Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Majalah ; Pantun ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


Kognitif Pelajar Pintar Cerdas Akademik di Sekolah Menengah ROSADAH ABD MAJID NORIAH MOHD ISHAK ZALIZAN MOHD JELAS ABSTRAK Pelajar-pelajar pintar cerdas akademik adalah pelajar yang menunjukkan bakat dalam akademik pada satu-satu tahap tertentu. Seramai 33 orang pelajar pintar cerdas akademik ( PCA) yang telah mendapat gred A untuk semua mata pelajaran pada peringkat peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di sebuah sekolah di negeri Selangor telah diuji pemprosesan kognitif mereka dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Kognitif ( SPK). SPK menilai pemprosesan kognitif: Perhatian, Serentak


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pelajar perlu ada kesanggupan, motivasi dan keupayaan untuk belajar dalam keadaan persekitaran sosial dan akademik yang sesuai serta instruksi yang berkesan kepada pelajar. Namun keadaan prasarana persekolahan yang serba lengkap pada hari ini, serta para pendidik yang terlatih masih belum menjamin pencapaian yang memuaskan di kalangan semua pelajar. Sebagai pendidik, persoalan yang sering timbul dalam menjalankan tugas adalah tentang wujudnya perbezaan Crebert & O’ Leary 1994) dan kurang memberi perhatian kepada tujuan pendidikan yang lebih luas. Khusus dalam pendidikan perniagaan, cabaran utama yang dilihat ialah dalam memberikan asas konseptual yang kukuh dan pada masa yang sama aplikasi praktikal terhadap konsep. Faridah (2000) menyuarakan pandangan yang sama dalam bidang pendidikan ekonomi, terdapat keperluan yang mendesak untuk mengkaji semula kandungan mata pelajaran serta latihan yang


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


between student’s attitude and computer skill with computer literacy. The study suggests that schools should offer more computer related activities as to increase student’s computer literacy level. PENGENALAN Pada masa ini, orang yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang luas dalam bidang komputer boleh dianggap sebagai sumber atau aset yang sangat berharga kepada masyarakat industri. Sebaliknya, manusia yang ‘jahil Molnar 1980). 131 Tahap Literasi Komputer Pelajar Sekolah Menengah di Kedah Sebagai menyahut kepelbagaian teknologi yang berkembang, Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pusat Perkembangan Kurikulum, telah melaksanakan Projek Literasi Komputer pada tahun 1992. Di antara objektif utama perlaksanaan program ini ialah untuk memupuk sikap positif pelajar terhadap penggunaan komputer di samping bertujuan supaya pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai kegunaan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


strategi pembelajaran bahasa yang dikumpulkan itu boleh dipercayai ataupun tidak, setiap tema dianalisis menggunakan analisis Cohen Kappa. Setelah dikira nilai persetujuan oleh pakar, pengkaji telah memperoleh nilai pekali Cohen Kappa pada tahap 0.80, iaitu pada tahap skala sangat baik bagi tema SPB untuk peserta cemerlang, dan 0.88, iaitu pada tahap skala sangat baik bagi tema SPB untuk peserta lemah. 55 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


yang selalu diguna oleh guru-guru agama. DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengajaran Pengetahuan Agama Islam yang dijalankan di sekolah-sekolah menengah di daerah Brunei-Muara berada pada tahap yang sederhana iaitu tahap keberkesanannya belum mencapai tahap yang maksima. Daripada dapatan hasil temu duga, guru-guru agama memberikan pendapat mereka bahawa untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pengajaran Pengetahuan Agama akademik mereka. Peningkatan penggunaan kaedah-kaedah yang berkesan dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam ( PAI) amat digalakkan terutama bagi guru-guru lelaki. Kaedah pengajaran agama yang digunapakai selama ini masih berada pada tahap yang sederhana kerana kebanyakan guru-guru menggunakan kaedah- kaedah pengajaran yang sama dan dianggap popular di kalangan mereka serta mudah untuk diaplikasikan. Sementara itu bukanlah semua kaedah yang popular


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


terhadap guru dan sekolah; manakala soal selidik guru meninjau persepsi mereka terhadap gaya belajar pelajar lelaki dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Keputusan peperiksaan awam (UPSR , PMR dan SPM ) pada tahun 1996-2000 menunjukkan pelajar perempuan memperoleh prestasi yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran. Perbezaan pencapaian antara pelajar lelaki dan perempuan diteliti dari segi faktor 3 65 76.3 67.3 76.2 1996 Peratus 1997 1998 1999 2000 Tahun 100 Jurnal Pendidikan 30 Bagaimanapun suatu hal yang menarik yang perlu diteliti berdasarkan keputusan peperiksaan pada peringkat SPM ialah bahawa prestasi pelajar lelaki lebih baik daripada prestasi pelajar perempuan bagi mata pelajaran yang berasaskan teknikal, seperti Lukisan Kejuruteraan dan Teknikal Kejuruteraan (Rujuk Rajah 9 dan 10


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pada

Puisi
 

Anak labi makan mengecap,
     Beri makan kelopak jantung;
Pada nabi saya mengucap,
     Pada Tuhan saya bergantung.Lihat selanjutnya...
Peribahasa
484

A promise is a promise

Janji yang dibuat hendaklah ditunaikan

Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya

He would come and pay his debt in two years' time. I reminded him a promise is a promise. He is sure to land in hot soup if he breaks his promise.

Dia akan datang dan membayar hutangnya dalam tempoh dua tahun lagi. Aku mengingatkannya, kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya. Dia pasti akan mendapat susah jika dia tidak menunaikan janjinya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...