Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


148 orang pelajar telah terlibat di dalam kajian ini. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik untuk guru dan pelajar, temu duga untuk guru-guru dan pencerapan di dalam bilik darjah. Kajian ini mendapati beberapa kaedah pengajaran yang popular dan kerap digunakan di dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam iaitu kaedah penerangan, soal jawab, nasihat dan latih-tubi. Hasil utama kajian menunjuk ini satu aspek yang penting harus dikuasai ialah kaedah dan teknik bagaimana caranya 143 Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam untuk menyampai isi pelajaran. Ini termasuklah teknik bilik darjah dan pendekatannya serta kaedah penyampaian mengikut jenis dan spesifikasi ilmu pengetahuan yang diajar agar ianya berkesan ke arah membentuk disiplin dan akhlak mulia para pelajar. Namun hakikatnya kita sering terdengar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


teori, hipotesis, penganalisisan, hal-hal akademik, berdisiplin dan mementingkan ilmu pengetahuan berbanding pelajar lelaki. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai amalan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pembelajaran di bilik darjah, iaitu gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pengajaran guru perempuan. Keadaan ini bertepatan dengan kepentingan keberkesanan strategi pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar (Hsueh-Ya & Banya 1998; Muhammad Kamarul Kabilan pelajar dengan gaya pengajaran guru mempunyai kesan ke atas pencapaian pelajar, seperti kajian Griffin (1987). Kemahiran dan Strategi Belajar Kemahiran dan strategi belajar meliputi aspek persediaan belajar, pembelajaran dalam bilik darjah, kemahiran membaca dan persediaan menghadapi peperiksaan. Keputusan analisis MANOVA mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam gabungan keempat-empat pembolehubah dalam kemahiran dan strategi belajar antara pelajar lelaki dan perempuan (F


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya Pembelajaran Komputer Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah pelajar. Kajian lepas juga memperlihatkan kaitan antara gaya pembelajaran dengan strategi pengajaran di dalam bilik darjah. Hayes dan Allinson (1993) telah menjalankan tinjauan literatur untuk memeriksa kaitan antara kecenderungan gaya pembelajaran individu dengan starategi pengajaran. Beliau mendapati 10 daripada 17 hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


dengan pemilihan opsyen di kalangan 153 Gaya Pembelajaran Komputer Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah pelajar. Kajian lepas juga memperlihatkan kaitan antara gaya pembelajaran dengan strategi pengajaran di dalam bilik darjah. Hayes dan Allinson (1993) telah menjalankan tinjauan literatur untuk memeriksa kaitan antara kecenderungan gaya pembelajaran individu dengan starategi pengajaran. Beliau mendapati 10 daripada 17 hipotesis menyokong strategi pengajaran yang digunakan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata darjah