Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
sy nk tya soaln nie... apakah mksud ''ruang lingkup yang luas''????Ruang lingkup merujuk kepada Kamus Dewan Edisi Keempat membawa maksud liputan atau litupan bidang sesuatu kegiatan atau ilmu penge­tahuan atau yang diliputi oleh sesuatu perbincangan (penulisan dsb). Jadi mengikut konteks ayat yang dikemukakan 'ruang lingkup yang luas bermaksud litupan atau liputan sesuatu bidang atau pengetahuan yang luas.Makna25.07.2012
Mana yang lebih tepat: ruang lingkup atau ruang litup ?

Kedua-duanya betul, ruang lingkup sama maknanya dengan ruang liput atau ruang litupan.

Istilah29.11.2009
bagaimana siamangs membuat panggilan mereka begitu kuat?Pertanyaan anda di luar ruang lingkup perkhidmatan Khidmat Nasihat Bahasa DBP.Lain-lain15.10.2014
Salam.. saya terpanggil untuk bertanyakan pandangan DBP berkaitan dengan konsep kebersamaan dalam kepelbagaian. Merangkumi ruang lingkup wanita dan masyarakat di Malaysia.Maklumat yang diperlukan tidak ada dalam pangkalan data kami. Soalan yang berbentuk tugasan ini memerlukan kajian dan pembacaan yang banyak untuk menyelesaikannya. Sila rujuk buku/makalah yang berkaitan.Lain-lain26.07.2012
Apakah maksud perkataan ironinya? Boleh jelaskan dengan terperinci.Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, ironi bermaksud keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang dijangkakan dengan yang menjadi hakikatnya. Contoh penggunaan: Ironinya jika Dasar Belia Nasional ini mahu diterima, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang lingkup pelaksanaan dasar itu sendiri. Dalam bidang kesusasteraan, ironi didefinisikan sebagai: Mengucapkan sesuatu berlainan daripada realiti atau kenyataan sebenarnya.Makna03.04.2012
Salam 1Bahasa, 1. Apakah maksud perkataan homosapisas? 2. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ironi? Terima kasih.1. Untuk makluman tuan, perkataan homosapisas tiada dalam rujukan kami.

2. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, ironi bermaksud keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang dijangkakan dengan yang menjadi hakikatnya. Contoh penggunaan: Ironinya jika Dasar Belia Nasional ini mahu diterima, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang lingkup pelaksanaan dasar itu sendiri. Dalam bidang kesusasteraan, ironi didefinisikan sebagai: Mengucapkan sesuatu berlainan daripada realiti atau kenyataan sebenarnya.
Tatabahasa12.11.2013
Saya, seorang pelajar sekolah menengah menyarankan kepada pihak DBP menempatkan seorang pegawai bahasa Melayu di setiap sekolah untuku membantu para guru mengajar bahasa Melayu yang betul krpada para pelajar di Malaysia. Penempatan pegawai bahasa di setiap sekolah dapat merealisasi visi DBP untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Usaha memartabatkan bahasa Melayu ialah tanggungjawab bersama, bukan terhad kepada DBP dan pejuang bahasa. Kementerian Pendidikan Malaysia termasuklah guru-guru khususnya guru mata pelajaran Bahasa Malaysia memainkan peranan yang cukup besar dalam usaha murni ini. Guru-guru memainkan peranan mereka dalam ruang lingkup fungsi dan tempat kerja mereka, manakala DBP akan sentiasa membantu dan mengetuai program pemartabatan bahasa Melayu.Lain-lain14.11.2014
Salam sejahtera, Sekiranya saya ingin bermula ayat saya dengan perkataan, "ironiny", Perlukah saya masukkan perkataan "namun" di hadapan "ironinya". Penggunaan yang betul ialah "Ironinya" atau "Namun ironinya,...."? Mohon beri tunjuk ajar. Sekian, terima kasih.Ironi bermaksud keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang dijangkakan dengan yang menjadi hakikatnya. Kata ironi lazimnya hadir pada permulaan ayat dan tidak perlu didahului dengan namun, seperti contoh ayat: Ironinya jika "Dasar Belia Nasional" ini mahu diterima, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang lingkup pelaksanaan dasar itu sendiri.Tatabahasa29.01.2011
Assalamualaikum 1. Sambutan jubli sempena umur institusi : Sesebuah institusi tidak pernah mengadakan apa-apa sambutan dan sudah berumur 71 tahun ? Apakah sambutan yang boleh diadakan sempena umurnya itu ? 2. Saya masih keliru tentang penggunaan perkataan ' ironi ' , boleh tuan jelaskan serta contoh penggunaannya. 3. 1Malaysia : Cara penulisannya adakah boleh dijauhkan seperti 1 Malaysia ? atau pun Satu Malaysia. 4. Sendi nama seperti dan, pun di dll adakah dikira satu sebagai satu patah perkataan ? Terima kasih.

1. Tidak ada sambutan jubli bagi umur 71 tahun, mungkin disebut sambutan ke-71 tahun.

2. Ironi bermaksud keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang dijangkakan dengan yang menjadi hakikatnya, contoh ayat: Ironinya jika "Dasar Belia Nasional" ini mahu diterima, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang lingkup pelaksanaan dasar itu sendiri.

3. Cara penulisannya ialah 1 Malaysia ataupun Satu Malaysia.

4. Sendi Nama juga dikira sebagai satu perkataan, misalnya "di", "dan" dan sebagainya.

Tatabahasa12.08.2009
Saya ingin bertanya makna personfikasi, bombastic ,ironi dan sebagainya berkitan dengan linguistikPersonifikasi ialah pemberian (penyerapan) sifat-sifat manusia kepada benda tak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk mendapatkan kesan sastera atau seni, 2. pelambangan atau pengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai sifat-sifat manusia; mempersonifikasikan melambangkan atau mengumpamakan sesuatu benda yang tidak bernyawa (atau abstrak) sebagai manusia atau mempunyai sifat-sifat manusia: dia ~ Kuala Lumpur dengan kata-kata yang terpilih.


Bombastik ialah banyak menggunakan kata yang indah-indah dan luar biasa kelihatannya tanpa membawa pengertian yang bernas atau jelas: Arena Wati menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami, pemilihan kata-katanya dibuat begitu teliti dan tidak ~.


Ironi ialah keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan atau kesan sebaliknya antara sesuatu yang dijangkakan dengan yang menjadi hakikatnya: ~nya jika Dasar Belia Nasional ini mahu diterima, maka dengan sendirinya kita mempersempit ruang lingkup pelaksanaan dasar itu sendiri.
Makna15.07.2013
1
Tesaurus
 
lingkup (adjektif)
Bersinonim dengan tertutup, tertudung;,
Kata Terbitan : melingkupi, terlingkup,