Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Universiti Awam ; Hasil Penyelidikan ; Majalah ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
NREMOEKLNKpwkmKKRMOHEMODMITIKBSKETTHAKKLW
Panduan Menggunakan Portal NRE
Panduan Menggunakan Portal NRE 0 False none 0x298B7D5C963B2F39AE1CD4A621FAE6A587A754F10CD6364D8BB4363C92F562F83BBCA1CC01704B208F2DD5B6CB7A36728BCFCA716AF330D9F3B651CF9F214F25,07 Oct 2011 03:23:16 -0000 Browse false Browse false false /wEWAgLA5+WiBgLqpYXdDoyI2YHRMasCr43K8Uo/MZ6jeZI8 Turn on more accessible mode Turn off more Tukar Kontras ke Gelap Tanda Halaman Ini Ikuti Kami Di Facebook Ikuti Kami Di Twitter Ikuti Kami Di Flickr Help (new window) Sign In Search... Search Carian : NRE > Laman Utama > Panduan Menggunakan Portal NRE Panduan Menggunakan Portal NRE Page Content Berapakah kekerapan laman web ini dikemaskini? Perubahan, pengemaskinian dan paparan maklumat dilakukan secara harian. Walau bagaimanapun, tidak semua page dikemaskini secara
Panduan Menggunakan Portal NRE
Panduan Menggunakan Portal NRE 0 False none 0x298B7D5C963B2F39AE1CD4A621FAE6A587A754F10CD6364D8BB4363C92F562F83BBCA1CC01704B208F2DD5B6CB7A36728BCFCA716AF330D9F3B651CF9F214F25,07 Oct 2011 03:23:16 -0000 Browse false Browse false false /wEWAgLA5+WiBgLqpYXdDoyI2YHRMasCr43K8Uo/MZ6jeZI8 Turn on more accessible mode Turn off more Tukar Kontras ke Gelap Tanda Halaman Ini Ikuti Kami Di Facebook Ikuti Kami Di Twitter Ikuti Kami Di Flickr Help (new window) Sign In Search... Search Carian : NRE > Laman Utama > Panduan Menggunakan Portal NRE Panduan Menggunakan Portal NRE Page Content Berapakah kekerapan laman web ini dikemaskini? Perubahan, pengemaskinian dan paparan maklumat dilakukan secara harian. Walau bagaimanapun, tidak semua page dikemaskini secara
Tanah / Land
10) Senarai Undang-Undang Berkaitan Dengan Pentadbiran Tanah Pekeliling 1) Pekeliling Persuruhjaya Tanah Persekutuan 2) Pekeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah 3) Pekeliling JKPTG 4) Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Panduan SOP 1) Pembahagian Harta Pusaka 2) Pengambilan Tanah 3) Penyerahan Balik & Pelepasan Tanah 4) Lesen Pasir JAWATANKUASA / MAJLIS/ COMMITTEE 1) Majlis Tanah Negara 2) Persidangan Pentadbir Tanah 3) Mesyuarat Pentadbir Pemetaan Negara dalam perkara-perkara yang berhubung dengan dasar pemetaan. 2) Menasihat Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia selaku Pengarah Pemetaan Negara mengenai keutamaan pemetaan. 3) Merumus dasar dan garis panduan berhubung dengan program, aktiviti pemetaan dan Infrastruktur Dasar Spatial Negara. 4) Menyelaras program, aktiviti pemetaan dan Data Spatial Negara. 5) Menyelaras pembangunan, pengawalan dan pengurusan data spatial. 6) Menasihat perkembangan
Alam Sekitar dan Perubahan Iklim / Environment and Climate Change
oleh JAS 1) Muat Turun Penerbitan​ Penerbitan oleh BPASPI 1) Initial National Communication (INC)​ 2) Second National Communication (NC2)​ 3) Clean Development Mechanism (CDM) 4) Laporan Tahap Tampungan dan Garis Panduan Pembangunan Pulau Langkawi - Laporan Tioman - Rajah Ringkasan Tioman 5) Laporan Tahap Tampungan dan Garis Panduan Pembangunan Pulau Redang - Ringkasan Laporan - Lokasi - Rajah Kecerunan - Guna Tanah - Kesediaan Tanah 6) Laporan Tahap Tampungan dan Garis Panduan Pembangunan Pulau Tinggi - Ringkasan Laman - Pulau Tinggi Laman 7) Laporan Tahap
Jabatan Biokeselamatan
berhubungan dengan organisma diubahsuai yang hidup (LMO) dan hasilan organisma sedemikian; • Menyediakan pelantaran (platform) untuk konsultasi dengan pelbagai pihak dalam usaha memformulasikan dan mengemas kini dasar, undang-undang dan garis panduan berkaitan biokeselamatan; • Menyelaras dan menyepadukan usaha-usaha yang diambil oleh agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan juga Negeri serta Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan dan pihak Industri Bioteknologi Moden berkaitan isu biokeselamatan
Home - BlogUcapanNRE
Laut Malaysia dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan badan bukan kerajaan seperti Reef Check Malaysia dalam penambahbaikan pengurusan taman-taman laut dan memperkenalkan amalan rekreasi terbaik seperti penyediaan garis panduan aktiviti snorkelling. Melalui usaha ini, pelbagai pihak terutamanya komuniti tempatan dilibatkan secara aktif dalam pengurusan taman laut dan program-program sara hidup alternatif bagi meningkatkan taraf sosio ekonomi komuniti tempatan ahli-ahlinya terdiri daripada Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan / agensi Kerajaan Persekutuan. Dalam hal ini, saya mengucapkan syabas kepada Jawatankuasa ini kerana telah berjaya menghasilkan dokumen Garis Panduan Penentuan Nama Geografi yang diiktiraf oleh SIRIM sebagai Standard Malaysia, yang dikenali sebagai MS2256: 2009 – Determination of Guidelines for Geographical Names . Justeru, saya menyeru pihak Kerajaan negeri dan semua pihak
1
Tesaurus
 
pandu
Kata Terbitan : berpandu, berpandukan, memandu, panduan, pemandu,