Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


mempunyai pengaruh ke atas prestasi pelajar. Di samping itu analisis dokumen dijalankan bagi mengumpul data yang berkaitan dengan objektif kajian. SAMPEL Sampel kajian dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak berstrata dengan mengambil kira aspek zon (utara, tengah, timor dan selatan), lokasi (bandar dan luar bandar), jenis sekolah (sekolah harian, sekolah harian berasrama dan 96 Jurnal Pendidikan 30 sekolah berasrama penuh), gred sekolah terdapat perbezaan yang signifikan dalam faktor- faktor yang dijangkakan boleh mempengaruhi prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan. DAPATAN DAN PERBINCANGAN Dapatan dan perbincangan dapatan kajian dibahagikan kepada dua bahagian iaitu dapatan data sekunder dan dapatan primer (dapatan daripada soal selidik). 97 Prestasi Akademik Mengikut Gender DATA SEKUNDER Analisis data sekunder digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu apakah


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


mengajar dan bagaimana kaitan antara kedua-duanya. Jika perkaitan kedua-duanya serasi, pembelajaran berkesan akan terjadi. Cabaran besar yang menanti semua pendidik ialah bagaimanakah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang dapat mengambil kira kecenderungan gaya pembelajaran pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan akan mempengaruhi pencapaian pelajar yang mempunyai jenis kecenderungan gaya pembelajaran tertentu. Kajian oleh Rhonda (2003) bagi membandingkan antara kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah yang mengambil kira gaya pembelajaran di kalangan pelajar sekolah menengah (middle school) jelas menunjukkan perbezaan antara kedua-duanya. Terdapat beberapa perspektif dan dimensi gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh pakar-pakar dan pengkaji


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


mengajar dan bagaimana kaitan antara kedua-duanya. Jika perkaitan kedua-duanya serasi, pembelajaran berkesan akan terjadi. Cabaran besar yang menanti semua pendidik ialah bagaimanakah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang dapat mengambil kira kecenderungan gaya pembelajaran pelajar. Beberapa kajian yang mengaitkan antara gaya pembelajaran dengan pemilihan opsyen telah dilakukan. Kajian yang dijalankan oleh Hilliard (1995) mendapati pelajar yang diberi peluang untuk memilih hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan akan mempengaruhi pencapaian pelajar yang mempunyai jenis kecenderungan gaya pembelajaran tertentu. Kajian oleh Rhonda (2003) bagi membandingkan antara kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah yang mengambil kira gaya pembelajaran di kalangan pelajar sekolah menengah (middle school) jelas menunjukkan perbezaan antara kedua-duanya. Terdapat beberapa perspektif dan dimensi gaya pembelajaran yang dikemukakan oleh pakar-pakar dan pengkaji


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mengambil bahagian