Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Jurnal ; Direktori Karyawan ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Pantun ; Kata Bahasa Melayu (Rumi-Sebutan-Jawi) ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
anak pertama = anak sulung, boleh dipanggil kak long? anak kedua= boleh dipanggil kak ngah? anak ketiga nak panggil apa? anak keempat boleh dipanggil adik su ( adik bongsu)?Anak ketiga lazimnya dipanggil Alang. Panggilan yang biasa ialah Kak Lang dan  Mak Lang.Makna19.02.2008
Terima kasih untuk jawapan yang telah diberikan. Bagaimana pula dengan perkataan berikut (dipenggalkan mengikut suku kata)? fisiologi, nasional, Tae kwan do, skuasy, akuarium, raspberi, paus, arkeologi, sfera, (Pokok) jemerelang: je me re lang atau je mer e lang?Penggalan suku kata adalah seperti yang berikut:
(fi-si-o-lo-gi), (na-si-o-nal), (Tae-kwan-do), (skua-sy), (a-ku-a-ri-um), (rasp-be-ri), (pa-us), (ar-ke-o-lo-gi), (sfe-ra), (Po-kok) (je-me-re-lang).
Tatabahasa19.04.2013
saya ingin bertanya tentang ejaan yang betul di dalam jawi perkataan berikut Bestari global resources Sendirian Berhad

Bestari global resources Sendirian Berhad

lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "arial","sans-serif"; line-height: 115%" dir="rtl">lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "arial","sans-serif"; line-height: 115%" dir="rtl">lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "arial","sans-serif"; line-height: 115%" dir="rtl">lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "arial","sans-serif"; line-height: 115%" dir="rtl">lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "arial","sans-serif"; color: #000000; line-height: 115%" dir="rtl">

 

 

Ejaan28.10.2014
Di media sosial atau dalam media sosial Apakah perbezaan kedua-dua penggunaan kata sendi nama

lang="EN-MY" style="font-family: "cambria","serif"; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial;">Kedua-dua kata sendi nama yang diberikan tidak betul.  Jawapan yang betul ialah melalui kerana perkataan tersebut berfungsi sebagai perantaraan atau menerusi. lang="EN-MY" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial;">Contoh dalam ayat, lang="EN-MY" style="background: rgb(253, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial;">Rancangan Dewan Bahasa sering kali disiarkan lang="EN-MY" style="color: black; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; word-spacing: 0px; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; mso-bidi-font-family: arial; mso-bidi-font-weight: bold; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">melaluilang="EN-MY" style="background: rgb(253, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; word-spacing: 0px; float: none; orphans: 2; widows: 2; mso-bidi-font-family: arial; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> radio.

lang="EN-MY" style="background: rgb(253, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: calibri; mso-bidi-font-family: arial; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Perbezaan antara kata sendi nama di dengan kata sendi nama dalam ialah kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat, manakala kata sendi nama dalam hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak.lang="EN-MY" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">
Tatabahasa11.04.2021
ejaan jawi " Istiadat Konvokesyen"Ejaan yang betul ialah lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; font-family: "arial",sans-serif; font-size: 22pt; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-my; mso-bidi-language: ar-sa;" dir="RTL"> .Ejaan09.03.2021
BAGAIMANAKAH EJAAN JAWI YANG SEBENAR BAGI PERKATAAN-PERKATAAN BERIKUT: 1) AIDILFITRI 2) INSHA ALLAH 3) IKHLAS TERIMA KASIHEjaan  Jawi yang betul ialah:
1. lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: "arial","sans-serif"; line-height: 115%; mso-ansi-language: en-us;">   

2. lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: "arial","sans-serif"; color: #333333; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: "trebuchet ms"; mso-hansi-font-family: "trebuchet ms"; mso-bidi-font-family: arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="rtl">

3. lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: "arial","sans-serif"; color: #333333; line-height: 115%;" dir="rtl">

Tatabahasa20.05.2015
Salam, Saya mohon bantuan pihak DBP untuk ejaan 'Maybank' dalam tulisan Jawi. Terima kasih.Dalam buku Daftar Kata Bahasa Melayu (Rumi - Sebutan - Jawi), bank dieja lang="AR-SA" style="font-size: 14px; font-family: "arial","sans-serif"; color: #000000; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;" dir="rtl"> , berdasarkan pedoman yang tersebut maka ejaan bagi Maybank ialah  lang="AR-SA" style="font-size: 14px; font-family: "arial","sans-serif"; color: #000000; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;" dir="rtl"> . Ejaan ini juga selari dengan contoh penggunaan ejaan Jawi bagi Maybank di Kelantan yang kami temukan melalui carian di Internet (Contoh dilampirkan). Mohon juga kerjasama tuan untuk menyemak penggunaan yang sebenarnya bagi negeri Kelantan. Jika ada sebarang perbincangan kami boleh dihubungi melalui talian 03-21479691/9692.Ejaan26.02.2015
Dalam karya kreatif, bolehkah kata ganti diri manusia digunakan untuk binatang. Terutama sekali dalam ayat penyata? Sila lihat contoh video ini : Kisah Musang dan Anggur - https://youtu.be/M16kcap_ZeA Terima kasih.lang="EN-MY" style="background: rgb(248, 249, 249); line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: calibri; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Menurut buku Tatabahasa Dewan, perkataan dia dan -nya seperti yang terdapat dalam video tersebut merupakan kata ganti nama diri untuk orang ketiga. Tidak ada kata ganti nama lang="EN-MY" style="line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; word-spacing: 0px; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; mso-fareast-font-family: calibri; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; mso-bidi-font-weight: bold;">untuklang="EN-MY" style="background: rgb(248, 249, 249); line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; word-spacing: 0px; float: none; orphans: 2; widows: 2; mso-fareast-font-family: calibri; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> binatang, sebaliknya nama binatang perlu diulangi setiap kali merujuk binatang tersebut, termasuk dalam karya kreatif. Tatabahasa30.04.2021
Salam sejahtera. Ayat-ayat berikut, yang manakah betul? 1. a. Mereka bekerjasama menjalani aktiviti gotong-royong. b. Merekan bekerjasama menjalankan aktiviti gotong-royong. 2. a. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti pertandingan mencari harta kanun, pertandingan melukis dan aktiviti-aktiviti lain. b. Pelbagai aktiviti seperti pertandingan mencari harta kanun, pertandingan melukis dan aktiviti-aktiviti lain dijalankan.

lang="MS" style="color: black; font-family: "times new roman",serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-fareast-language: en-my;">Ayat yang betul ialah:

lang="MS" style="color: black; font-family: "times new roman",serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-fareast-language: en-my;">lang="MS" style="color: black; font-family: "times new roman",serif; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-fareast-language: en-my;">1. Mereka bekerjasama menjalankan aktiviti gotong-royong.lang="MS" style="background: rgb(248, 249, 249); color: black; font-family: "times new roman",serif; font-size: 12pt; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-fareast-language: en-my;">

lang="MS" style="color: black; line-height: 107%; font-family: "times new roman",serif; font-size: 12pt; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: "times new roman"; mso-fareast-language: en-my; mso-bidi-language: ar-sa;">2. lang="MS" style="color: black; line-height: 107%; font-family: "times new roman",serif; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: arial; mso-ansi-language: ms; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Pelbagai aktiviti dijalankan seperti pertandingan mencari harta karun, melukis dan lain-lain

Tatabahasa16.12.2021
Saya ingin bertanya tentang penggunaan kata bagi membelek-belek. Contoh: "Tangannya mula mencapai dompet berjenama tersebut seraya membelek-beleknya." Adakah penggunaannya betul?

lang="EN-MY" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 107%; font-family: "cambria","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: en-my; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Penggunaan perkataan dalam contoh ayat yang diberikan betul.


Tatabahasa06.04.2021
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata lang

Puisi
 

Lang inang padi Daik,
     Padi sawah mahu guna;
Kalau mudah-mudahan baik,
     Esok boleh buat berguna.Lihat selanjutnya...