Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Universiti Awam ; Novel ; Kependekan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
NREMOEKLNKKRMOHEMODKBSKETTHA
Tanah / Land
1 Malaysia: 'People First, Performance Now’, continuous effort from all State Governments with respect to land matters will take into account the interests of the Nation. JABATAN / AGENCY Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) DASAR / POLICY Kanun Tanah Negara 196 PERUNDANGAN / LEGISLATION Akta/Enakmen 1) Akta Hakmilik Strata 1985 2) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Enakmen-Enakmen Rizab Melayu 10) Senarai Undang-Undang Berkaitan Dengan Pentadbiran Tanah Pekeliling 1) Pekeliling Persuruhjaya Tanah Persekutuan 2) Pekeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah 3) Pekeliling JKPTG 4) Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Panduan SOP 1) Pembahagian Harta Pusaka 2) Pengambilan Tanah 3) Penyerahan Balik & Pelepasan Tanah 4) Lesen Pasir JAWATANKUASA / MAJLIS/ COMMITTEE 1) Majlis Tanah Negara 2) Persidangan Pentadbir
Home - BlogUcapanNRE
Sekitar Yang Berbahagia Datuk Aziyah binti Mohammed Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli) Yang Berbahagia Dr. Abdul Rahim bin Nik Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar) Yang Berbahagia Dato-Dato’ Ketua-Ketua Pengarah; Setiausaha-setiausaha Bahagian, Dato’-Dato’, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati, Salam Sejahtera , Salam 1Malaysia dan Salam 1NRE, Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia, 1. Terlebih dahulu, saya Asli dan Alam Sekitar; Yang Berbahagia Datuk Aziyah binti Mohamed, Timbalan Ketua Setiausaha I; Yang Berbahagia Dr Abdul Rahim Bin Nik, Timbalan Ketua Setiausaha II; Yang Berbahagia Dato’-Dato’ Ketua Pengarah; Setiausaha-Setiausaha dan Pengarah-pengarah Bahagian; Para penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Lama Berkhidmat; Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam 1
Soalan Lazim
Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) ditubuhkan berikutan pengumuman pembentukan Kabinet baru pada 27 Mac 2004. Bidang tanggungjawab NRE adalah hasil penggabungan jabatan-jabatan daripada empat kementerian iaitu: - Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) dan Institut Tanah dan Ukur Negara : Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, - Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) , Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM Agensi yang berada di bawah NRE? Terdapat 12 Jabatan/Agensi di bawah NRE iaitu : - Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) - Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) - Jabatan Alam Sekitar (JAS) - Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) - Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) - Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) - Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) - Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) - Jabatan Perlindungan Hudupan Liar
Saluran Pembayaran Secara Elektronik
Secara Elektronik Page Content Senarai Perkhidmatan Pembayaran Secara Elektronik bagi Jabatan dan Agensi di bawah NRE: Jabatan Alam Sekitar (JAS) • Pembayaran Kompaun melalui CIMB • Pembayaran Kompaun selain CIMB Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) • Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian • Pembayaran Sewa & Pajakan Tanah Persekutuan Jabatan Pengaliran & Saliran (JPS) • Pembekalan Data Hidrologi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara
Mengenai NRE
jabatan daripada 4 Kementerian iaitu : • Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi • Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar • Kementerian Perusahaan Utama dan • Kementerian Pertanian Jabatan-jabatan tersebut adalah seperti berikut : • Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) dari Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Institut Penyelidikan
Portal Rasmi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Facebook Ikuti Kami Di Twitter Ikuti Kami Di Flickr Youtube NRE Ikuti Kami Di Flickr RSS NRE Podcast NRE Web Mobile Meja Bantuan Jabatan Alam Sekitar Jabatan Biokeselamatan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Jabatan Mineral dan Geosains Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Jabatan Taman Laut Malaysia Jabatan Ukur dan Pemetaan
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pengarah

Peribahasa
355

Man proposes, God disposes

Manusia boleh merancang dan berusaha tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya.

Manusia mengikhtiarkan, Allah mengtakdirkan

“If Plan A fail, we have Plan B. Each has been meticulously planned,'' said the manager. ''But what if Plan B fails too?'' asked the director. '' Man proposes, God disposes, sir' replied the manager.

''Sekiranya Pelan A gagal, kita ada Pelan B. Setiap pelan ini telah dirancang dengan amat teliti,'' kata pengurus itu. ''Tetapi jika Pelan B pun gagal?'' tanya tuan pengarah. '' Manusia mengikhtiarkan, Allah mengtakdirkan, tuan'', jawab pengurus.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu



Lihat selanjutnya...