Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Jurnal ; Universiti Awam ; Hasil Penyelidikan ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
NREMOEKLNKpwkmKKRMODKBSKETTHA
Perkhidmatan Sudah MyID NRE
inisiatif ini. Ia hanya bagi perkhidmatan yang membabitkan warga negara sebagai individu dan perkhidmatan pada masa kini mempunyai nombor rujukan tertentu yang digunakan apabila rakyat menyemak status permohonan dan sebagainya. Pelaksanaan MyID tidak terpakai bagi perkhidmatan yang tidak menjana nombor rujukan, contohnya, pemberian borang permohonan dan sebagainya. Maksud 'warga negara Malaysia berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan' adalah warga negara yang berurusan dengan kerajaan sebagai orang perseorangan dan bukan atas nama syarikat. Pelaksanaan MyID adalah khusus kepada individu warga negara Malaysia saja. Bagaimanapun, jika perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi membabitkan warganegara asing sebagai individu, maka agensi boleh dan digalakkan menggunakan nombor pengenalan diri
Home - BlogUcapanNRE
Strategik NRE. Saya dimaklumkan bahawa Pelan ini yang telah dibangunkan ini telah mengambil kira payung Teras Misi Nasional Negara, KRA, KPI, Program Nasional dan penghasilan ‘outcome’ supaya ia dapat menyokong pelaksanaan Rancangan Malaysia Kepuluh dan Model Ekonomi Baru. Maka, dengan adanya Pelan Strategik ini, saya berharap agar NRE akan lebih menonjol dalam memastikan pembangunan dijalankan secara mapan dan pada masa yang telah dibangunkan bagi membolehkan segala urusan permohonan permit eksport (AP) mineral dan bahan batuan dilaksanakan secara on-line meliputi Modul Pemohon, Modul JMG; Modul BMG, Modul Kastam dan Modul Pentadbir. Pelaksanaan sistem ini adalah ekoran daripada saranan dari PEMUDAH yang mahu segala urusan yang berkaitan dengan pelanggan dibuat secara atas talian atau on-line untuk memudahkan rakyat berurusan dengan Kerajaan selaras
Jabatan Biokeselamatan
negara tentang isu-isu biokeselamatan di forum-forum antarabangsa; dan • Meningkatkan kesedaran awam terhadap biokeselamatan. NORMA KERJA Jabatan Biokeselamatan komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dalam memastikan keberkesanan serta kecekapan pelaksanaan perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut: • Semua pertanyaan/kemusykilan berhubung perkhidmatan jabatan akan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh pertanyaan dikemukakan; • Memproses permohonan kelulusan bagi apa-apa aktiviti
Alam Sekitar dan Perubahan Iklim / Environment and Climate Change
Persistent Organic Pollutant 7) Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan Mengenai Konvensyen Rotterdam Mengenai Prior Informed Consent 8) Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Jerebu 9) Dialog NGO-NGO dengan NRE 10) Projek Monitoring Committee untuk pelaksanaan national communication di bawah UNFCCC 11) Jawatankuasa Pemandu Projek Environmental Hazardous Substance (EHS) 12) Jawatankuasa EANET Kebangsaan PENERBITAN / PUBLICATION Penerbitan oleh JAS 1) Muat Turun Penerbitan​ Penerbitan oleh BPASPI 1
Soalan Lazim
Objektif Kementerian? - Memastikan sumber asli dan alam sekitar diurus secara seimbang bagi menjamin pembangunan lestari. - Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan sumber asli dan alam sekitar yang cekap dan berkesan - Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan dengan cekap dan berkesan. - Menjadikan latihan, penyelidikan dan pembangunan (R&D) sebagai pemangkin terokaan inovatif dalam pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar. - Memastikan alam sekitar yang
1
Tesaurus
 
laksana
Kata Terbitan : melaksanakan, pelaksanaan, pelaksana,
Rujuk :bagai;,