Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


daerah Brunei-Muara berada pada tahap yang sederhana iaitu tahap keberkesanannya belum mencapai tahap yang maksima. Daripada dapatan hasil temu duga, guru-guru agama memberikan pendapat mereka bahawa untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pengajaran Pengetahuan Agama Islam antaranya ialah: 1. Hendaklah selalu mengadakan kerja berkumpulan, perbincangan dan guru sebagai pemudah cara. 2. Mewujudkan pendidikan bersepadu atau pendidikan merentasi kurikulum, untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan dan minda pelajar-pelajar, 145 Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam mereka perlu didedahkan dengan pembelajaran di luar bilik darjah atau di luar sekolah. 3. Pihak


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


pembelajaran yang menjadi kecenderungan pelajar. Ia akan membawa faedah bersama kepada pelajar dan pensyarah dan seterusnya dapat mengelakkan ketegangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini juga akan meluaskan lagi pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran semasa pembelajaran komputer. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang menjadi pilihan guru pelatih KPLI semasa pembelajaran komputer. Kajian


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


zaman teknologi maklumat (Kementerian Pendidikan 1992). Walaupun Program Literasi Komputer peringkat negara telah dilaksanakan, kajian yang memberi maklum balas yang menyeluruh di peringkat negara belum dilaksanakan dengan sempurna. Mungkin masih lagi terdapat golongan pelajar yang ‘terpinggir’ dan buta komputer. Bagaimana pula tahap literasi komputer pelajar – pelajar sekolah menengah peringkat tinggi? Penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan maklumat mengenai sikap, pengetahuan item berhubung dengan membina model dan melakarkan graf iaitu 2.51 dan 2.85. Senario ini menggambarkan bahawa tahap kemahiran pelajar adalah baik tetapi beberapa tindakan perlu dilakukan bagi meningkatkan lagi tahap pencapaian kemahiran mereka. 139 Tahap Literasi Komputer Pelajar Sekolah Menengah di Kedah RUJUKAN Ahmad Mahdzan Ayob. 1991. Kaedah penyelidikan sosio – ekonomi: Satu pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan untuk tujuan memperkukuhkan lagi sikap positif yang sedia ada dan mengembangkan kemahiran berkomputer di kalangan pelajar. ABSTRACT Studies on computer use in education have taken into account the gender factor since the 1980s. However


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


lelaki, dari segi keyakinan dan percepsi terhadap kepentingan. Walaubagaimanapun, pelajar lelaki merasakan bahawa kemahiran mereka dalam komputer adalah lebih tinggi. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan untuk tujuan memperkukuhkan lagi sikap positif yang sedia ada dan mengembangkan kemahiran berkomputer di kalangan pelajar. ABSTRACT Studies on computer use in education have taken into account the gender factor since the 1980s. However


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


PLP ketika belajar BM sewaktu DLK. Ini semua dapat dibuktikan berdasarkan petikan temu bual dengan sebahagian PCP seperti berikut: Contoh strategi BDSB: • Saya memang menggunakan strategi-strategi lain bagi meningkatkan lagi penguasaan saya dalam keempat-empat kemahiran ini. Contohnya seperti saya sentiasa berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mengingatkan segala pelajaran pembacaan yang telah saya buat supaya saya tidak lupa


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


akademik. Walaupun ramai di kalangan pelajar-pelajar PCA pada tahap UPSR, telah diambil belajar di sekolah-sekolah menengah Berasrama Penuh (SBP) dan di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM), namun ramai lagi pelajar-pelajar PCA dan pelajar-pelajar yang berbakat dalam akademik (BA) masih tinggal belajar di sekolah-sekolah menengah harian biasa. Pelajar-pelajar BA walaupun tidak cemerlang dalam peperiksaan, namun menurut


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
lagi (kata tugas)
Bersinonim dengan dan, serta;,
Kata Terbitan : selagi, lagi-lagi, lagikan,

Puisi
 

Lagi ditutuh lagi ditebang,
     Dibuat mari ampaian kain;
Tempat jatuh lagi terkenang,
     Kononkan pula tempat bermain.Lihat selanjutnya...
Peribahasa
264

There is no place like home.

Betapa baik pun tempat orang, baik lagi tempat sendiri.

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri

My father has been living abroad for years, and now he's a successful businessman. But deep down in his heart, he yearns to return to his homeland because to him, there is no place like home.

Bapaku telah lama hidup di perantauan, dan kini menjadi usahawan yang berjaya. Namun begitu, jauh di dalam hatinya, dia hendak pulang ke tanah air, kerana baginya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri; baik lagi di negeri sendiri.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...