Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Majalah ; Pantun ; Istilah Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
1) pada waktu pagi atau pada pagi? Sebab apa? Cth ayat: Suasana amat tenang pada pagi / pada waktu pagi yang berbahagia ini. 2) Apakah perbezaan antara ke dengan ke dalam? Cth: masuk ke dalam dewan atau masuk ke dewan? 3) Adakah dari semasa ke semasa mempunyai maksud yang sama dengan dari masa ke masa? 4) ke arah utara/selatan/timur/barat atau ke utara/selatan/timur/barat? Ribuan Terima Kasih !1. Penggunaan frasa “pada waktu pagi” dan “pada pagi” dalam contoh ayat yang diberikan, betul kerana kata sendi nama “pada” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat.
2. Kata sendi nama “ke” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Manakala “ke dalam”  merupakan frasa sendi nama untuk menunjukkan konsep ruang. Ayat yang betul ialah “Masuk ke dalam dewan”.
3. “Dari semasa ke semasa” membawa maksud yang sama dengan “dari masa ke masa”.
4. Frasa yang betul ialah ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah barat.
Tatabahasa23.01.2022
Saya beli ikan pada harga RM5.00. Pada harga atau pada?Ayat yang betul ialah: Saya membeli ikan pada harga RM5.00. Tatabahasa05.10.2021
sesi persekolahan akan bermula pada (jam) 6:30 pagi pada setiap pagi sesi persekolahan akan bermula pada (pukul) 6:30 pagi pada setiap pagi mana satu ayat di atas betul?Ayat yang betul ialah "Sesi persekolahan akan bermula pada pukul 6.30 pagi pada setiap hari."Lain-lain17.08.2022
Contoh, YB Menteri bernama ABC menjawat jawatan berkenaan pada 2009-2013, kini jawatan berkenaan disandang YB bernama XYZ dari 2013 hingga kini.. Sekiranya pada tahun 2021 kita menulis sesuatu yang berlaku pada tahun 2010, perlukah ditambah 'mantan' pada YB Menteri bernama ABC berkenaan? Contoh ayat: Pada 12 Januari 2010, 'mantan' YB Menteri telah bersetuju supaya.... Mohon bimbingan dan pandangan tuan.
Ayat yang betul ialah Pada 12 Januari 2010, YB Menteri telah bersetuju supaya ...

Perkataan "mantan" tidak perlu ditambah dalam ayat ini kerana pada tarikh yang dinyatakan, jawatan tersebut sedang disandang oleh YB Menteri yang dinyatakan.
Tatabahasa12.12.2021
Bagi pernyataan berikut, manakah yang lebih tepat digunakan? semasa atau pada? 1. Saya tidak berasa sakit pada tangan atau pergelangan tangan pada waktu malam. 2. Saya tidak berasa sakit pada tangan atau pergelangan tangan semasa waktu malam. terima kasih.
Pengunaan yang betul ialah Saya tidak berasa sakit pada tangan atau pergelangan tangan pada waktu malam.
Tatabahasa14.06.2021
Apakah ejaan yang betul, 'paket' atau 'peket'? Berdasarkan carian saya: 1. Pada 24.07.2008, pihak DBP menyatakan 'paket' 2. Pada 14.02.2011, ia menjadi 'peket' 3. Pada 31.07.2018, kembali menjadi 'paket' 4. Pada 25.12.2019, 'peket' semula. 5. Pada 04.06.2021, menjadi 'uncang' Jadi, adakah perkataan 'paket' atau 'peket' sudah tidak diterima? Atau bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih.

Ejaan kedua-dua untuk perkataan adalah betul. Menurut Kamus Dewan Perdana paket ialah bungkusan yang dikirim melalui pos. Perhatikan tanda Id yang membawa maksud daripada bahasa Indonesia  (Rujukan: Kamus Dewan Perdana).

Peket pula membawa maksud bekas atau bungkusan kecil daripada plastik, kertas dan sebagainya  yang digunakan untuk mengisi barang (Rujukan: Kamus Dewan Perdana). Padanan  ini bergantung pada kesesuaian  serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa.

Ejaan04.10.2021
Ada kesalahan pada entri "selepah" di Kamus Bahasa Melayu, yakni pada transliterasi arab pegon. Terimakasih.Terdapat kesilapan pada ejaan Jawi yang terpapar pada laman PRPM untuk entri "selepah". Ejaan Jawi yang betul bagi selepah ialah . Kami ambil maklum akan kesilapan ini dan akan menghubungi pihak yang berkenaan supaya dibuat pembaikan.Lain-lain23.05.2021
Yang manakah betul untuk penggunaan "di atau pada" dan "ke/kepada" dalam ayat berikut: 1. Pesakit mendakwa beliau telah ditumbuk *di/pada bahagian kepala sebanyak 4 kali. 2. Pesakit mengadu sakit *di/pada bahagian bawah belakang badannya. 3. Kesakitan minimum *di/pada bahagian bawah belakang badan. 4. Rujukan (referral of patient) *ke/kepada Jabatan Psikiatri telah dibuat. Mohon huraian penjelasan bagi setiap soalan. Terima kasih.Jawapan yang betul seperti berikut,

1. Pesakit mendakwa beliau telah ditumbuk pada bahagian kepala sebanyak empat kali.
2. Pesakit mengadu sakit pada bahagian bawah belakang badannya.
3. Kesakitan minimum pada bahagian bawah belakang badan.
4. Rujukan kepada Jabatan Psikiatri telah dibuat.
Tatabahasa08.01.2022
bercuti ke / bercuti di dalam konteks berlainan. (a) Pada minggu lepas, keluarga Ali telah bercuti di Sarawak. (b) Pada minggu lepas, keluarga Ali telah bercuti ke Sarawak. (c) Pada minggu akan datang, keluarga Ali telah bercuti di Sarawak. (d) Pada minggu akan datang, keluarga Ali telah bercuti ke Sarawak. Adakahsemua jawapannya "ke" untuk menunjukkan tempat yang ditujui? (a) dan (b) menunjukkan kejadian yang sudah berlaku. begitu juga dengan "makan angin ke" atau "makan angin di" Harap dapat pencerahan.

Kata sendi nama “ke” digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju dan juga menunjukkan waktu atau masa.

Kata sendi nama “di” digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat.

Frasa “Pada minggu lepas” menunjukkan waktu yang telah berlalu/telah berlaku manakala frasa “Pada minggu akan datang” menunjukkan waktu yang akan berlaku.

Berdasarkan contoh ayat yang diberikan, ayat (a) Pada minggu lepas, keluarga Ali telah bercuti di Sarawak lebih tepat berbanding ayat (b).

Bagi ayat (c) dan (d), sila pastikan penggunaan kata bantu aspek “telah” sepatutnya yang betul ialah “akan” kerana merujuk frasa “Pada minggu akan datang”. Ayat yang betul ialah Pada minggu akan datang, keluarga Ali akan bercuti ke Sarawak.

Makan angin membawa maksud yang sama dengan bercuti. Oleh yang demikian, konsep penggunaan kata sendi nama  “ke” dan “di” sama seperti contoh ayat yang diberikan.

Lain-lain14.08.2021
1) Apakah perbezaan antara hingga dengan sehingga? 2) Pada minggu hadapan atau pada minggun depan? 3) Diperbuat daripada sutera atau kain sutera? 4) Apakah perbezaan antara kata hubung gabungan dan dengan manakala? Terima Kasih !
1. "Hingga" dan  "Sehingga" - Kata sendi nama hingga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat, manakala sehingga digunakan sama dengan hingga tetapi had masa tidak tentu/ditetapkan. Kedua-duanya boleh digunakan mengikut kesesuaian ayat.

2. Cadangan penggunaan yang betul ialah "Diperbuat daripada sutera".

3. Kata "dan" merupakan kata hubung gabungan yang berfungsi menggabungkan dua ayat yang setara, iaitu kedua-dua ayat merupakan ayat utama.  Kata hubung "dan" tidak boleh berada di pangkal ayat. Pada kelazimannya, kata hubung "dan" diletakkan pada pertengahan ayat kerana fungsinya sebagai penyambung wacana.

"Manakala" merupakan kata hubung pancangan keterangan yang berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Manakala"  boleh digunakan pada permulaan ayat dengan syarat ada kesinambungan wacana dengan ayat yang sebelumnya. Sehubungan dengan itu, perlu diletakkan di tengah-tengah ayat. Contohnya, “Dia duduk di samping ayahnya, manakala adiknya duduk di hadapan ibunya.”
Tatabahasa22.01.2022
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pada

Puisi
 

Anak labi makan mengecap,
     Beri makan kelopak jantung;
Pada nabi saya mengucap,
     Pada Tuhan saya bergantung.Lihat selanjutnya...
Peribahasa
484

A promise is a promise

Janji yang dibuat hendaklah ditunaikan

Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya

He would come and pay his debt in two years' time. I reminded him a promise is a promise. He is sure to land in hot soup if he breaks his promise.

Dia akan datang dan membayar hutangnya dalam tempoh dua tahun lagi. Aku mengingatkannya, kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya. Dia pasti akan mendapat susah jika dia tidak menunaikan janjinya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - MelayuLihat selanjutnya...