Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Karyawan ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Multimedia ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Yang mana satu lebih tepat: 1) "Jika bumi mendekati atau menjauhi matahari sebanyak sepuluh peratus, semua benda hidup di bumi 'akan menjadi sama ada'mati terlecuh atau beku" atau 2) "Jika bumi mendekati atau menjauhi matahari sebanyak sepuluh peratus, semua benda hidup di bumi 'sama ada akan menjadi' mati terlecuh atau beku"Yang lebih tepat ialah : Jika bumi mendekati atau menjauhi matahari sebanyak sepuluh peratus, semua benda hidup di bumi akan  sama ada mati terlecuh atau menjadi beku. Tatabahasa06.03.2008
1.Senarai 15 kata majmuk yang dimantapkan 2. Panduan menggunakan tanda sempang cth ekopelancongan @ eko-pelancongan.

Antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab, warganegara, pesuruhjaya. Untuk keterangan lebih lanjut, sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.

Tatabahasa21.10.2008
Harap dapatkan e-mel kepada saya satu senarai perkataan terkini yang sudah mantap ejaannya sebagai satu perkataan.1.antarabangsa 2.beritahu 3.bumiputera 4.jawatankuasa 5.kakitangan 6.kerjasama 7.olahraga 8.matahari 9.setiausaha 10.sukarela 11.suruhanjaya 12.tandatangan 13.tanggungjawab 14.warganegara 15.pesuruhjayaTatabahasa26.11.2007
Bagaimanakah kita mengkelaskan kata majmuk yang ditulis sebagai satu perkataan dan yang ditulis sebagai dua perkataan? Terima kasih

Ejaan kata majmuk yang telah mantap ialah suruhanjaya, setiausaha, olahraga, warganegara, antarabangsa, kakitangan, jawatankuasa, pesuruhjaya, matahari, tandatangan, bumiputera, sukarela, kerjasama, beritahu. Pengeklasan kata majmuk ini berdasarkan ia telah diterima sejak zaman dahulu lagi dan sudah diterima oleh masyarakat. Harap maklum.

Tatabahasa30.07.2008
Assalamualaikum... harap dapat e-mel kepada saya senarai perkataan terkini yang telah mantap dirapatkan dan dieja sebagai satu perkataan.1.antarabangsa 2.beritahu 3.bumiputera 4.jawatankuasa 5.kakitangan 6.kerjasama 7.olahraga 8.matahari 9.setiausaha 10.sukarela 11.suruhanjaya 12.tandatangan 13.tanggungjawab 14.warganegara 15.pesuruhjayaTatabahasa27.11.2007
Minta jelaskan perbezaan penggunaan i) hingga dan sehingga ii) sejak dan semenjak'Hingga' bermaksud garis terakhir, batas; sampai ke (had tempat, waktu, dll). Contoh : percakapan terhenti hingga itu; hingga kini. 'Sehingga' bermaksud sampai pada keadaan (masa,dll); sampai menjadi; setelah (sudah). Contoh : sehingga matahari telah condong ke barat, barulah Si Tanggang berkayuh balik.Makna29.03.2008
Huraikan mengenai ejaan kata majmuk. Bagaimana hendak bezakan kata majmuk yang kukuh seperti tanggungjawab, kerjasama dan kraftangan dengan ejaan yang dijarakkan seperti dikenal pasti.kata majmuk ialah gabungan dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna, kata majmuk yang mantap sahaja dieja dua perkataan iaitu warganegara, setiausaha, olahraga, jawatankuasa, tandatangan, suruhanjaya, tanggungjawab, kakitangan, antarabangsa, jawatankuasa, pesuruhjaya, matahari, bumiputera, sukarela, kerjasama, beritahu. Kata majmuk yang lain dieja dua perkataanTatabahasa05.12.2006
Assalamualaikum dan Selamat sejahtera, Tuan/puan Kebelakangan ini saya sering keliru dengan penggunaan dalam Bahasa Melayu. Proses kerja saya seringkali melibatkan surat menyurat. saya ingin mendapatkan kepastian dan kesahihan dari DPB tentang pengunaan perkataan dua (2) perkataan yang sebelum ini adalah satu (1) CTH : Urusetia (urus setia), . Adakah perkara ini benar dan dimanakan boleh saya dapatkan panduan tentang perkataan-perkatan lain yang terlibat

Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh dan dieja sebagai satu perkataan, iaitu; antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab, warganegara, dan pesuruhjaya. Saudara boleh rujuk buku Tatabahasa Dewan untuk maklumat lanjut.

Tatabahasa07.07.2008
Bilakah kita menggunakan perkataan "pakai' dan 'guna'? dan perkataan 'sampai' dan 'hingga'? Apakah maksud dengan "...dia minggir diri tiga kali" Terima kasih

guna 1. manfaat, faedah: kelapa sawit banyak ~nya; 2. peranan, fungsi: guru menerangkan ~ akar pd pokok; 3. untuk, bagi: dia datang ke bandar ~ mencari keselamatan hidup; 4. budi baik, kebaikan: tidak tahu membalas ~;
~ tenaga (Eko) penggunaan tenaga manusia; ~ tenaga penuh (Eko) penggunaan seluruh tenaga manusia yg sanggup bekerja; ~ tenaga tak penuh (Eko) penggunaan tenaga manusia yg tidak sepenuhnya; guna 1. manfaat, faedah: kelapa sawit banyak ~nya; 2. peranan, fungsi: guru menerangkan ~ akar pd pokok; 3. untuk, bagi: dia datang ke bandar ~ mencari keselamatan hidup; 4. budi baik, kebaikan: tidak tahu membalas ~;
~ tenaga (Eko) penggunaan tenaga manusia; ~ tenaga penuh (Eko) penggunaan seluruh tenaga manusia yg sanggup bekerja; ~ tenaga tak penuh (Eko) penggunaan tenaga manusia yg tidak sepenuhnya;

pakai 1. = memakai: semua ~ baju tangan panjang; boleh ~ kasut; makan ~; 2. dgn cara, dgn jalan: tiap-tiap kali ibunya membeli tidak ~ bayar, tetapi ~ tulis sahaja; ~ paksa sahaja;

sampai I 1. tiba (di): tidak berapa lamanya belayar itu, ~lah ia ke Riau; 2. mencapai tujuan (maksud, niat, dll): maka terlalulah susah hati sahaya sebab surat itu tiada ~ ke dalam; apa lagi yg kaufikirkan? Maksudmu telah ~; 3. sehingga menjadi: mengapa mak ~ begini melarat; 4. mencapai had, cukup: gajinya tidak ~ seratus ringgit tetapi berlagak macam orang kaya; 5. hingga ke, sehingga: ~ hari ini, kami tidak pernah mempedulikan dia lagi;

hingga 1. garis yg terakhir, batas: tiap-tiap sesuatu ada ~ batasnya; 2. sampai ke (had tempat, waktu, dll): percakapan terhenti ~ itu, masing-masing berdiri mencari tempat sujud; ~ kini sampai pd ketika ini; ~ kini ke atas pd masa sekarang dan selanjutnya; 3. = sehingga, hinggakan, sehinggakan sampai pd keadaan (masa dll), sampai menjadi: ~ matahari telah condong benar ke barat barulah si Tanggang berkayuh balik; 4. sl setelah (sudah);

Makna05.12.2007
1
Tesaurus
 
matahari (kata nama)
Bersinonim dengan mentari, suria, maharaja siang, rawi, lampu dunia, syamsi, samsu.,