Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ; Istilah Diplomasi ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


Model Kolb Jurnal Pendidikan 30 (2005) 113 - 128 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb dalam Pendidikan Perakaunan ROHAILA YUSOF NORASMAH OTHMAN FARIDAH KARIM ABSTRAK Gaya pembelajaran bermaksud kecenderungan individu dalam cara menerima dan memproses maklumat yang merupakan satu faktor perbezaan individu. Gaya pembelajaran adalah indikator yang stabil tentang bagaimana pelajar melihat, berinteraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran pembelajaran. Umumnya, setiap pelajar adalah mengajar pelajar untuk belajar (Joyce et al. 2000). Dalam usaha menyampaikan pengajaran, pendidik sama ada dengan secara langsung atau tidak langsung melatih pelajar mendapatkan maklumat, idea, kemahiran, nilai dan cara berfikir. Pendidik sebenarnya mengajar mereka untuk belajar. Umumnya, pembelajaran adalah satu proses yang kompleks yang melibatkan dua pihak iaitu pelajar dan juga persekitaran belajar. Di pihak pelajar perlu ada kesanggupan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


berkesan dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam adalah kaedah nasihat, hafalan, bercerita dan lakonan. Sementara itu, aplikasi kaedah-kaedah ini berkesan kepada kepelbagaian tingkah laku dan sahsiah pelajar diantaranya ; berfikir dengan cara Islamik, mendorong minat pembelajaran, membantu pelajar mengamalkan ajaran-ajaran Islam, memperbaiki perangai dan akhlak mereka, membantu pelajar dalam menilai dan menyerap nilai-nilai Islam serta membina rasa tanggung jawab terhadap bahan yang membosankan, kaedah mengajar yang kurang berkesan yang mengakibatkan murid kurang berminat dalam mata pelajaran Agama Islam. Untuk membetulkan situasi seperti ini maka sewajarnyalah pelajaran pendidikan Islam dipersembahkan dengan cara inovatif, bahan yang menarik dan hidup, pendekatan, kaedah serta teknik yang sesuai dengan peringkat, kematangan, latar belakang pelajar dan matlamat pelajaran yang sedang diajar. Secara tidak langsung perkara ini dapat


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


jantina ini merugikan pendidik BM kerana guru tidak dapat mengetahui kekuatan atau kelemahan yang dimiliki pelajar lelaki dan perempuan ketika belajar BM di luar kelas (DLK). Strategi pembelajaran merupakan satu cara untuk membantu seseorang berjaya menguasai sesuatu pelajaran. Dalam konteks pendidikan BM, pelajar yang menggunakan pelbagai strategi pembelajaran bahasa dapat membantu mereka berjaya dalam pelajaran bahasa. Kajian-kajian awal tentang strategi teknik belajar. Strategi GTTT atau menggunakan teknik bagi meningkatkan aspek pertuturan digunakan oleh semua pelajar lelaki ketika DLK. Bagi PCL, beberapa teknik bertutur digunakannya adalah seperti mewujudkan kumpulan perbincangan, melihat cara guru bertutur, banyak bertutur dengan 56 Jurnal Pendidikan 30 JADUAL 1. SPB Pelajar Cemerlang Lelaki dan Pelajar Lemah Lelaki DLK Bil. Kod Definisi Koding PCL-1PCL-2PLL-1PLL-2 1


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap sebagai sesuatu yang tekal dalam jangka masa yang lama kerana ia merujuk kepada cara bagaimana maklumat diurus dan diwakilkan dalam pemikiran pelajar. Pandangan ini tidak selari dengan pandangan Sternberg (2001) yang mengatakan bahawa gaya pembelajaran berubah mengikut konteks dan mungkin berubah mengikut masa walaupun


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


Pelajar Sekolah Menengah di Kedah RUJUKAN Ahmad Mahdzan Ayob. 1991. Kaedah penyelidikan sosio – ekonomi: Satu pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Zaki Abu Bakar. 1987. Cara kerja asas komputer. Fokus SPM. Mei: 19 – 23. Alias Bin Baba. 1997. Statistik untuk penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Allen, Gr. 1986. The graduate student


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


dan Perempuan Perbezaan persepsi pelajar terhadap pengajaran guru meliputi aspek-aspek strategi pengajaran, penggunaan sumber, penerapan kemahiran berfikir, penerapan nilai, penampilan, pengurusan bilik darjah, penggunaan ganjaran dan hukuman, keperihatinan dan cara penilaian. Dalam konteks ini dua pembolehubah telah diukur, iaitu: i) tahap kepuasan pelajar terhadap guru perempuan, dan; ii) tahap kepuasan pelajar terhadap guru lelaki tentang aspek- aspek tersebut. Analisis MANOVA agar kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang terkawal. Ibu bapa perlu didedahkan kepada perubahan tentang nilai dan masalah sosial hari ini. Ibu bapa juga perlu membuat anjakan paradigma berhubung dengan cara mengasuh anak-anak agar lebih sesuai dengan kehendak semasa. Agensi kerajaan seperti Kementerian Pembanguan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Wanita, 109 Prestasi Akademik Mengikut Gender Kementerian Kebajikan dan Perpaduan Negara serta


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cara

Puisi
 

Orang merendang si udang galah,
     Cara masakan oranglah Minang;
Orang perempuan selalunya kalah,
     Orang jantan selalunya menang.Lihat selanjutnya...