Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Ensiklopedia
Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
PERJANJIAN HAY-PAUNCEFOTE

Perjanjian Hay-Pauncefote membolehkan

Amerika Syarikat membina Terusan Panama. Ia telah

ditandatangani oleh Amerika Syarikat dan Great

Britain pada tahun 1901. Perjanjian tersebut

memberi kuasa hanya kepada Amerika Syarikat

untuk membina atau mengawasi kerja-kerja

pembinaan terusan yang merentangi segenting di

Amerika Tengah dan juga hak untuk

menguruskannya. Semua negara dikenakan bayaran

laluan yang adil dan sama dan menikmati hak yang

sama rata sewaktu aman. Pada masa peperangan,

Amerika Syarikat boleh menutup terusan itu kepada

mana-mana negara. Great Britain mengakui bahawa

Amerika Syarikat juga mempunyai kuasa untuk

mengukuh dan mempertahankan terusan tersebut.

UMUM
SEJARAH ALAM MELAYU

SEJARAH ALAM MELAYU, satu siri karya persejarahan Melayu moden.  Buku ini sebanyak lima jilid dan telah dihasilkan antara tahun 1925 hingga tahun 1939.  Buku ini ditulis oleh Abdul Hadi Hassan dan Yusof Adil  yang lebih dikenal dengan nama Buyong Adil.  Daripada lima jilid itu, tiga jilid daripadanya adalah hasil penulisan Abdul Hadi, sementara Jilid IV dan Jilid V pula adalah karya Buyong Adil.  Kedua-duanya pernah bertugas sebagai pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung Malim, Perak.   Karya mereka adalah yang pertama sekali memakai judul tersebut dalam persejarahan rantau ini, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa lain.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIKarya
UDAUDA, agensi berkanun.  UDA ialah singkatan Urban Development Authority (Perbadanan Pembangunan Bandar).  Ia berperanan sebagai pelaksana dasar-dasar kerajaan bagi menyusun semula masyarakat selaras dengan Dasar Ekonomi Baru melalui pembangunan dan penyusunan semula bandar.  UDA ditubuhkan pada 1 September 1971 di bawah Akta Perbadanan Pembangunan Bandar 1971.  Akta ini mengandungi fungsi-fungsi utama UDA iaitu bagi memajukan dan melaksanakan projek-projek di kawasan pembangunan bandar bagi pembangunan, pembangunan semula dan penempatan semula. Ia juga bertujuan supaya peluang dalam bidang perdagangan, perusahaan, perumahan dan lain-lain dapat diagihkan  dengan sama rata dan adil antara berbagai-bagai kaum.  Melalui program tindakan pembangunan yang dijalankan oleh UDA, diharapkan akan dapat membentuk dan menyusun semula masyarakat melalui pembangunan bandar.SEJARAH DAN ARKEOLOGIInstitusi/Organisasi
WASIATWASIAT, perkataan daripada bahasa Arab yang bermakna menyatakan kehendak atau pesanan terakhir sebelum wafat.  Pengertian yang sama digunakan dalam budaya Melayu, khususnya terhadap peninggalan harta secara bertulis atau lisan.  Dalam ertinya yang umum, wasiat mendapat makna yang khusus dalam kesusasteraan Melayu lama bercorak sejarah.  Mengikut teks bercorak sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai atau Sulatatus Salatin, sudah menjadi  tradisi bagi raja-raja yang memerintah dalam menghadapi saat terakhirnya, berpesan kepada putera pewaris takhta tentang betapa pentingnya bagi putera itu apabila menjadi raja kelak berlaku adil.  Tradisi ini dikatakan wasiat terakhir seorang raja kepada bakal penggantinya.BUDAYAPerjanjian/Konvensyen/Triti/Persetiaan
NABI ZULKIFLI A.S.

Nabi Zulkifli a.s.ialah salah seorang nabi

daripada nabi-nabi Allah. Nabi Zulkifli a.s. ialah

anak kepada Nabi Ayyub a.s. Nama asalnya ialah

Bashar. Allah SWT mengutusnya selepas Nabi

Ayyub a.s. Nabi Ayyub a.s. menamakan anaknya

Zulkifli kerana menanggung beban hasil

ketaatannya kepada Allah SWT dan dapat

mengatasinya. Nabi Zulkifli a.s. tinggal di Syam.

Nabi Zulkifli a.s. telah menjamin kaumnya demi

untuk menyempurnakan kehendak mereka dan

memerintah mereka dengan adil. Nabi Zulkifli a.s.

bukanlah nama yang disebut dalam hadith Nabi.

Orang Damsyik mendakwa makamnya terletak di

gunung Qasiyun di Damsyik. Al-Qur''an tidak

banyak menyebut namanya seperti nabi-nabi lain.

Manakala dakwah, risalah dan kaum Nabi Zulkifli

a.s. tidak dibentangkan sama ada secara ringkas

mahupun secara lengkap. Oleh itu, dinasihatkan

agar bentuk dakwah yang disampaikannya tidak

dikaji secara mendalam.

UMUM
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sama adil