Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Ensiklopedia ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Dialek ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Penyelidikan
Microsoft Word - LAPORAN KAJIAN TAHAP MEDIA PENYIARAN-DAPATAN AWAL KAJIAN
meneliti tahap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kajian ini mengambil kira bahawa media elektronik merupakan media yang amat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Malaysia, yang boleh membentuk dan menentukan arah budaya linguistik bahasa Melayu. Tumpuan utama kajian ini pada masa ini ialah media penyiaran berbentuk program televisyen kerana ranahnya agak luas untuk dikaji. 1.2 Kajian alat/sampel kajian dan pengumpulan data telah dilaksanakan manakala bagi tahun 2010 dan 2011, penganalisisan data dan penyediaan laporan telah dilaksanakan. Output kajian ini adalah berbentuk laporan lengkap yang akan digunakan oleh DBP sebagai asas dalam merangka pelan tindakan memperkasakan bahasa Melayu dan sebagai bahan rujukan pihak lain yang terlibat dalam mengawal kualiti bahasa kandungan media penyiaran. Laporan lengkap kajian ini
Microsoft Word - Bahasa Kebangsaan di Tempat Awam
dan jenis PBT. iii. Mengusulkan saranan dan cadangan kepada PBT sebagai tindakan susulan untuk penambahbaikan bagi memantapkan penggunaan BM di tempat awam. METODOLOGI KAJIAN Seterusnya dihuraikan kaedah dan tatacara yang digunakan dalam kajian ini yang merangkumi pemilihan kawasan, pengutipan data di lapangan, penyaringan dan pengekodan data kajian, penganalisisan dan pentafsiran data. Secara keseluruhannya, bilangan PBT yang wujud di Malaysia berjumlah 147 dengan menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk taburan silang dan dipersembahkan dalam bentuk rajah histogram. Tahap penggunaan BM diukur berdasarkan tiga skala penilaian mengikut aras keutamaan, iaitu (i) mengutamakan - bermaksud BM digunakan sepenuhnya dalam penamaan premis atau judul paparan dalam domain; BM ditulis dalam saiz yang lebih besar berbanding bahasa-bahasa lain; BM diletakkan di bahagian atas atau di posisi sebelah kanan
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh digunakan