Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Direktori Karyawan ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Pantun ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
Saya ingin bertanya betul atau tidak penggunaan perkataan pura dalam ayat dibawah atau saya harus menggunakan perkataan pura-pura. 'Saling pura cinta '

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, "pura-pura" bermaksud "tidak sungguh-sungguh, main-main sahaja". Oleh itu cadangan jawapan yang betul ialah “pura-pura cinta”.

Makna11.06.2022
Sahabat lamaku, di manakah engkau berada? Telah lama tak ada khabar darimu. Rindu akan saat-saat kami bermain sama main guli main gasing main congkak main teng-teng main layang-layang main batu seremban Penulisan prosa di atas ini terdapat apa-apa kesalahan? Terima kasih atas tunjuk ajar Tuan/Puan.Cadangan penggunaan bahasa yang betul ialah:

"Sahabat lamaku, di manakah engkau berada? Telah lama tiada khabar daripadamu. Rindu akan memori kita bersama bermain guli, gasing, congkak, teng-teng, layang-layang dan batu seremban."
Tatabahasa17.05.2022
Apakah perbezaan antara 'tersangat' dengan 'sangat'?Tersangat ialah terlalu sangat; teramat sangat: ~ pedihnya. Sangat pula ialah kata yang digunakan untuk me­nya­takan perbandingan yang tinggi; ter­lalu; terlampau: Harganya ~ tinggi. 2 makin menjadi (berkenaan penyakit); teruk; kuat: Penyakitnya bertambah ~. 3 dengan sungguh-sungguh benar; tidak main-main: Saya hendak ~ pergi ke sana.Makna22.07.2013
Perhatikan ayat di bawah: "Tuhan, aku sungguh menuji-Mu!" Soalan: Bolehkah "sungguh" dipadankan dengan "menuji"? Jika tidak boleh, apakah jawapan yang sepatutnya... Terima Kasih.Dalam Kamus Dewan edisi keempat, sungguh  bererti 1. tidak bohong, benar, betul; 2. sungguh hati = sungguh-sungguh, tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun; 3. amat sangat,  terlalu; 4. memang, sebenarnya, sebetulnya. Dalam buku Nahu Melayu Mutakhir, halaman 368, dinyatakan bahawa adverba kesungguhan “mempersungguhkan” sesuatu perbuatan atau peristiwa. Contoh ayat: Dia betul-betul menafikan hal itu. Berdasarkan keterangan di atas, ayat “Tuhanku, aku sungguh memuji-Mu.” tidak salah.  Namun, ayat “ Tuhanku, aku benar-benar memuji-Mu.” lebih sejadi.Tatabahasa28.04.2011
Adakan pemeggalan perkataan-perkataan dibawah berdasarkan suku kata betul? Adakan subutanya sama dengan pemeggalan suku kata? air - a ir ais - a is daun - da un main - ma in durian - du ri an , luar - lu ar halia - ha li a biola - bi o la, buaya - bu a ya bau - ba u Quran - Qur an beruang - be ru ang pakaian - pa kai anBerdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi, pemenggalan : air - air,  ais - ais,  daun - daun, main - main,  durian - du.rian, luar - luar,  halia - ha.lia,  biola - bio.la,  buaya - bua.ya, bau - bau,  Quran - Qur. an,  beruang - be. ruang,  pakaian - pa.kaian. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku tersebut. Istilah01.07.2010
Tuan/puan. Untuk penggunaan 'memang' dan 'betul-betul' dalam contoh ayat berikut, adakah ia membawa maksud yang sama? "Saya memang tak tahu." "Saya betul-betul tak tahu." Jika maksud ayat-ayat tersebut adalah berbeza, bolehkah tuan/puan jelaskan penggunaan yang betul? Terima kasih.
Kedua-dua ayat tersebut membawa maksud yang sama.

Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, "betul-betul" bermaksud tidak main-main, benar  dan sungguh-sungguh.
Makna24.06.2020
Main SignboardPenggunaan bahasa dalam iklan betul. Sila masuk ke ruangan khidmat pengesahan bahasa untuk mendapatkan sijil kelulusan DBP.Lain-lain20.05.2013
Slm, Mohon pihak tuan memeriksa sama ada ayat di bawah ini betul atau tidak: 1)main air hujan atau main hujan 2)zaman sains maju dan teknologi tinggi (sains huruf besar atau kecil?) 3)makna kebersihan - tidak kotor tq :)1.  Kebiasaannya disebut "main hujan"

2.  Zaman sain:  sains dieja dengan huruf kecil

3.  Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, kebersihan bermaksud "keadaan bersih (tidak kotor)
Istilah12.06.2015
Bagaimana membatangkan perkataan main, buat, buang? Satu suku kata atau dua suku kata? Main atau ma+in. Terima kasih.Pemenggalan suku kata untuk kata yang diberikan:     
1. main= ma-in
2. buang= bu-ang
3. buat= bu-at
Tatabahasa10.09.2015
Adakah padanan (main encat - stone skipping/skimming) diambil berdasarkan cadangan saya yang dimajukan dalam bentuk soalan melalui Khidmat Nasihat DBP yang bertarikh 14/08/2018 dan dijawab pada 17/08/2018?Hasil carian dalam data kami, perkataan encat diambil daripada glosari dialek pahang yang bermaksud pergerakan batu leper yang mencecah permukaan air secara berulang-ulang kali setelah dilayangkan batu leper.Lain-lain05.11.2018
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata main-main

Puisi
 

Hari ini hari Ahad,
     Esok hari Isnin;
Kalau kerja tidak muafakat,
     Kerja kita itu main-main.Lihat selanjutnya...