Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Kamus Glosari Korpus Cubaan
Kata Istilah Kata Sasar Kata Takrif
colligationkoligasiGandingan dua atau lebih kata dengan keterikatan secara nahuan. Contohnya, kata nama cenderung berkoligasi dengan kata adjektif.
collocationkolokasiGandingan dua atau lebih kata yang berlaku dengan kerap. Contohnya, kata buku berkolokasi dengan membaca, latihan, teks, dan sebagainya.
DIY corpuskorpus binaan sendiri/korpus DIYKorpus yang dibangunkan oleh penyelidik dengan menggunakan perisian tertentu dan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan yang ingin dilaksanakan.
downward collocationkolokasi menurunSenarai gandingan sesuatu kata (kolokat) dengan kata nodus yang nisbah gandingannya semakin berkurang. Kolokasi menurun lazim berlaku apabila digandingkan dengan kata leksikal berbanding kata fungsian.
dispersion valuenilai serakanKadar kejadian sesuatu kata atau frasa dalam fail atau korpus tertentu yang dihitung dengan menggunakan statistik deskriptif seperti sisihan piawai untuk memberikan ukuran sebaran kata atau frasa dengan nilai min data.
standardisationpemiawaianProses menyeragamkan kekerapan senarai kata dengan menyatakan kekerapannya dalam bentuk per seratus, per seribu atau per sejuta kata mengikut penormalan yang sesuai.
semantic preferencekeutamaan semantikKecenderungan sesuatu kata digandingkan dengan satu himpunan kata dalam medan semantik yang hampir sama atau seperangkat.
keyboardingpenaipan papan kekunciTeknik menyediakan teks elektronik dengan menggunakan papan kekunci.
mega corporakorpora megaKorpora yang bersaiz sangat besar dengan 100 juta perkataan atau lebih.
keywordkata kunciKata yang mencirikan sesuatu korpus berbanding dengan korpus lain seperti korpus rujukan. Kata kunci dikenal pasti berdasarkan kekerapan yang lebih tinggi dan signifikan dalam korpus sasaran berbanding korpus yang dibandingkan.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dengan

Puisi
 

Soldadu bercampur dengan lokan,
     Rambutan bercampur dengan pulasan;
Kera lotong tak lalu makan,
     Tupai membawa diri di dahan.Lihat selanjutnya...