Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


terhadap gaya belajar pelajar lelaki dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Keputusan peperiksaan awam (UPSR , PMR dan SPM ) pada tahun 1996-2000 menunjukkan pelajar perempuan memperoleh prestasi yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam hampir kesemua mata pelajaran. Perbezaan pencapaian antara pelajar lelaki dan perempuan diteliti dari segi faktor-faktor yang dijangkakan mempengaruhi perbezaan tersebut. Dapatan kajian mendapati pelajar perempuan lebih baik dalam tugasan yang memerlukan penghafalan fakta dan peraturan yang jelas manakala pelajar lelaki lebih cenderung kepada tugasan berbentuk terbuka yang berkaitan dengan situasi yang realistik dan praktikal. Pelajar perempuan juga


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


Amin, Mohd. Isa, Zamri dan Jamaludin (2002) dan Zamri, Mohamed Amin, Noriah dan Juriah (2002, 2003) yang mendapati bahawa kebanyakan pelajar, terutamanya pelajar cemerlang memperoleh pencapaian akademik BM jauh lebih baik berbanding pelajar lemah. Pelajar cemerlang menggunakan lebih banyak dan pelbagai strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lemah. 53 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar Kelas Kajian yang dijalankan oleh tidak, setiap tema dianalisis menggunakan analisis Cohen Kappa. Setelah dikira nilai persetujuan oleh pakar, pengkaji telah memperoleh nilai pekali Cohen Kappa pada tahap 0.80, iaitu pada tahap skala sangat baik bagi tema SPB untuk peserta cemerlang, dan 0.88, iaitu pada tahap skala sangat baik bagi tema SPB untuk peserta lemah. 55 Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Mengikut Jantina di Luar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


dalam ukuran literasi komputer pelajar. Dapatan kajian turut menyarankan agar setiap sekolah mengadakan lebih banyak aktiviti yang dapat memberi pendedahan mengenai komputer kepada pelajar agar tahap literasi komputer mereka bertambah baik dari semasa ke semasa. ABSTRACT Computer literacy has become the main agenda in today’s life. It has become one of the main sources for a country’s development. The 794 atau 79.4%. Skor markah terendah responden ialah 0 atau 20% dan dikategorikan sebagai sangat lemah. Manakala, skor markah tertinggi responden ialah 20 atau 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Sebanyak 11 (1.58%) responden tergolong dalam kategori lemah dengan mendapat markah di antara 21% hingga 40%. Jadual 2 menunjukkan taburan responden berdasarkan markah ujian pengetahuan kognitif. Jika dilihat isi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Islam, memperbaiki perangai dan akhlak mereka, membantu mereka dalam menilai dan membersihkan pribadi, membina rasa tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat membantu mereka untuk berakhlak baik (Jadual 1) Sementara kaedah-kaedah pengajaran yang didapati kurang berkesan ialah kaedah penerangan/kaedah syarahan, kaedah soal-jawab, kaedah bacaan, kaedah imlak/rencana, kaedah perbincangan/diskusi, kaedah lawatan, kaedah penyelesaian serta memudahkan saya untuk memahaminya. B Pengajaran Pengetahuan Agama Islam telah membantu saya dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. B Pengajaran Pengetahuan Agama Islam membantu saya dalam berakhlak baik. AB AB = Amat Berkesan B = Berkesan 148 Jurnal Pendidikan 30 lagi kepelbagaian tingkah laku dan sahsiah pelajar ke arah yang lebih membina dan positif. Penerimaan pengajaran seseorang guru banyak dipengaruhi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pelajar melalui strategi pembelajaran pengalaman berasaskan Model Kolb berbanding strategi PT. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan kajian Siegel et al. (1997) dan Jonick (1998) yang mendapati prestasi yang lebih baik bagi pelajar yang didedahkan kepada empat fasa pembelajaran berbanding pelajar yang melalui strategi pembelajaran tradisonal. Ini bermakna semua pelajar tanpa mengira gaya pembelajaran iaitu sama ada melalui strategi KPK atau


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata baik

Puisi
 

Baik-baik menebang jati,
     Biar serpih tumbang jangan;
Baik-baik mencari ganti,
     Biar terlebih kurang jangan.Lihat selanjutnya...