Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Jurnal ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Hasil Penyelidikan ; Pantun ; Kamus Dewan Perdana ; Kependekan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Ensiklopedia
Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
PERANCANGAN BANDAR

Perancangan bandar ialah proses mengawal

pertumbuhan bandar dan pekan. Perancang

bandar orang yang mengendalikan proses ini,

menasihati kerajaan mengenai cara memajukan

komuniti. Mereka juga menasihati kerajaan dan

pemaju hartanah yang merancang untuk

memajukan komuniti yang baru.

UMUM
PERANCANGAN TARAF BAHASA MELAYU

PERANCANGAN TARAF BAHASA MELAYU, usaha mendaulatkan bahasa Melayu. Apabila kita mengambil tindakan secara bersendirian atau berkelompok untuk menjadikan suatu bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi sesebuah negara, atau mengenakan syarat-syarat kepada masyarakat supaya menggunakan suatu bahasa, maka proses itu diistilahkan sebagai proses perancangan taraf bahasa. Sebaliknya, apabila kita menjalankan usaha untuk membentuk atau menyelaraskan ejaan, sebutan, imbuhan, perkataan, istilah, tatabahasa dan menyusun dan menyelaraskan makna perkataan serta penggunaannya, maka proses itu diistilahkan sebagai proses perancangan bahan atau korpus bahasa.

BAHASABahasa
PERANCANGAN KORPUS BAHASA MELAYU

PERANCANGAN KORPUS BAHASA MELAYU, usaha merancang dan menyelaras ejaan, sebutan, imbuhan, perkataan, tatabahasa, istilah dan kamus untuk bahasa. Perancangan korpus bahasa Melayu bermula sejak adanya individu berusaha membina ejaan, tatabahasa dan menyusun kamus serta istilah untuk bahasa Melayu.

BAHASABahasa
PERANCANGAN BAHASA DI INDONESIA

PERANCANGAN BAHASA DI INDONESIA, proses pemantapan bahasa. Perancangan bahasa di Indonesia, berciri multilingual kerana selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang jumlahnya sampai sekarang belum diketahui secara tepat, bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris juga digunakan di Indonesia. Terdapat sekitar 600 bahasa daerah di Indonesia.

BAHASABahasa
BADAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU

BADAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU, badan yang menyelenggarakan usaha membina bahasa, menyempurnakan bentuk dan aturannya supaya dapat bahasa itu berfungsi sebagai bahasa moden, bahasa saluran fikiran dan perasaan yang canggih dan sebagai wahana budaya tinggi sesuai dengan statusnya sebagai bahasa kebangsaan negara dan bahasa utama sesuatu masyarakat.

BAHASAKonsep
AUSTRALIA, ANGKATAN BERSENJATA

Australia, Angkatan bersenjata adalah kecil

tetapi maju dalam teknologi. Perancangan untuk

perkembangannya didasarkan pada pengekalan

angkatan yang akan memberi khidmat kepada

keperluan semasa dan darurat.

UMUM
TAPIOLA

Tapiola ialah sebuah komuniti dalam bandar raya

Espoo, Finland, yang menjadi terkenal di seluruh

dunia sebagai model perancangan bandar. Tapiola

terletak di bahagian selatan Finland. Untuk

mengetahui kedudukan Espoo, lihat Finland (peta

politik).

UMUM
STOPES, MARIE CARMICHAEL

Stopes, Marie Carmichael (18801958), ahli

sains dan penulis British, terkenal kerana merintis

kerja-kerja untuk perancangan keluarga. Dia telah

mengasaskan sebuah klinik kawalan kelahiran dan

menjadi Presiden Persatuan Kawalan Kelahiran

Membina dan Kemajuan Kaum. Kebanyakan

penulisannya menyentuh masalah dalam

perkahwinan. Marie Stopes lahir di Edinburgh,

Scotland, dan mendapat pendidikan di University

College, London. Dia ialah wanita pertama yang

menjadi kakitangan dalam bidang sains di

Manchester University.

UMUM
PERTUBUHAN PENERBANGAN AWAM ANTARABANGSA

agensi khas yang membuat dasar dan menetapkan teknik pengendalian pesawat awam, serta membuat perancangan dan mengawasi pembangunan pengangkutan udara antarabangsa.

KEJURUTERAANInstitusi/Organisasi
PERAKAUNAN

Perakaunan ialah penyediaan dan analisis rekod

kewangan bagi syarikat swasta, kerajaan atau

organisasi lain. Perakaunan membolehkan tafsiran

maklumat kewangan dan hasilnya digunakan untuk

perancangan masa depan. Contohnya, data-datanya

dapat menunjukkan kepada eksekutif, produk atau

jabatan yang berprestasi baik atau tidak baik.

UMUM
Tesaurus
 
rancang2
Kata Terbitan : merancang, terancang, rancangan, perancangan, perancang,