Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Buku ; Kerajaan Malaysia ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Khidmat Nasihat
Soalan Jawapan Jenis Soalan Tarikh Soalan
"...membayar pampasan berkenaan dengan kerosakan harta benda..." adakah perkataan "berkenaan dengan" dalam ayat diatas jatuh dibawah kesalahan kategori frasa kerja tak transitif?Frasa "berkenaan dengan" adalah betul.Tatabahasa01.11.2013
Salam sejahtera Tuan, Wang yang diberikan kepada orang yang diminta berpindah ke tempat lain dipanggil apa? 'Wang pindah' atau 'pampasan untuk berpindah'?Sekian, terima kasih.Frasa yang boleh digunakan ialah wang pampasan untuk berpindah.Tatabahasa23.09.2013
Apakah maksud "mengganti bayar"? Contoh ayat:Bagaimanapun,tuntuntan bagi mengganti bayar ini hanya akan diterima jika kanak-kanak itu mempunyai harta bagi membayarnya.

Cadangan maksud yang sesuai berdasarkan contoh ayat yang diberikan ialah “pampasan”.

Makna28.04.2022
49. The Fund shall be administered in accordance with regulations made under this Act, and applied (a) in recompensing Fire Officers for extra or special services rendered by them; 49. The Fund shall be administered in accordance with regulations made under this Act, and applied (a) in recompensing Fire Officers for extra or special services rendered by them; 49. Kumpulan Wang hendaklah ditadbir mengikut peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dan digunakan (a) untuk memberi pampasan kepada Pegawai Bomba bagi perkhidmatan tambahan atau khas yang diberikan oleh mereka; Dalam teks BI di atas, apakah padanan yang sesuai bagi "recompensing"? Terima kasih.Padanan bahasa Melayu untuk "recompensing" ialah pampasan semula.Makna03.02.2022
Salam hormat. Saya Muhaimin Hamzah mewakili Kelab Penulisan Irbid (KPI), Jordan ingin meminta khidmat nasihat daripada pihak DBP berkaitan kerja-kerja penterjemahan karya. Sukacitanya dimaklumkan bahawa kami ingin menterjemah karya Ali Majod bertajuk 'The Pencil', yang pernah dijadikan silibus sastera Inggeris KBSM satu masa dulu, ke bahasa Arab. Ini adalah kerana kami melihat, garapan yang ringkas tetapi memukau oleh penulis (dan penterjemah bahasa Inggeris) mampu mengetengahkan persoalan yang penting: fasal menjatuhkan hukuman. Projek ini adalah usahasama dengan 'Malaysian Arabian Cultural Society' (MACS) yang bertekad membina jambatan budaya antara dua bangsa. Maka di sini ada beberapa persoalan: 1. Apakah prosedur sebenar untuk hak-hak legal dalam penterjemahan? 2. Adakah kami perlu membayar apa-apa pampasan? Karya terjemahan ini bukanlah untuk keuntungan tetapi lebih kepada siaraya. 3. Bagaimanakah kami boleh mendapatkan manuskrip asal 'Pensel Sebatang'? Di internet tiada fail yang berkenaan melainkan 'The Pencil' sahaja. Terima kasih. Muhaimin FB KPI: https://www.facebook.com/kelab.penulisan?fref=ts FB MACS: https://www.facebook.com/malaysianarabianculturalsocietyUntuk makluman, DBP tidak membuat perkhidmatan penterjemahan bahasa Inggeris atau sebagainya.  Sila hubungi ITBM 03-41451800 atau PPM, Persatuan Penterjemahan Malaysia 03-21442506.Lain-lain31.10.2014
1
Tesaurus
 
pampas
Kata Terbitan : memampas, pampasan,