Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih opsyen sama ada ingin mengikuti aliran sains atau sains sosial, memperlihatkan keupayaan untuk mencapai kejayaan adalah tinggi. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kaitan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih opsyen sama ada ingin mengikuti aliran sains atau sains sosial, memperlihatkan keupayaan untuk mencapai kejayaan adalah tinggi. Dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kaitan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


lelaki dengan guru perempuan? METODOLOGI KAJIAN Pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada seramai 26 orang guru agama yang mengajar di tingkatan lima dan seramai 148 orang pelajar tingkatan lima yang mengikuti pelajaran Pengetahuan Agama Islam. Bagi mengukuhkan hasil dapatan daripada soal selidik, diadakan temu duga kepada seramai 14 orang guru-guru agama. Sebanyak 10 soalan temu duga telah dikemukakan kepada responden


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran adalah berkait dengan perbezaan gaya pembelajaran antara pendidik dan pelajar. Pendidik biasanya cenderung untuk mengajar mengikut gaya pembelajaran mereka sendiri dan mengandaikan semua pelajar boleh mengikuti pengajaran. Namun, menurut Kolb (1984), pelajar lebih suka belajar menurut gaya pembelajaran mereka sendiri. Gaya pembelajaran adalah faktor kognitif, afektif dan fisiologi yang menjadi indikator yang stabil tentang bagaimana individu


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


35 2.94 .27 Interpretasi kurikulum 4.25 .51 4.31 .44 Pelaksanaan kurikulum 3.78 .50 3.85 .47 108 Jurnal Pendidikan 30 menunjukkan bahawa guru perempuan, secara keseluruhannya mengikuti sukatan pelajaran secara lebih rigid, kurang melakukan penyesuaian dan kurang luwes dalam pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan guru lelaki. Berdasarkan dapatan ini dapat dirumuskan bahawa guru perempuan melaksanakan kurikulum dalam tidak mempertimbangkan perbezaan gaya pembelajaran pelajar-pelajar mereka. Justeru dicadangkan supaya kurikulum diperluaskan melalui penempatan pelajar mengikut opsyen yang sesuai dengan minat mereka. Pelajar lelaki diberi peluang membuat pilihan untuk mengikuti mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka, contohnya dalam bidang teknikal dan kemahiran. Guru dan masyarakat harus menerapkan nilai bahawa semua mata pelajaran adalah penting dan sama tarafnya. Pihak sekolah


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


mendengar percakapan orang yang fasih berbahasa supaya saya tahu ayat-ayat yang lebih relevan dan lebih bagus daripada saya. ( PCL-1, DLK-KD: 23-24) Contoh strategi IBK: • Saya juga mengikuti budaya ibu bapa di mana ibu bapa saya suka membaca. Setiap malam sebelum tidur saya akan membaca seperti membaca buku-buku cerita klasik dan novel. Puisi-puisi juga saya gemar


Klik untuk maklumat lanjut
1