Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Karyawan ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; Novel ; Hasil Penyelidikan ; Dialek ; Pantun ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


Klang. Maktab-maktab yang terlibat ialah Maktab Perguruan Ilmu Khas ( MPIK), Maktab Perguruan Teknik (MPT), Maktab Perguruan Islam (MPI), Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa (IPBA). Bilangan sampel ini ialah 338 orang guru pelatih daripada jumlah keseluruhan 1140 orang guru pelatih KPLI Ambilan Januari 2004 dari maktab-maktab perguruan Lembah Klang. Sampel kajian dipilih secara rawak berstrata


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf


Jpendidikan30[09].pmd


Menurut pemerhatian pengkaji, perkara ini terjadi disebabkan ramai di antara guru-guru yang mahu menggunakan bahan-bahan bantu mengajar yang tersebut di atas, seperti guru-guru mata pelajaran lain sementara bilangan bahan-bahan tersebut sangat terhad disediakan oleh pihak sekolah. Sementara itu terdapat empat kaedah pengajaran yang berkesan terhadap pelajar. Kaedah-kaedah tersebut ialah kaedah nasihat, kaedah hafalan, kaedah bercerita dan


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


bagaimana komputer boleh digunakan dalam kehidupan seharian 4.35 43 Saya seronok bercerita mengenai komputer 3.61 JADUAL 2. Taburan responden berdasarkan markah ujian pengetahuan kognitif Markah (%) Skala dan Kategori Bilangan (Orang) Peratusan (%) 0 – 20 1 (Sangat lemah) 0 0.0 21 – 40 2 (Lemah) 11 1.58 41 – 60 3 (Sederhana) 302 43.27 61 – 80 4 (Baik) 385 55 74.21% responden berada dalam kategori mahir. Jadual 5 menunjukkan taburan responden mengikut skor min dan tahap kemahiran. JADUAL 5. Taburan responden mengikut skor min dan tahap kemahiran Skor Min Bilangan (Orang) Peratus Tahap 15 hingga 45 180 25.78 Tidak mahir 46 hingga 75 518 74.21 Mahir TAHAP LITERASI KOMPUTER SECARA KESELURUHAN Jadual 6 menunjukkan skor pembolehubah bebas kajian


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


bagaimana komputer boleh digunakan dalam kehidupan seharian 4.35 43 Saya seronok bercerita mengenai komputer 3.61 JADUAL 2. Taburan responden berdasarkan markah ujian pengetahuan kognitif Markah (%) Skala dan Kategori Bilangan (Orang) Peratusan (%) 0 – 20 1 (Sangat lemah) 0 0.0 21 – 40 2 (Lemah) 11 1.58 41 – 60 3 (Sederhana) 302 43.27 61 – 80 4 (Baik) 385 55 74.21% responden berada dalam kategori mahir. Jadual 5 menunjukkan taburan responden mengikut skor min dan tahap kemahiran. JADUAL 5. Taburan responden mengikut skor min dan tahap kemahiran Skor Min Bilangan (Orang) Peratus Tahap 15 hingga 45 180 25.78 Tidak mahir 46 hingga 75 518 74.21 Mahir TAHAP LITERASI KOMPUTER SECARA KESELURUHAN Jadual 6 menunjukkan skor pembolehubah bebas kajian


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


orang), diikuti dengan gaya konverger ditempat kedua dan diverger di tempat ketiga. Sementara gaya pembelajaran akomodator merupakan gaya pembelajaran pelajar yang paling kurang iaitu seramai 26 orang. JADUAL 1. Taburan bilangan pelajar berdasarkan gaya pembelajaran Gaya pembelajaran Diverger Assimilator Konverger Akomodator Bilangan 30 50 39 26 Persoalan kajian 2. Apakah pencapaian pelajar dalam kursus pendidikan perakaunan berdasarkan komposisi gaya pembelajaran? Persoalan kajian kedua dijawab melalui analisis deskriptif iaitu dengan menggunakan min dan


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


dikatakan menggunakan stail pembelajaran yang berbeza (Picou, Gatlin-Watts & Packer 1998). Di Malaysia, kecemerlangan prestasi pelajar perempuan dimanifestasikan dengan jumlah enrolmen pelajar perempuan di institusi pengajian tinggi awam (IPTA ). Ketidakseimbangan bilangan pelajar lelaki dan perempuan di IPTA mempunyai implikasi sosio-politik dan ekonomi yang serius kepada negara. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meneliti perbezaan gender dari segi prestasi akademik di kalangan kajian ini juga menunjukkan bahawa keperluan dan gaya pembelajaran pelajar lelaki adalah berbeza dengan pelajar perempuan. Pelajar perempuan lebih mengamalkan gaya pembelajaran yang bersifat abstract sequential dan concrete sequential. Besarnya bilangan guru perempuan dan gaya pengajaran mereka yang komplemen dengan gaya pembelajaran pelajar perempuan menyebabkan pelajar perempuan memperoleh kelebihan secara kebetulan. Dengan kata lain, pelajar lelaki mengalami diskriminasi yang tidak disengajakan


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bilangan

Puisi
 

Orang bersalam di dalam perahu,
     Makan ubi dengan kurma;
Orang Islam hendaklah tahu,
     Bilangan nabi dua puluh lima.Lihat selanjutnya...