Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Dialek ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


mereka yang menganut agama Islam. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan pendidikan Islam adalah untuk membawa individu ke arah pemantapan iman, pemikiran logik dan mampu membentuk disiplin diri. Tujuan akhirnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ghazali Darussalam


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


komputer pelajar. Dapatan kajian turut menyarankan agar setiap sekolah mengadakan lebih banyak aktiviti yang dapat memberi pendedahan mengenai komputer kepada pelajar agar tahap literasi komputer mereka bertambah baik dari semasa ke semasa. ABSTRACT Computer literacy has become the main agenda in today’s life. It has become one of the main sources for a country’s development. The main objective of Negeri Kedah terhadap komputer. Tahap literasi komputer mereka ditinjau kerana mereka akan menamatkan persekolahan setelah menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM) atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) untuk menyambung pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) atau menceburkan diri dalam kerjaya tertentu. Adalah diharapkan kajian ini dapat memberi arah dan hala tuju terhadap langkah yang perlu diambil bagi memastikan pelajar – pelajar sekolah


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


1987), iaitu visual, audiotori, kinestatik, tactile, kumpulan dan individu. Kefahaman terhadap gaya pembelajaran, akan membantu pensyarah merancang aktiviti pengajaran yang serasi dengan gaya pembelajaran yang menjadi kecenderungan pelajar. Ia akan membawa faedah bersama kepada pelajar dan pensyarah dan seterusnya dapat mengelakkan ketegangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini juga akan meluaskan lagi pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya keperluan kajian, soal selidik ini disediakan dalam tiga bahagian, iaitu Bahagian A (maklumat berkaitan demografi) dan Bahagian B (maklumat tentang tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran). Kajian rintis telah dijalankan ke atas 34 guru pelatih KPLI di MPIK. Nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan menunjukkan semua item dalam soal selidik mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh digunakan dalam kajian sebenar. DAPATAN KAJIAN


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


indikator yang stabil tentang bagaimana individu melihat, berinteraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran pembelajaran. Jonassen dan Grabowski (1993) menjelaskan bahawa konsep gaya pembelajaran adalah kesinambungan daripada konsep gaya kognitif yang membawa maksud perbezaan kecenderungan pelajar dalam memproses maklumat. Kesahan gaya pembelajaran sebagai satu konstruk adalah bergantung kepada andaian ketepatan gaya kognitif pelajar mengikut persepsi mereka sendiri. Andaian yang dibuat dalam mengenal berdasarkan bacaan dan kajian lepas (Friedland 1995, Hongren et al. 2002, Weygant et al. 2002). Cronbach Alpha digunakan bagi menentukan indeks kebolehpercayaan dan kesahan soal selidik. Analisis kebolehpercayaan yang dijalankan ke atas soal 121 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb selidik ini menunjukkan bacaan Cronbach Alpha yang boleh diterima iaitu di antara 0.66 dan 0.91 berpandukan kepada Indeks kebolehpercayaan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata membawa ke

Puisi
 

Hujan di hulu hujan di hilir,
     Hujan di Teming membawa rintik;
Pandang ke bahu pandang ke leher,
     Pandang ke kening membawa cantik.Lihat selanjutnya...