Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Hasil Penyelidikan ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pertama bagi pelajar program perakaunan dan juga sebagai kursus terakhir bagi pelajar dari bidang lain. Sebagai kursus pertama, kursus ini memberi tumpuan kepada cara merekod jurnal dan penyediaan penyata kewangan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penyedia (preparer approach). Sebaliknya, bagi pelajar bukan perakaunan, kursus ini sepatutnya memberi tumpuan kepada penggunaan maklumat perakaunan dalam proses membuat keputusan (Dudley, Davis & Mc Grady, 2001) kerana ia merupakan kursus


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


yang berkaitan dengan situasi yang realistik dan praktikal. Pelajar perempuan juga didapati mempunyai ciri-ciri positif yang menyumbang kepada pencapaian prestasi akademik yang lebih baik berbanding pelajar lelaki. Analisis tentang pendekatan dari segi pedagogi dan sosio-budaya yang sesuai untuk kedua-dua pelajar lelaki dan perempuan juga dibincangkan. ABSTRACT This article addresses gender differences in academic performance within the Malaysian education Kejuruteraan dan Teknikal Kejuruteraan. Keadaan ini memerlukan penelitian khusus dan mendalam kerana pelajar lelaki dan perempuan, pada umumnya mempunyai 101 Prestasi Akademik Mengikut Gender keupayaan akademik yang setara tetapi mempunyai pendekatan dan minat yang berbeza terhadap proses pembelajaran (Fennema, 1980; Halpern, 1992; Picou et al, 1998). DAPATAN DATA PRIMER Bahagian ini melaporkan dapatan kajian mengenai perbezaan jantina dari segi faktor-faktor


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


berkesan yang mengakibatkan murid kurang berminat dalam mata pelajaran Agama Islam. Untuk membetulkan situasi seperti ini maka sewajarnyalah pelajaran pendidikan Islam dipersembahkan dengan cara inovatif, bahan yang menarik dan hidup, pendekatan, kaedah serta teknik yang sesuai dengan peringkat, kematangan, latar belakang pelajar dan matlamat pelajaran yang sedang diajar. Secara tidak langsung perkara ini dapat menggerakkan motivasi dalaman pelajar untuk menarik minat mereka terhadap pelajaran Agama Islam. Di sinilah pula perlunya pendekatan mengajar yang positif, hidup dan berkembang agar nilai pelajaran Agama Islam menjadi lebih tinggi. Semua kejayaan ini memerlukan kepada kerajinan dan daya inovasi yang sentiasa berkembang dan berdaya maju mengikut


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


jantina. Dengan dapatan tersebut adalah diharapkan para pensyarah dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang difikirkan sesuai dengan dapatan tersebut. Para pensyarah bebas menggunakan daya kreativiti masing-masing bagi mencari pendekatan yang selari dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang menjadi pilihan mereka semasa pembelajaran komputer. Keselarasan antara pendekatan pengajaran dengan gaya pembelajaran guru pelatih akan menjadikan proses membuat refleksi dalam putaran pembelajaran oleh Roger (2000) menjadi lebih mudah. Semakin kritikal refleksi yang dibuat terhadap pengalaman lepas dengan cara


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


dalam aspek-aspek yang telah dikenalpasti melalui kajian ini. Selain itu LDP juga perlu memuatkan latihan-latihan kemahiran kepada guru-guru untuk menangani kepelbagaian pelajar dengan sebaik mungkin. Langkah-langkah pendekatan yang dicadangkan tersebut adalah sebahagian daripada usaha yang boleh dilakukan untuk memastikan agar semua pelajar berjaya mencapai ke tahap potensi mereka yang sebenar. Selain itu kajian seumpama ini boleh dilakukan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pendekatan