Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ; Kependekan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


popular itu ialah strategi DTKR, GABT, GTTT, dan BPBB. Keempat-empat SPB paling popular ini pula boleh dikelompokkan dalam empat pola, iaitu mendengar dengan teliti, menggunakan pelbagai alat bantuan, menggunakan teknik belajar dan membaca pelbagai bahan bacaan. Bagi pola mendengar dengan teliti, dilaporkan bahawa PCL dan PLL menggunakan strategi DTKR sebagai SPB paling popular dalam meningkatkan aspek pendengaran. Strategi DTKR atau PCL-1, DLK-KD: 82-83) • DLK ada. Pergaulan dengan kawan-kawan. Dengar percakapan dia orang. Ya, pergaulan saya dengan baik, mendengarlah. (PLL-2, DLK- KD: 45-46) Pola menggunakan teknik belajar merujuk kepada penggunaan berapa teknik belajar ketika belajar BM semasa DLK. Strategi GTTT boleh dikelompokkan dalam pola teknik belajar. Strategi GTTT atau menggunakan teknik bagi meningkatkan aspek pertuturan digunakan


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


Populasi kajian terdiri daripada semua guru-guru pelatih KPLI (ambilan Januari 2004) maktab-maktab perguruan dari Lembah Klang. Maktab-maktab yang terlibat ialah Maktab Perguruan Ilmu Khas ( MPIK), Maktab Perguruan Teknik (MPT), Maktab Perguruan Islam (MPI), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa (IPBA). Bilangan sampel ini ialah 338 orang guru pelatih daripada jumlah keseluruhan 1140 orang guru dewasa di mana menurut Knowles (1984), orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan pembelajaran lebih berkesan sekiranya pengalaman ini digunakan sebagai asas untuk menguasai kemahiran atau pengetahuan baru. Sehubungan itu, teknik seperti perbincangan, penyelesaian masalah, penerokaan, pembentangan, perkongsian maklumat adalah lebih releven dan sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Orang dewasa tidak bergantung penuh kepada guru mereka untuk mendapat pengetahuan atau kemahiran


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


Populasi kajian terdiri daripada semua guru-guru pelatih KPLI (ambilan Januari 2004) maktab-maktab perguruan dari Lembah Klang. Maktab-maktab yang terlibat ialah Maktab Perguruan Ilmu Khas ( MPIK), Maktab Perguruan Teknik (MPT), Maktab Perguruan Islam (MPI), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa (IPBA). Bilangan sampel ini ialah 338 orang guru pelatih daripada jumlah keseluruhan 1140 orang guru dewasa di mana menurut Knowles (1984), orang dewasa mempunyai pengalaman yang banyak dan pembelajaran lebih berkesan sekiranya pengalaman ini digunakan sebagai asas untuk menguasai kemahiran atau pengetahuan baru. Sehubungan itu, teknik seperti perbincangan, penyelesaian masalah, penerokaan, pembentangan, perkongsian maklumat adalah lebih releven dan sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Orang dewasa tidak bergantung penuh kepada guru mereka untuk mendapat pengetahuan atau kemahiran


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


1986). Menurut Azman (1987) menguasai kandungan pelajaran yang hendak diajar saja tidak akan menjamin prestasi pengajaran yang tinggi. Dalam hal ini satu aspek yang penting harus dikuasai ialah kaedah dan teknik bagaimana caranya 143 Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam untuk menyampai isi pelajaran. Ini termasuklah teknik bilik darjah dan pendekatannya serta kaedah penyampaian mengikut jenis dan spesifikasi ilmu pengetahuan yang diajar agar ianya berkesan ke arah membentuk disiplin dan akhlak mulia para pelajar. Namun hakikatnya kita


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


12 buah sekolah menengah yang terpilih mewakili 7 daerah di negeri Kedah. Unit analisis terdiri daripada para pelajar Tingkatan 4, Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Rendah aliran Sains, Sastera, dan Teknik dan Vokasional. Kaedah persampelan rawak nisbah berstrata telah digunakan bagi memastikan para pelajar dari aliran – aliran tersebut dipilih sebagai responden kajian. Instrumen yang digunakan mengandungi 4 bahagaian iaitu (a) Latar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


sekolah harian, sekolah harian berasrama dan 96 Jurnal Pendidikan 30 sekolah berasrama penuh), gred sekolah (A dan B), kategori sekolah (SMK , SMJK , SMKA dan SMT ), aliran (sains, sastera, agama dan teknik) dan tingkatan (Ting 3,4 5 dan 6). Jumlah keseluruhan sampel ialah seramai 4,118 orang terdiri daripada 3000 orang pelajar sekolah (1446 lelaki dan 1554 perempuan) dan 1,118 pendidikan yang lebih jelas. Justeru guru perlu lebih sedar tentang kadar kematangan pelajar lelaki dan perempuan yang tidak sama. Oleh itu guru perlu melaksanakan pengajaran yang mempertimbangkan kepelbagaian pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti dan bahan untuk memenuhi kepelbagaian pelajar. Aktiviti kokurikulum di sekolah juga perlu dipertingkatkan keberkesanan pelaksanaannya supaya pelajar lelaki lebih berminat untuk melibatkan diri. Dengan demikian, aktiviti kokurikulum dapat digunakan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
teknik (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan cara, tatacara, kaedah, prosedur, sistem, metode.,