningrat 3. Tambul, makanan yg dihidangkan bersama minuman 4. Ratna mutu manikam, bermacam-macam jenis batu permata 5. Piala, sj cawan yang berkaki dan diperbuat drp emas ataupun perak 6. memekis, mengeluarkan kata yg menyakiti hati 7. murka, marah, 8. bicara, bercakap-cakap ataupun berkata-kata. T.kasih.Lain-lain14.07.2008
Apakah kaedah dan cara yang betul untuk membuat pemerengganan karangan dalam bahasa Melayu ? Adakah perlu didekatkan atau dijarakkan ? Contohnya: Konsep-konsep ini memainkan peranan yang penting dalam penentuan mutu dan paras keyakinan. Konsep-konsep ini memainkan peranan yang penting dalam penentuan mutu dan paras keyakinan.

Saudara,

Saudara bolehlah membuat rujukan tentang perkara ini dalam buku-buku yang terdapat di pasaran di tempat saudara. Walau bagaimanapun pada dasarnya pemerenggan dibuat berdasarkan tajuk besar, iaitu pengenalan atau latar belakang, isi dan penutup atau kesimpulan. Contoh yang diberikan tidak jelas. Diharap saudara dapat mengemukakan contoh semula.

Lain-lain18.12.2009
bagaimanakah saya boleh memperbaiki mutu penulisan saya seperti penulisan rencana atau eseiKeperluan asas untuk menjadi seorang penulis ialah tuan perlulah menguasai ilmu bidang yang hendak ditulis, mempunyai kemahiran bahasa, memahami pembaca sasaran, mengetahui proses penerbitan dan mempunyai komitmen/disiplin yang tinggi. Untuk mengetahui dan memahami hal penulisan dengan lebih mendalami, tuan perlu membaca buku tentang penulisan dan menyertai kursus penulisan yang dianjurkan oleh mana-mana badan atau organisasi. .Tatabahasa03.10.2013
Tolong cari 1 kesalahan istilah dan 1 kesalahan tatabahasa bagi 2 ayat di bawah.Terima kasih.1)Kerajaan menyarankan agar pengilang dan pengusaha Malaysia sentiasa menjalankan penyelidikan dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu barang keluaran mereka.2)Tumpuan kini ialah kea rah mempertingkatkan kemahiran dan keterampilan pekerja dari masa ke semasa hingga mencapai satu tahap yang dikehendaki.Soalan 1)Kerajaan menyarankan agar pengilang dan pengusaha Malaysia sentiasa menjalankan penyelidikan dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu barang keluaran mereka.

Jawapan 1:
Kerajaan menyarankan agar pengilang dan pengusaha di Malaysia sentiasa menjalankan penyelidikan dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu barangan keluaran (syarikat) mereka.

2)Tumpuan kini ialah kea rah mempertingkatkan kemahiran dan keterampilan pekerja dari masa ke semasa hingga mencapai satu tahap yang dikehendaki.
Jawapan 2:
Tumpuan kini ialah ke arah mempertingkatkan kemahiran dan keterampilan pekerja dari masa ke masa / dari semasa ke semasa hingga mencapai satu tahap ynag dikehendaki.
Tatabahasa02.04.2013
soalan yang pertama,bolehkah anda memberikan definisi bagi bangsa dan bahasa melayu.dan apakah saranan yang patut dilakukan untuk menaikkan mutu bahasa melayu agar menjadi bahasa yang penting.

Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Bahasa merupakan kata-kata yang disusun menurut tatabahasa  dan digunakan oleh seseorang dalam percakapan.

Bangsa bermaksud kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa sifat-sifatnya. bangsa ialah kumpulan manusia yang menjadi rakyat sesbuah negara.

Untuk meningkatkan mutu bahasa Melayu agar menjadi bahasa penting pelbagai usaha boleh dilaksanakan. Antaranya memastikan bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi terus digunakan dalam semua urusan dan bidang ilmu  di semua peringkat pendidikan. Saudara boleh merujuk makalah tentang bahasa Melayu dalam buku, majalah dan akhbar tempatan.    

Makna29.04.2008
Kod Amalan ini disusun sebagai garispanduan mengenai prosidur mengendali dan menyimpan minyak sayuran dan keluaran-keluarannya bagi operator tangki simpanan pukal bagi memelihara mutu keluaran dan meminimakan risiko pencemaran untuk keselamatan makanan.

Soalan puan tidak jelas, jika puan maksudkan penyemakan pada ayat/ejaan yang disertakan, sila rujuk ayat ini - Kod Amalan ini disusun sebagai garis panduan mengenai prosedur mengendali dan menyimpan minyak sayuran dankeluarannya bagi operator tangki simpanan pukal bagi memelihara mutu keluaran dan meminimumkan risiko pencemaran dalam makanan.

Lain-lain02.10.2010
Ingin mengetahui maksud "sintaksis" dan kepentingannya di dalam pengkajian dan mutu bahasa

Sdr. Sham, makna sintaksis adalah seperti yang diberikan di bawah. Bagi soalan kedua dari segi kepentingannya dalam pengkajian saya harap Sdr. boleh merujuk buku tatabahasa yang berkaitan dengan sintaksis yang ditulis oleh Prof. Dato' Asmah Hj. Omar. Terima kasih kerana menggunakan KNBDBP. 

  • Sintaksis ialah pengetahuan (cabang ilmu linguistik, peraturan, dsb) tentang susunan kata dlm ayat.
Tatabahasa28.02.2009
apakah maksud dasar sogoshosha?Istilah sogoshosha adalah berkaitan dengan sistem pengurusan dan peningkatan mutu kerja. Sila rujuk Pusat Daya Pengeluaran Negara atau Institut Tadbiran awam Negara untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Makna15.07.2010
Tesaurus
 
mutu (kata nama)
Bersinonim dengan kualiti, nilai, harga, standard;,
Kata Terbitan : bermutu,