Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Jurnal ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Majalah ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Kamus Bahasa InggerisBahasa Sukuan v1.0Bahasa Sukuan v2.0Glosari Leksikal Bahasa SukuanKamus Melayu ParsiKamus SainsKamus Teknologi MaklumatKamus Thai Melayu DewanDaftar Rumi-Jawi(Beta)Kamus Parsi(Beta)Glosari Sains Untuk SekolahGlosari Matematik Untuk Sekolah
Kata Takrif Sumber
aggrandizement, aggrandisementn (often derog) pengagungan kedudukan: self- ~, pengagungan kedudukan diri sendiri; everything he did was for his own ~, segala-gala yg dilakukannya itu hanya utk pengagungan kedudukan dirinya sendiri.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
aggrandize, aggrandisevt 1. increase power, wealth, influence etc of, mengagungkan kedudukan: a man who took every opportunity to~ himself and his family, lelaki yg mengambil kesempatan apa sahaja utk mengagungkan kedudukan dirinya dan keluarganya; a new conquest that ~d the city-state, penaklukan baru yg mengagungkan kedudukan negara kota itu; 2. exaggerate, magnify, membesar-besarkan: in aggrandizing the one he depreciated the other, dgn membesar-besarkan yg satu dia mengecil-ngecilkan yg satu lagi.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
advancedadj 1. forward, di (barisan) hadapan: the platoon took up an ~ position, platun itu mengambil kedudukan di barisan hadapan; 2. being ahead, (of work, project, etc) hampir selesai: the work is well ~, kerja itu hampir selesai; 3. ahead of the times, (of person, opinion, idea, etc) mendahului zamannya: his ~ ideas influenced political developments in the country, buah fikirannya yg mendahului zamannya telah mempengaruhi perkembangan-perkembangan politik di negaranya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
anomalousadj 1. (gen) janggal: he was put in an ~ position by his sons political affiliations,dia berada dlm kedudukan yg janggal disebabkan hubungan politik anak lelakinya; it seemed ~ that in a family where everyone else was short he should be so tall, nampaknya janggal dlm keluarga yg semuanya pendek, dia seorang sahaja yg tinggi; 2. (tech) beranomali: ~ absorption, penjerapan beranomali; ~ scattering, penyerakan beranomali; ~ (abnormal) retina correspondence, kesepadanan retina (abnormal) beranomali; ~ area, kawasan beranomali.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
advantageousadj 1. superior, menguntungkan (sso), lebih baik: his specialized knowledge puts him in an ~ position, pengetahuannya yg khusus meletakkannya pd kedudukan yg menguntungkannya; 2. beneficial, menguntungkan, memberikan /faedah, manfaat/, berfaedah, bermanfaat: the trade agreement was ~ to Malaysia, perjanjian perdagangan itu menguntungkan Malaysia.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
accompanyingadj 1. going or coming with, mengiring(i), pengiring: the President with her ~ entourage, Presiden dgn rombongan pengiringnya; 2. that is put with, disertakan, dilampirkan: the position of the mine is marked on the ~ map, kedudukan lombong itu ditandakan pd peta yg disertakan; 3. attending, mengiringi, menyertai: poverty with all its ~ ills, kemiskinan dgn segala keburukan yg mengiringinya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
advantagen 1. Superiority,< kelebihan: she had the ~ of knowing many languages, dia mempunyai kelebihan krn mengetahui banyak bahasa; 2. favourable factor, circumstance, etc, kebaikan: the ~s of the plan far outweigh the disadvantages, kebaikan-kebaikan rancangan itu jauh melebihi keburukannya; a position which to him was more of a handicap than an ~, kedudukan yg baginya lebih merupakan kelemahan drpd kebaikan; 3. benefit, faedah, manfaat: he gained little ~ from the course, sedikit sahaja faedah yg diperolehnya drpd kursus itu; 4. (tennis) faedah;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata kedudukan