Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


mempunyai pengaruh ke atas prestasi pelajar. Di samping itu analisis dokumen dijalankan bagi mengumpul data yang berkaitan dengan objektif kajian. SAMPEL Sampel kajian dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak berstrata dengan mengambil kira aspek zon (utara, tengah, timor dan selatan), lokasi (bandar dan luar bandar), jenis sekolah (sekolah harian, sekolah harian berasrama dan 96 Jurnal Pendidikan 30 sekolah berasrama penuh), gred sekolah lebih tinggi daripada pelajar lelaki (2.93). Dapatan ini menunjukkan pelajar perempuan, secara keseluruhannya lebih mengamalkan gaya pembelajaran concrete sequential dalam proses pembelajaran berbanding pelajar lelaki. Ini bermakna mereka lebih mengambil berat tentang tugas, melakukan kerja dengan teratur dan mengikut jadual serta mengikut arahan dengan teliti berbanding pelajar lelaki. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar perempuan, secara keseluruhannya, lebih mengamalkan gaya


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


mengajar dan bagaimana kaitan antara kedua-duanya. Jika perkaitan kedua-duanya serasi, pembelajaran berkesan akan terjadi. Cabaran besar yang menanti semua pendidik ialah bagaimanakah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang dapat mengambil kira kecenderungan gaya pembelajaran pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan akan mempengaruhi pencapaian pelajar yang mempunyai jenis kecenderungan gaya pembelajaran tertentu. Kajian oleh Rhonda (2003) bagi membandingkan antara kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah yang mengambil kira gaya pembelajaran di kalangan pelajar sekolah menengah (middle school) jelas menunjukkan perbezaan antara kedua-duanya. Terdapat beberapa perspektif dan dimensi gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh pakar-pakar dan pengkaji


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


mengajar dan bagaimana kaitan antara kedua-duanya. Jika perkaitan kedua-duanya serasi, pembelajaran berkesan akan terjadi. Cabaran besar yang menanti semua pendidik ialah bagaimanakah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang dapat mengambil kira kecenderungan gaya pembelajaran pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan akan mempengaruhi pencapaian pelajar yang mempunyai jenis kecenderungan gaya pembelajaran tertentu. Kajian oleh Rhonda (2003) bagi membandingkan antara kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah yang mengambil kira gaya pembelajaran di kalangan pelajar sekolah menengah (middle school) jelas menunjukkan perbezaan antara kedua-duanya. Terdapat beberapa perspektif dan dimensi gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh pakar-pakar dan pengkaji


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


6 (Mohd. Majid 1994). DAPATAN KAJIAN Persoalan kajian 1. Apakah komposisi gaya pembelajaran pelajar dalam kursus pendidikan perakaunan (Kursus Pengantar Perakaunan Kewangan)? Jadual 1 menunjukkan komposisi gaya pembelajaran pelajar yang mengambil Kursus Pengantar Perakaunan Kewangan (menggunakan instrumen Inventori Gaya Pembelajaran Kolb). Dari 145 jumlah pelajar yang terlibat dalam kajian ini didapati kebanyakan pelajar mempunyai gaya pembelajaran assimilator (50 orang), diikuti dengan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mengambil

Puisi
 

Ke laut mengambil lokan,
     Burung tiung memanggil anak;
Janganlah malu janganlah segan,
     Samalah kita berdagang sanak.Lihat selanjutnya...