Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Multimedia ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


30 (2005) 141 - 150 Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam HAJI MAIMUN AQSHA LUBIS ROSLAN HJ ASPAR ABSTRAK Kajian ini telah dijalankan di beberapa buah sekolah menengah di daerah Brunei-Muara. Di antara tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah-kaedah pengajaran yang paling popular dan selalu digunakan oleh guru-guru agama dan juga untuk mengenal pasti kaedah pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Sekolah Menengah di Brunei Darussalam. Soalan kajian ini adalah seperti berikut: 1. Bagaimanakah tahap keberkesanan pengajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah-sekolah menengah di daerah Brunei Muara? 2. Apakah kaedah-kaedah pengajaran yang popular dan kerap diguna oleh guru-guru agama di sekolah menengah dalam menyampaikan pelajaran Pengetahuan Agama Islam? dan adakah kaedah-kaedah popular


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


Data dalam kajian ini diperoleh melalui soal selidik yang telah diedarkan kepada 698 orang pelajar Tingkatan Empat, Tingkatan Lima dan Tingkatan Enam Rendah dari duabelas buah sekolah menengah mewakili tujuh daerah di Negeri Kedah. Alat ukuran yang digunakan ialah Attitude Toward Computer Scale ( ATCS), Computer Self – Efficiency Scale (CSES) dan Minnesota Computer Literacy and Awareness Assessment Test (MCLAAT). Kaedah min, peratusan sikap dengan kemahiran menggunakan komputer dalam ukuran tahap literasi komputer pelajar. METODOLOGI KAJIAN Penyelidikan ini melibatkan 698 pelajar sekolah menengah atas dari 12 buah sekolah menengah yang terpilih mewakili 7 daerah di negeri Kedah. Unit analisis terdiri daripada para pelajar Tingkatan 4, Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Rendah aliran Sains, Sastera, dan Teknik dan Vokasional. Kaedah persampelan rawak nisbah berstrata telah


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


mengenalpasti sikap pelajar terhadap teknologi komputer dan tahap kemahiran mereka dalam menggunakan komputer. Maklumat untuk kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang telah dijalankan ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_5.pdf


Jpendidikan30[05].pmd


mengenalpasti sikap pelajar terhadap teknologi komputer dan tahap kemahiran mereka dalam menggunakan komputer. Maklumat untuk kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang telah dijalankan ke atas 556 orang pelajar dalam Daerah Kubang Pasu, Kedah. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer, tetapi agak rendah tahap kemahiran berkomputer. Pelajar perempuan mempunyai sikap yang lebih positif, berbanding


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf


Jpendidikan30[04].pmd


dan lemah juga dipilih dengan bantuan guru mata pelajaran BM, guru kelas dan Ketua Panitia BM di sekolah yang dijadikan kajian. Kajian dijalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di sebuah daerah di negeri Selangor. 54 Jurnal Pendidikan 30 INSTRUMEN Kajian kualitatif ini menggunakan instrumen temu bual bagi mendapatkan data. Kaedah temu bual sesuai dijalankan dalam kajian kes kerana ia melibatkan pengumpulan school students learning English as a foreign language. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Abu Talib Abdullah. 1998. Gaya dan strategi pemelajaran bahasa Melayu di kalangan pelajar Tingkatan 4 daerah Johor Bahru. Projek Sarjana Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Azlin Mazniwati Mohamed Azhari. 2000. English language learning strategy used by Form 4 students of Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf


Jpendidikan30[03].pmd


peribadi. Pelaksanaan program seumpama ini memerlukan guru-guru yang mempunyai ilmu, kesedaran serta kemahiran yang sesuai. Justeru program- program Latihan dalam Perkhidmatan ( LDP) perlu dikelolakan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Umpamanya, LDP boleh diintegrasikan didalam program perkembangan staff pada peringkat sekolah. Program-program tersebut meliputi penyampaian maklumat untuk menimbulkan kesedaran tentang kepelbagaian pelajar dalam pelbagai aspek, khususnya


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daerah