Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Kerajaan Malaysia ; Hasil Penyelidikan ; Kamus Istilah Sains Kewangan ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


guru pelatih KPLI semasa pembelajaran komputer? 1. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan jantina? 2. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan opsyen? METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian ini ialah kaedah tinjauan. Populasi kajian ialah guru-guru pelatih dari maktab-maktab perguruan di Lembah Klang. Tinjauan ini akan menggunakan soal selidik sebagai alat untuk


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


guru pelatih KPLI semasa pembelajaran komputer? 1. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan jantina? 2. Adakah terdapat perbezaan tahap aspek-aspek kecenderungan gaya pembelajaran dengan opsyen? METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian ini ialah kaedah tinjauan. Populasi kajian ialah guru-guru pelatih dari maktab-maktab perguruan di Lembah Klang. Tinjauan ini akan menggunakan soal selidik sebagai alat untuk


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


tertentu yang berkesan dalam pengajaran pengetahuan Agama Islam di sekolah-sekolah menengah di Negara Brunei Darussalam? 4. Adakah perbezaan kesan pengajaran Agama Islam di antara guru lelaki dengan guru perempuan? METODOLOGI KAJIAN Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada seramai 26 orang guru agama yang mengajar di tingkatan lima dan seramai 148 orang pelajar tingkatan lima yang mengikuti pelajaran Pengetahuan Agama Islam


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


di antara tingkat pendapatan ibu bapa dengan tahap literasi komputer pelajar. Hipotesis 3 Tiada hubungan yang signifikan di antara sikap dengan kemahiran menggunakan komputer dalam ukuran tahap literasi komputer pelajar. METODOLOGI KAJIAN Penyelidikan ini melibatkan 698 pelajar sekolah menengah atas dari 12 buah sekolah menengah yang terpilih mewakili 7 daerah di negeri Kedah. Unit analisis terdiri daripada para pelajar Tingkatan 4


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


pembelajaran memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran kognitif pelajar melalui strategi KPK dan strategi PT? 6. Adakah terdapat perkaitan di antara empat fasa pembelajaran dalam strategi KPK dengan pencapaian kognitif pelajar? METODOLOGI KAJIAN Kajian yang dijalankan adalah berbentuk eksperimen kuasi yang melibatkan 145 pelajar kursus Pengantar Perakaunan Kewangan dari sebuah IPTA. Seramai 73 pelajar berada dalam kumpulan eksperimen yang melalui strategi pembelajaran


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


trenda perbezaan prestasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam peperiksaan awam negara? 2. Sejauhmanakah perbezaan dalam faktor-faktor yang diandaikan boleh mempengaruhi prestasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan? METODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik untuk mengumpul data mengenai profil pelajar dan guru serta persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang dijangkakan mempunyai pengaruh ke atas


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


peserta kajian ketika mempelajari BM DLK berdasarkan jantina? 2. Apakah strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh peserta kajian untuk mempelajari BM dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis ketika DLK? METODOLOGI REKA BENTUK Kajian kes ini dijalankan terhadap empat orang pelajar cemerlang dan empat pelajar lemah dalam mata pelajaran BM. Pelajar dipilih berdasarkan gred keputusan BM dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah Embi. 2000. Pengenalpastian gaya dan strategi pembelajaran bahasa sebagai satu cara mengatasi masalah kepelbagaian pelajar dalam kelas bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 13-26. . 2000. Gaya dan strategi pembelajaran bahasa : Metodologi, dapatan dan agenda masa depan. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Alaf Baru. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Mara pada 25-27 September 2000. . 2003a. Strategi Pembelajaran Bahasa


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata metodologi